• Jonas Sjöstedt

Ekonomi

Bankkunder måste få ta ut sina egna pengar

Debattartikel av Ulla Andersson och Patrik Renfors

Allt fler bankkontor inför rest­riktioner för hur bankerna får ta ut sina egna pengar i kontanter. En del har infört att kunderna måste anmäla några dagar i förväg när de vill ha kontanter andra har upphört helt med kontanthanter­ing. Bank­erna hänvisar i ­stället sina ­kunder till bland annat livsmedels­affärerna för att ta ut kontanter. Det är inte ­rimligt att göra så.

Livsmedelsaffärernas säkerhetsarbete borde inte vara lika utvecklat som bankernas och kunderna borde få bestämma över sina egna pengar.

Självklart är det viktigt att minska kontanthanteringen och den har sjunkit dramatisk under senare år vilket är bra. Det går att minska kontanthanteringen ytterligare.

Till exempel kan bank­erna erbjuda högre sparränta till kunder som har sina pengar på konton där kontantuttag på kontor inte medges.

Ett utökat informationsarb­ete kan göras, avgifterna på kort kan minskas liksom handlarnas kostnader för korthantering. Avgifter för uttag och insättning av kontanter i kontor är några förslag för att minska kontanthanteringen och det finns säkert många fler.

Men att förbjuda kontantuttag i bank är inte rätt väg att gå. Det försvårar för många människor i deras vardag.

Vi menar att det är rimligt att bankerna även fortsättningsvis möjliggör för sina kunder att ta ut sina egna pengar i kontanter.

Därför föreslår vi att Finansinspektionen genom föreskrifter ska förelägga bankerna att upprätthålla kontanthanter­ingen.

Ulla Andersson (V)

vice partiordförande Vänsterpartiet

ekonomisk talesperson

Patrik Renfors (V)

ordförande Vänsterpartiet Sörmland

http://www.sn.se/asikter/debatt/1.1621584

Full sysselsättning det överordnade målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik

Debattartikel inskickad till sörmlandsmedia

Varslen duggar tätt och idag är 400 000 människor arbetslösa i Sverige varav 150 000 saknar ersättning från A-kassan och är hänvisade av regeringen till kommunernas försörjningsstöd. Arbetslösheten är idag högre och sysselsättningsgraden lägre än 2006 när den moderatledda regeringen tog över ansvaret för Sverige. Våra gemensamma försäkringssystem har urholkats med resultat att allt färre människor får den ersättning de borde vara berättigde till med allt vad det innebär av ekonomiskt och personligt lidande för de drabbade. Kopplad till en politik som inte skapar nya jobb och utförsäkrade som skyfflas in i slutförvaring i FAS-3 så är resultatet katasrofalt för Sverige.

Målet för den ekonomiska politiken bör vara och kan inte vara något annat än full sysselsättning, inte jämviktsarbetslöshet med en låglönemarknad med utarmade rättigheter för löntagarna vilket är den nuvarande regeringens politik. För att nå målet om full sysselsättning så har Vänsterpartiet arbetat fram en rad förslag som skulle föra Sverige framåt mot det målet.

Genom en kraftfull satsning på gröna jobb, förnyelsebara energikällor som solenergi, vindkraft och energiomställning. Genom att bygga bort bostadsbristen och genom ett långsiktigt investeringsstöd för byggande av hyresrätter och omfattande upprustning. Genom välfärdssatsningar som skulle ge 53.000 fler anställda i vård, skola och omsorg. Genom infrastruktursatsningar och en upprustning och utbyggnad av järnvägen.

Vi vill införa en gymnasiegaranti för alla upp till 25 år och ett generationsväxlingsprogram på arbetsmarknaden. Höjda studiemedel för att studerande ska kunna koncentrera sig på sina studier och särskilda statsbidrag för att öka lärartätheten.

Vi vill öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män och införa en Individualiserad föräldraförsäkring. Rätt till heltid och förbättrad barnomsorg skapar bättre förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden. Vi vill avskaffa Fas 3 och ersätta det med subventionerade jobb med avtalsenlig lön och utbildningsplatser.

Vi vill öka den ekonomiska jämlikheten vilket också ökar efterfrågan i ekonomin. En stärkt a-kassa och en förbättrad sjukförsäkring samt en förbättrad ekonomi för ensamstående föräldrar och ekonomiskt utsatta barn leder också till en ökad efterfråga och fler anställningar.

Patrik Renfors
Tony Rosendahl
Distriktsordförande respektive distriktsombudsman för Vänsterpartiet Sörmland

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1620740

Framtidens jobb kommer från vänster

 

Vänsterpartiet sätter jobben främst. Istället för program och hypotetiska sysselsättningseffekter föreslår vi åtgärder som skapar fler än 100.000 nya arbeten.

Det är i utvecklingen av ny miljöteknik och energiomställningen som framtidens jobb skapas. Vi skapar nya jobb genom kraftfulla satsningar på energiomställning, bostadsbyggande och infrastruktur för att Sverige ska gå före i klimatarbetet samtidigt som viktiga arbetstillfällen skapas i hela landet. Vi satsar på fler anställda i välfärden för att stärka kvaliteten i stället för att låta pengarna gå till vinster. – Full sysselsättning måste vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Det är bara genom att sätta människor i arbete som vi kan bygga välfärd, trygghet och gemenskap. Det skapar en bättre samhällsekonomisk utveckling. säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. – – – –

Investeringar för framtidens jobb:

 • Kraftfull satsning på gröna jobb. Solenergi, vindkraft och energiomställning.
 • Bygg bort bostadsbristen. Långsiktigt investeringsstöd för byggande av hyresrätter och omfattande upprustning.
 • Satsningar på välfärden ger 53.000fler anställda i vård, skola och omsorg.
 • Engångsskatt för storbankerna bekostar satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
 • Gymnasiegaranti för alla upp till 25 år och generationsväxlingsprogram på arbetsmarknaden.
 • Särskilt statsbidrag för att öka lärartätheten.
 • Höjda studiemedel för att studerande ska kunna koncentrera sig på sina studier.
 • Barnomsorg för dem som arbetar kvällar, nätter och helger.
 • Avskaffa Fas 3 och ersätt det med subventionerade jobb med avtalsenlig lön och utbildningsplatser.
 • Ökad ekonomisk jämlikhet i syfte att öka efterfrågan i ekonomin. Stärkt a-kassa och sjukförsäkring. Förbättrad ekonomi för ensamstående föräldrar och ekonomiskt utsatta barn.
 • Ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid och förbättrad barnomsorg skapar bättre förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden.

Ladda hem och läs Vänsterpartiets skuggbudget (pdf)

Utvalda delar ur skuggbudgeten

Statligt investeringsstöd för fler hyresrätter
Alla våra satsningar på jobb och utbildning
Miljardsatsning på fler lärare och särskilt utsatta skolor
Solenergi och gröna jobb
Intervju med Ulla Andersson angående Vänsterpartiets skuggbudget

Vänsterns skuggbudget

Vänsterpartiet har presenterat sin alternativa budget. Här nedan finns ett axplock ur den. Vill du läsa mer om den klicka på länken

Ulla Andersson: Ekonomisk-politisk talesperson för V

längst ner.

Vi genomför en rejäl satsning på mer personal och utbildning inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen behöver byggas ut och förbättras. Vår satsning ger 2 500 fler anställda per år.

Sverige ska vara en ledande industrination. Vänsterpartiet vill införa en riskkapitalfond för hållbar industriell utveckling och avsätter särskilda medel för att stödja innovationer och utveckling inom mindre företag. Vi föreslår ett skatteavdrag för forskning och utveckling. Vi avsätter också särskilda medel för att stödja branschprogram inom exempelvis vindkrafts och besöksnäringen.

Vi vill skapa ett arbetsliv där fler får plats. Vi vill avveckla tvångsarbetet i regeringens Fas 3. Istället vill vi genomföra en bred satsning på utbildningsplatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som leder till jobb och som rustar människor med kunskap.

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3598:125-000-nya-jobb-och-utbildningsplatser-i-vaensterpartiets-budget-&catid=22:nyhet&Itemid=799

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv