• Jonas Sjöstedt

Välfärd

Vänsterpartiets budgetförslag för Landstinget Sörmland

Kullbergska sjukhuset

Kulbergska sjukhuset

Här är några exempel på våra ekonomiska satsningar.

Satsningar på barn och unga:

  • Utökad specialistvård för barn och unga
  • Ökad bemanning på ungdomsmottagningarna
  • Fler familjecentraler
  • Avgiftsreducering för TBE-vaccinering av barn

Barnen är vår framtid. Barn är en extra utsatt grupp. Vi vill göra särskilda satsningar för att förebygga, stärka och vårda.

Personal:

  • Arbetsgivaren löneersätter karensdagen för personal på vårdcentraler och akut.

En frisk personal ger friskare patienter. Vår personal utsätts för smitta dagligen och ska inte drabbas ekonomiskt av den vård och omsorg de ger våra medborgare.

Primärvård:

  • Vi ger utrymme för specialistfotvård för patienter med diabetes på vårdcentralerna

Vänsterpartiet vill placera vårdcentralen mitt i byn och anser att vissa former av specialistvård kan ges närmre patienterna. I ett första steg vill vi ge möjlighet till specialistfotvård på vårdcentralerna.

Cancervård:

  • Avgiftsfri mammografi
  • Kontaktsköterskor till prostatacancerpatienter

Cancer drabbar oss alla på olika sätt. Vi vill se en jämlik cancervård med patienten i fokus.

Miljö:

  • Fria sjukresor med kollektivtrafik

Våra medborgare ska kunna ta sig till vården med kollektivtrafik utan kostnad.

Budgetförslag_-vänsterparitet_-2014_2016_original

 

 

Inga skattepengar ska gå till privata vinster

Debatt: Kajsa Persson-ersättare i distriktsstyrelsen om hemtjänsten.Kajsa Persson

Moderaterna Dag Bergentoft och Leif Thor skriver i SN 8/7-2013 att Oxelösunds hemtjänst behöver fler företag och mer valfrihet. De skriker om valfrihet och konkurrens som om det vore Guds räddning till vården. Det står inte så mycket i deras debattartikel om hur fler/privata företag skulle ge bättre vård och minska underbemanningen. Men det kanske jag, ett simpelt vårdbiträde, är för dum för att fatta. Jag arbetar nämligen inom hemvården i Oxelösund. I samma grupp som skyddsombudet som slog larm till Arbetsmiljöverket. I denna underbemannade hemvård med hög sjukfrånvaro och hög omsättning av vikarier. Där jobbar jag. Det är tungrott inom hemvården just nu. Det är hög arbetsbelastning på personalen. Det märker jag varje dag på jobbet.

Det är mycket som skulle kunna förändras inom Oxelösunds hemvård. Men det finns inga lätta svar, det kan jag lova. Hur skulle ökad ”valfrihet” och införandet av privata vårdföretag göra personalen mindre underbemannad? Hur skulle privata företag öka folks vilja att arbeta i vården? Att vården ska vara av en hög kvalitet tror jag vi alla hålla med om. Det är mycket roligare att gå till jobbet om jag kan känna att både vi i personalen och framför allt vårdtagarna trivs och är nöjda.

Att personalen trivs på jobbet är av yttersta vikt. Då sprids positiv energi till vårdtagarna. Men att åstadkomma detta med lagen om valfrihet, det ser jag som rent skrattretande. Det behövs inte privata företag för att lösa krisen inom hemvården. Om något skulle det göra det hela ännu rörigare. Det som verkligen behövs, akut, är fler duktiga undersköterskor. Det som behövs är att höja statusen på vårdyrken så som vårdbiträde och undersköterska så att fler skulle vilja arbeta som detta. Det behövs nya rutiner, det behövs styrning och ledning.

Jag kallar situationen i hemvården i Oxelösund för ”kris”. Det är det just nu. Det är ordet jag och mina kollegor använder när vi cyklar upp till Frösäng och vi går en personal kort under hela dagen och är helstressade och sena redan innan dagen knappt ens börjat.

Ord som ”valfrihet” har blivit upprepade så många gånger att de tappat meningen. Det ordet betyder ingenting. Det är faktiskt ett av mina nya hatord. Det och ”flexibilitet”. Jag ryser bara jag hör dem. Den som tror att vården blir bättre av att vårdtagaren kan välja ett privat företag som utövare av hemtjänst eller att valfrihet är lika med kvalitet förstår faktiskt ingenting. Se bara på hur vårdföretaget Carema behandlar sina vårdtagare. Är det kvalitet att väga blöjor? Är det kvalitet jaga vinster till priset av missvård?

 

Frågan om vinstintressets roll är avgörande för välfärdens framtid. Inga skattepengar ska gå till privata vinster – varje skattekrona ska gå till verksamheten. På mitt arbete pratar vi ofta om hur hemvården kanske kunde ändras. Men det är aldrig (aldrig!) någon av mina kollegor som sagt att det skulle vara bättre om privata aktörer sålde hemtjänst.

 

Kajsa Persson (V), Vård- och omsorgsnämnden

Länk till artikeln i SN:

http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.1841776

Vår politik ger möjligheter för utföraren och den enskilde

DSCN3782Maud-Ekman

 

 

 

 

 

 

 

Debattartikel publicerad i Sörmlands Nyheter 8/7-2013

Vänsterpartiet är idag det enda parti som står upp för att bevara den svenska välfärden och dess goda kvalitet. Skattemedlen ska gå till det invånarna betalar skatt för, inte till att enskilda företag ska göra vinstuttag. I denna uppfattning har vi stöd av en majoritet av svenska folket.

God kvalitet byggs av gemensamma krafter. Vänsterpartiet värnar den svenska välfärden som vi har bidragit till att bygga upp. Idag så självklara saker som barnbidrag, pension och sjukförsäkring var vi med och drev igenom.

Offentliga välfärdstjänster ska fördelas rättvist, lika fall ska behandlas lika. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vård ska ges med ­respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet.

Hela den offentliga sektorn upphandlar för cirka 860 miljarder. Att förvalta skattemedel är att sköta ett förtroende, ett förtroende som bygg­er på att solidariskt och med det bästa för oss alla utveckla välf­ärden på bästa sätt.

Riskkapitalbolag med kortsiktigt ägande som affärsidé medför risker för vårdtagare. Innehav av ansvarsförsäkring för eventuella skador ska vara ett minimivillkor för deltagande i en upphandling eller verksamhet inom ramen för LOV.

Patientkraft innebär att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin vård så mycket som de själva vill och kan. Det är fullt möjligt att ha valfrihet utan vinstsyftande företag. Genom vår politik ges valmöjlighet för den enskilde och många olika typer av utförare, samtidigt som resurserna går dit där de behövs.

Vi vill att demokratiska beslut ska vara en förutsättning när nya gemensamt finansierade verksam­heter öppnas. Landstinget ska ha vetorätt när ny privat verksamhet vill starta för skattemedel. För oss går kvalitet före prispress.

All verksamhet inom Landstinget Sörmland ska ha god kvalitet. Professionell kunskap är nödvändig för vård, omsorg och lärande. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Det är ett nödvändigt villkor vid all privat drift av välfärdstjänster att det inte sker till priset av färre anställda eller med lägre kompetens- och etikkrav.

Vi anser helt enkelt att vinstintresset inte pass­ar när det gäller att ge god omsorg eller vårda sjuka. Därför finns det ingen anledning att låta vinstintresset styra. Vänsterpartiet är garanten för att välfärdspolitikens mål ska vara god kvalitet.

Patrik Renfors (V)
ordförande Sörmland

Maud Ekman (V)
gruppledare Landsstinget Sörmland

 

Rätten att välja kvalitet

Debatt

Lotta Finstorp och Magnus Leivik (M) samt Håkan Tenelius (Vårdföretagarna) har i två inlägg kommenterat vår tidigare debattartikel om vinster och kvalitet i vården.

Kvalitet för oss är att ha en stabil vårdgivare som kan ställas till svars om något går fel. Enligt nyliberala argument för en privatiserad vård flyttas makt från politiken till medborgarna. Det låter fint, men privat vård är inte detsamma som att ge patienterna mer inflytande. Patientkraft och patientens delaktighet i sin egen vård är en viktig del i ett större sammanhang än om vården är privatiserad eller ej. Den svenska valfrihetsparadoxen är att när vi fritt tillåter alla bolagsformer så reglerar vi i- stället verksamhetsinnehållet. Konkurrensneutraliteten i ersättningssystemet till de olika bolagen kväver möjligheten till fri utformning.

Det är dags att avliva myten om att avregleringar och utförsäljningar i välfärden har gett oss valfrihet. Mångfalden bland utövare är större i länder där vinster regleras hårdare. Vad som behövs är ett system som förhindrar vinstläckaget, behåller valfriheten många medborgare uppskattar men inte innebär en stor övervakningsapparat.

Vad vi sett i Sverige sedan valet 2010 är ett raserat skyddsnät inom välfärden. I rasande takt har reformer skalat av lager efter lager av vad som tidigare byggts upp. Moderaterna hävdar att bättre vård är resultatet av alliansregeringens politik. Men köerna till specialistvården är långa trots kömiljarden – ett ersättningssystem som prioriterar kortare köer men riskerar att patienter med de största behoven inte får rätt vård hävdar bekymrade läkare.

Sjukvårdspersonal förverkligar sina idéer genom att starta eget, säger Tenelius. Problemet är att det är stora riskkapitalägda koncerner som blivit vinnare när välfärden privatiserats. Att bedriva välfärdsverksamhet med skattemedel är lukrativt. Rörelsemarginalerna är stora och riskerna små. Vänsterpartiets politik handlar inte om att förbjuda privata företag att bedriva skattefinansierad vård, utan om hur vi ska kunna reglera de företag landstingen anlitar. De skattemedel vi betalar för vård ska gå till vård. Att fördela vård med marknadsmekanismer fungerar dåligt. Vi ser möjligheterna i en ny bolagsform som medför att skatteläckaget försvinner och oseriösa aktörer med vinstmotiv som drivkraft kommer att lämna välfärden. Behovet av LOV försvinner därmed. Vår politik innebär en utveckling av välfärden, den utveckling som framtiden kräver. Vi anser att alla ska ha rätt till jämlik vård med god kvalitet oavsett var och av vem vården ges.

Patrik Renfors

Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman

Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1824841

God kvalité är den bästa vinsten-Debattartikel

Kullbergska sjukhusetVänsterpartiet är idag det enda parti som står upp för att bevara den svenska välfärden och dess goda kvalitet. Skattemedlen ska gå till det invånarna betalar skatt för, inte till att enskilda företag ska göra vinstuttag. I denna uppfattning har vi stöd av en majoritet av svenska folket.

God kvalitet byggs av gemensamma krafter. Vänsterpartiet värnar den svenska välfärden som vi har bidragit till att bygga upp. Idag så självklara saker som barnbidrag, pension och sjukförsäkring var vi med och drev igenom.

Offentliga välfärdstjänster ska fördelas rättvist, lika fall ska behandlas lika. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet.

Hela den offentliga sektorn upphandlar för cirka 860 miljarder. Att förvalta skattemedel är att sköta ett förtroende, ett förtroende som bygger på att solidariskt och med det bästa för oss alla utveckla välfärden på bästa sätt.

Riskkapitalbolag med kortsiktigt ägande som affärsidé medför risker för vårdtagare. Innehav av ansvarsförsäkring för eventuella skador ska vara ett minimivillkor för deltagande i en upphandling eller verksamhet inom ramen för LOV.

Patientkraft innebär att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin vård så mycket som de själva vill och kan. Det är fullt möjligt att ha valfrihet utan vinstsyftande företag. Genom vår politik ges valmöjlighet för den enskilde och många olika typer av utförare, samtidigt som resurserna går dit där de behövs.

Vi vill att demokratiska beslut ska vara en förutsättning när nya gemensamt finansierade verksamheter öppnas. Landstinget ska ha vetorätt när ny privat verksamhet vill starta för skattemedel. För oss går kvalitet för prispress.

All verksamhet inom Landstinget Sörmland ska ha god kvalitet. Professionell kunskap är nödvändig för vård, omsorg och lärande. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Det är ett nödvändigt villkor vid all privat drift av välfärdstjänster att det inte sker till priset av färre anställda eller med lägre kompetens- och etikkrav.

Vi anser helt enkelt att vinstintresset inte passar när det gäller att ge god omsorg eller vårda sjuka. Därför finns det ingen anledning att låta vinstintresset styra. Vänsterpartiet är garanten för att välfärdspolitikens mål ska vara god kvalitet.

 Debattartikel från Vänsterpartiet av

Patrik Renfors, Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman, Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Välfärd fri från kommersiella intressen-Debatt

Det är viktiga frågor vingåkersmoderaternas ordförande Kim Fröde ställer till Vänsterpartiet i en debattartikel i KK 7 november. Vi kan genast svara nej på hans fråga om vi vill förbjuda privata företag inom välfärden och i stället diskutera om bra välfärd främst ska handla om kvalitet och behov eller möjligheterna att berika sig på verksamheten. I dag finansieras de privata välfärdsföretagens vinster enbart av skattepengar och en stor del hamnar i riskkapitalbolag i olika skatteparadis.

Vänsterpartiet föreslår att skattepengar inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag i kärnverksamheterna inom vården, äldreomsorgen, skolan och förskolan. Alla skattepengar avsatta till välfärden ska komma välfärdens brukare till godo. Går verksamheterna med överskott, så är det viktigt att reglerna är sådana att resurserna stannar inom välfärden och bidrar till högre kvalitet. Då är inte ägarformerna är avgörande.

Det är skillnad på att driva en välfärdsverksamhet och att till exempel bygga hus där välfärdsverksamheter bedrivs. Därför är vårt svar till Kim Fröde att reglerna för dessa verksamheter också måste skilja sig åt. Vi vill avkommersialisera välfärden och skapa regler för hur skattepengar även ska kunna gå till privata/icke-offentliga välfärdsutförare vars verksamhet styrs av kvalitet och människors behov i stället för vinstutdelning. Då kommer det att finnas utrymme även i fortsättningen för privatpraktiserande sjukgymnaster, läroboksförfattare, tryckerier och läroboksförlag, privata vårdcentraler och skolor – för att nämna några av de exempel Kim Fröde tar upp.

Inget hindrar idag att det startas kommersiella privatfinansierade välfärdsverksamheter som följer samhällets lagar och regler, som t ex hälso-och sjukvårdslagen och skollagen. Men Kim Fröde kan kanske förklara varför det går an att en så stor del av de skattepengar vi satsar i välfärdens kärnverksamheter hamnar hos riskkapitalister i skatteparadis. Det hoppas vi Kim Fröde svarar på lika snabbt som vi.

Lasse Nilsson och Kaisa Komulainen – Nilsson, (V) Vingåker

Publicerad 12 november 2012 i Katrineholmskuriren

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1605645

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1601006

 

Bättre välfärd utan företagens vinstjakt

Debattartikel av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson 

I vården, äldreomsorgen och skolan ska fokus överallt, varje dag, vara på kvaliteten. Det ska vara våra behov som avgör vilket stöd vi får, inte hur lönsamma företagen anser att vi är. Därför behöver välfärden bli fri från de kommersiella intressena. Vänsterpartiet presenterar nu en modell för detta.

Idag tas allt mer av välfärden över av vinstdrivna företag. Även om personalen gör vad de kan för elevens eller den äldres bästa, är själva verksamheten styrd med vinsten som övergripande mål. Det har fått konsekvenser alltifrån att vårdcentraler riktar sig till de friskaste patientgrupperna – eftersom de är lönsammast att behandla – till att skolmarknaden har skapat betygsinflation.

Statistiken visar att de privata välfärdsutförarna överlag har lägre personaltäthet. Färre anställda innebär mindre hjälp för eleverna och sämre möjligheter för de äldre att få det stöd de behöver. Pengarna som försvinner till vinster skulle räcka till att anställa 20 000 nya personer i välfärden.

Vi föreslår en lagstiftning om att skattemedel för vården, förskolan, skolan och äldreomsorgen inte ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. De kommersiella intressena försvinner då från välfärden, samtidigt som vi kan ha flera olika slags utförare att välja på. Ideella aktörer kan fortsätta och företag som på riktigt vill vara med och bidra till välfärden kan omvandla sig till en särskild form av aktiebolag där vinsten inte styr.

Det kombineras med att beslut av folkvalda i kommunen, landstinget eller staten blir en förutsättning för att starta ny skattefinansierad verksamhet i välfärden. Demokratiska beslut och noggrann bedömning av hur behoven ser ut ska avgöra. Vi avskaffar den lagstiftning som ger utförarna makt att bestämma var och när de startar vissa verksamheter för skattepengar.

Om något av de vinstsyftande företagen vill starta välfärd som finansieras privat påverkas de inte av fåra förslag. Men när vi betalar med skattemedel ska resurserna gå till bästa möjliga välfärd. Vänsterpartiets politik sätter kvalitet och jämlik välfärd framför bolagsägarnas vinster.

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V)

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1488717

 

Vänsterns skuggbudget

Vänsterpartiet har presenterat sin alternativa budget. Här nedan finns ett axplock ur den. Vill du läsa mer om den klicka på länken

Ulla Andersson: Ekonomisk-politisk talesperson för V

längst ner.

Vi genomför en rejäl satsning på mer personal och utbildning inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen behöver byggas ut och förbättras. Vår satsning ger 2 500 fler anställda per år.

Sverige ska vara en ledande industrination. Vänsterpartiet vill införa en riskkapitalfond för hållbar industriell utveckling och avsätter särskilda medel för att stödja innovationer och utveckling inom mindre företag. Vi föreslår ett skatteavdrag för forskning och utveckling. Vi avsätter också särskilda medel för att stödja branschprogram inom exempelvis vindkrafts och besöksnäringen.

Vi vill skapa ett arbetsliv där fler får plats. Vi vill avveckla tvångsarbetet i regeringens Fas 3. Istället vill vi genomföra en bred satsning på utbildningsplatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som leder till jobb och som rustar människor med kunskap.

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3598:125-000-nya-jobb-och-utbildningsplatser-i-vaensterpartiets-budget-&catid=22:nyhet&Itemid=799

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv