• Jonas Sjöstedt

Tandvård

Vänsterpartiets budgetförslag för Landstinget Sörmland

Kullbergska sjukhuset

Kulbergska sjukhuset

Här är några exempel på våra ekonomiska satsningar.

Satsningar på barn och unga:

  • Utökad specialistvård för barn och unga
  • Ökad bemanning på ungdomsmottagningarna
  • Fler familjecentraler
  • Avgiftsreducering för TBE-vaccinering av barn

Barnen är vår framtid. Barn är en extra utsatt grupp. Vi vill göra särskilda satsningar för att förebygga, stärka och vårda.

Personal:

  • Arbetsgivaren löneersätter karensdagen för personal på vårdcentraler och akut.

En frisk personal ger friskare patienter. Vår personal utsätts för smitta dagligen och ska inte drabbas ekonomiskt av den vård och omsorg de ger våra medborgare.

Primärvård:

  • Vi ger utrymme för specialistfotvård för patienter med diabetes på vårdcentralerna

Vänsterpartiet vill placera vårdcentralen mitt i byn och anser att vissa former av specialistvård kan ges närmre patienterna. I ett första steg vill vi ge möjlighet till specialistfotvård på vårdcentralerna.

Cancervård:

  • Avgiftsfri mammografi
  • Kontaktsköterskor till prostatacancerpatienter

Cancer drabbar oss alla på olika sätt. Vi vill se en jämlik cancervård med patienten i fokus.

Miljö:

  • Fria sjukresor med kollektivtrafik

Våra medborgare ska kunna ta sig till vården med kollektivtrafik utan kostnad.

Budgetförslag_-vänsterparitet_-2014_2016_original

 

 

Ja till bättre hälsa-Nej till högre tandvårdskostnader

Landstinget beslutade att höja priset för tandvård. Vänsterns ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Maud Ekman: Gruppledare för V i landstinget Sörmland

Vänsterpartiets gruppledare Maud Ekman undrade varför Folktandvården måste höja priset med 3,3 procent. Folktandvården, som numera är ett bolag inom landstinget, går ekonomiskt bra och kan ge ägaren flera miljoner kronor.
En så stor prishöjning är svår att förstå, menade Maud Ekman. Det kan ju inte bero på lönehöjningar för de är inte 3,3 procent höga enligt Maud Ekman.
Landstinget har  beslutat om ett avkastningskrav på Folktandvården vilket också var majoritetens motivering till höjningen.

Vänsterpartiet i Sörmland har även lagt två motioner där man föreslår att man inför hälsoundersökningar med hälsosamtal för alla 50- och 60-åringar i landstinget. Vänsterpartiet vill också satsa på en ny familjecentral i Flen.

Om man kan agera förebyggande innan människor hunnit utveckla hälsoproblem kan man kan öka sörmlänningarnas livskvalitet och minska påfrestningarna på landstingets budget enligt Vänsterpartiet.

Förutsättningarna att införa hälsoundersökningar är dessutom goda i Sörmland eftersom elva av landstingets vårdcentraler redan är diplomerade hälsocentraler skriver man i motionen.

Att inrätta en familjecentral i Flen där man på samma ställe kan erbjuda olika tjänster av betydelse för barns och föräldrars hälsa kan ge stora vinster genom att man motverkar fysisk och psykisk ohälsa tidigt i livet. Genom tidigt föräldrastöd kan också de sociala skillnaderna i ohälsa utjämnas, skriver Vänsterpartiet i motionen.

 

Tandvården i Sörmland en klassfråga

Debattartikel till länets tidningar

I början av 2010 beslutade landstingsfullmäktige, med undantag för Vänsterpartiet, att bolagisera tandvården, ett ideologiskt och ekonomiskt svek av den socialdemokratiskt ledda majoriteten bestående av S, FP och MP. Ett resultat av bolagiseringen ser vi idag, nämligen kravet på att betala dyra behandlingar på en gång utan möjlighet att dela upp betalningen. Detta har gjort att många har tvingats att avstå grundläggande tandvård och att få tänderna lagade. Klasskillnaderna har gjort sitt tydliga intåg i folktandvården i Sörmland! Inkomsten, inte behovet, avgör idag hur din munhälsa ser ut!

”Styrelsearbetet i bolag är tydligare inriktat på bolagets effektivitet än i den politiska nämnden där politiska/ideologiska aspekter inverkar även på den löpande verksamheten.”, står det i den utredning som skulle motivera bolagiseringen.
Syftet med bolagisering är alltså att ge vinst till ägaren, men en genomgång av alla landstingsägda bolag i tidningen ”Dagens Samhälle” visar att det ingenstans i hela landet görs sådana vinster. Det stärker vår uppfattning att vård inte bör drivas i bolagsform och bekräftar samtidigt att ett syfte med bolagisering är att minska möjligheten till demokratiskt inflytande och insyn.

Vänsterns uppfattning är att tandvården inte skall särskiljas från den övriga sjukvården utan finansieras som den övriga sjukvården genom patientavgifter och högkostnadsskydd. Dagens system är orättvist och ovärdigt ett modernt välfärdssamhälle.

Tony Rosendahl
Ombudsman för Vänsterpartiet Sörmland

Lasse Nilsson
Politisk sekreterare för Vänsterpartiet i landstinget

Pressmeddelande om folktandvården

Nyköping 15 september 2011

Folktandvården i Sörmland – folkets tandvård?

Vänsterpartiet hävdade vid beslutet i landstingsfullmäktige i början av 2010 att bolagiseringen av tandvården var ett ideologiskt och ekonomiskt svek av den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Landstinget Sörmland.

– Vi underströk då – och får det tyvärr bekräftat idag – att munnen och tänderna alltmer blir en klassfråga där alltfler inte har råd att få sina tänder lagade, säger Vänsterpartiets gruppledare i landstinget Maud Ekman.

– När nu media rapporterar om människor som tvingas avstå från behandlingar för att Folktandvården nekar dem att dela upp betalningen av dyrare behandlingar är det ovärdigt och djupt orättvist i ett samhälle som vårt, säger Maud Ekman.

Läs mer

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv