• Jonas Sjöstedt

Kollektivtrafik

Vänsterpartiets budgetförslag för Landstinget Sörmland

Kullbergska sjukhuset

Kulbergska sjukhuset

Här är några exempel på våra ekonomiska satsningar.

Satsningar på barn och unga:

  • Utökad specialistvård för barn och unga
  • Ökad bemanning på ungdomsmottagningarna
  • Fler familjecentraler
  • Avgiftsreducering för TBE-vaccinering av barn

Barnen är vår framtid. Barn är en extra utsatt grupp. Vi vill göra särskilda satsningar för att förebygga, stärka och vårda.

Personal:

  • Arbetsgivaren löneersätter karensdagen för personal på vårdcentraler och akut.

En frisk personal ger friskare patienter. Vår personal utsätts för smitta dagligen och ska inte drabbas ekonomiskt av den vård och omsorg de ger våra medborgare.

Primärvård:

  • Vi ger utrymme för specialistfotvård för patienter med diabetes på vårdcentralerna

Vänsterpartiet vill placera vårdcentralen mitt i byn och anser att vissa former av specialistvård kan ges närmre patienterna. I ett första steg vill vi ge möjlighet till specialistfotvård på vårdcentralerna.

Cancervård:

  • Avgiftsfri mammografi
  • Kontaktsköterskor till prostatacancerpatienter

Cancer drabbar oss alla på olika sätt. Vi vill se en jämlik cancervård med patienten i fokus.

Miljö:

  • Fria sjukresor med kollektivtrafik

Våra medborgare ska kunna ta sig till vården med kollektivtrafik utan kostnad.

Budgetförslag_-vänsterparitet_-2014_2016_original

 

 

Vänsterpartiet vill ha en utökad, inte utarmad, tåg- och pendeltrafik

Debattinlägg i Sörmlandsmedia

Trafikverket planerar just nu för tågtrafiken i hela Sverige. Resultatet av avregleringen och privatiseringen av järnvägen och tågtrafiken syns alltmer tydligt. Privata aktörer kommer att släppas in på bekostnad av de offentliga behoven och samhällsnyttan.

Gnesta är den kommun i Sörmland som kommer att drabbas hårdast om förslaget att dra in pendeltåget mellan Gnesta och Järna, och därmed Stockholm, blir verklighet. Det kommer också att bli försämringar för regionaltågtrafiken som berör Gnesta, Flen, Katrineholm och Vingåker. Anledningen är att de privata aktörerna vill konkurrera med SJ på sträckan Stockholm-Göteborg.

Kommunerna i Sörmland har investerat mångmiljonbelopp i Citybanan för att få bort flaskhalsen i Stockholm och skapa möjlighet för fler tågstopp i de sörmländska kommunerna. Det finns ett politiskt beslut som har fattats gemensamt av alla länen i Mälardalen samt Östergötland om att planera för och investera i en utökad regional tågtrafik när Citybanan öppnas 2017. Nu riskeras allt detta om Trafikverkets förslag blir verklighet.

Många aktörer vill nu trafikera järnvägen och det blir helt enkelt ont om plats genom att antalet spår är begränsat.  Fjärrtågen är mer lönsamma och det innebär att den regionala trafiken hotas. Underhållet och utbyggnaden av spåren är eftersatt och motsvarar inte de behov som finns. Dessutom är en stor del av tågfordonen gamla och drabbas av driftsproblem.

Många pendlares möjlighet att ta sig till och från sin arbetsplats är nu hotad. Vänsterpartiet ser med stor oro på utvecklingen och de konsekvenser det får för kommunerna och arbetsmarknaden i Sörmland som en del av en större arbetsmarknadsregion. Sörmland behöver fler tågstopp och fler pendlingsmöjligheter, inte färre. De sörmländska kommunernas ekonomiska utveckling är till stor del beroende av fungerande kommunikationer. Det är en viktig strategisk fråga.

Efter beslut i riksdagen öppnades persontrafiken på järnvägen helt och hållet för konkurrens hösten 2010. Det innebär att Sverige nu är det första landet i Europa med en helt avreglerad järnvägsmarknad. Vi ser nu konsekvenserna av detta. En konkurrenskraftig järnväg fordrar en effektiv samordning av trafik, biljettsystem och trafikinformation. Och då krävs det att järnvägen återregleras.

Vänsterpartiet förespråkar en utökad, inte utarmad, tåg- och pendeltrafik. Det har vi visat genom vårt förslag till regional tågtrafik ”Ett Tåg i Timmen” som finns att ta del av på Vänsterpartiet Sörmlands hemsida.

Patrik Renfors                      Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman                       Gruppledare för Vänsterpartiet i Sörmlands Landsting

Tony Rosendahl                   Ombudsman för Vänsterpartiet Sörmland

Lars Ohly manifesterar i Gnesta.

Bland annat Lars Ohly manifesterar för pendeln i Gnesta i morgon. Endast tre länder i världen har genomfört en fullskalig avreglering av järnvägen. I samtliga tre fall har det slutat på samma sätt: Med praktfiasko och återreglering. Denna avreglering har lett till försämrad samordning av järnvägssystemet. Vi ser nu effekterna i form av att den regionala tågtrafiken hotas. Fjärrtågen är mer lönsamma att trafikera. Trafikverket tar sig rätten att föreslå att en hel bygd släcks ner.

 

På lördag den 15 juni 2013, kl 12.30 är det en stor manifestation på Strömmentorget i Gnesta för att rädda Gnestapendeln.

Talare är bland annat Johan Rocklind, ordförande i kommunstyrelsen och Lars Ohly. Deltar gör även Kukkamariia Valtola Sjöberg, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsråd Ann-Sofie Lifvenhage.

Även representanter från Gnesta handel och näringsliv finns på plats samt Madeleine Dreydel som startade facebookgruppen Behåll  pendeltrafiken i Gnesta så fort nyheten om planerna blev känd.

På programmet står även musik av Henning Landin och Edvin Bergenfalk.

Indragen pendel och regiontåg ett hot mot Gnesta och Sörmland

Resultatet av avregleringen av järnvägen syns alltmer tydligt. Gnesta hotas av indragen pendel vilket skulle vara ett dråpslag mot kommunen samtidigt som Katrineholm och Flen riskerar indragna stopp för regionaltågen. De sörmländska kommunerna har många pendlare vars möjligheter att ta sig till och från sina arbetsplatser är nu hotade. Vänsterpartiet ser med stor oro på utvecklingen och de konsekvenser det får för människor, kommuner och arbetsmarknad i Sörmland.

http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.1803626

http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.1804624

http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.1805221

http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.1805109

http://affarsliv.biz/nyheter/1.1803520-katrineholm-kan-forlora-tag

Färre aktörer nödvändiga för en effektiv regionaltrafik.

untitled

I DN publicerades 2013-05-02 en debattartikel om regional tågtrafik.

Pendling i Mälardalen. En fungerande regional tågtrafik kräver ett sammanhållet system med gemensam planering och färre aktörer. Därför bör det övergripande ansvaret för fjärrtrafiken läggas på staten samtidigt som SJ får ensamrätt på strategiska sträckor, skriver företrädare för Vänsterpartiet.

Läs hela artikeln via länken nedan:

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/farre-aktorer-nodvandigt-for-effektiv-regionaltrafik

TUFF-Tågtrafik ger utveckling för framtiden

Aktionsgruppen TUFF och en speciell tågresa på TGOJ-banan

För första gången har jag åkt tåg genom att sitta bredvid lokföraren framme i loket! Det var tågentreprenören Johan Lidman som bjudit in till resan med Green Cargo från Oxelösund till Eskilstuna för att studera TGOJ-banan. Lokförare var Erik Axelsson.

Det var en intressant studieresa som gav hopp för framtida persontrafik på banan. Banan är rak och fin med några få mjuka kurvor. Dubbelspår som möjliggör möten finns redan i Vrena, Silinge och Hälleforsnäs. Dessutom finns markförberedelser för mötesplatser och växlar i Stigtomta, Bettna och Högåsen – eller kvar sedan tidigare trafik med kontaktledningsstolpar fortfarande på plats.

Godstågen med sin tyngd får bara köra med begränsad hastighet, men persontåg bör kunna köra betydligt snabbare.  Visst underhållsarbete kommer att behövas för detta, men vi bör utnyttja den resurs som ett befintligt spår är.  Efter resan är jag övertygad om att alternativet persontrafik bör finnas med i planeringen av Länsplanen för regional infrastruktur.

Vi är flera som från olika utgångspunkter vill se persontrafik på TGOJ-banan. Därför har Vänsterpartiet startat aktionsgruppen TUFF – Tågtrafik ger utveckling för framtiden vars motto är just att persontrafik på TGOJ-banan är möjlig! Ni hittar aktionsgruppen på facebook eller genom kontakta oss i Vänsterpartiet på annat sätt!

Maud Ekman
Gruppledare För Vänsterpartiet i landstinget

Pressmeddelande Vänsterpartiets landstingsgrupp Landstinget Sörmland

Idag klockan 09.40, strax innan utsatt tid, avgick Green Cargos tåg från Oxelösund som passagerare hade tåget 2 personer som är övertygade omMaud-Ekman att persontrafik på TGOJ-banan är möjlig. Maud Ekman, Vänsterpartistisk ledamot av regionstyrelsen Sörmland klev på godståget vid gamla stationen i Oxelösund tillsammans med Johan Lidman som delar Vänsterpartiets åsikt och har bjudit in till denna resa för att studera banan.

Efter sin resa säger Maud Ekman att det var en intressant studieresa som gav hopp för framtida persontrafik på banan. Banan är rak och fin och befintliga dubbelspår på vissa ställen möjliggör möten. Maud Ekman hoppas på en fortsatt utveckling av TGOJ-banan. Resan har gjort henne övertygad i sin åsikt om att alternativet persontrafik bör finnas med i planeringen av Länsplanen för regional infrastruktur. Ekonomiska förutsättningar bör tas med i planeringen.

Vänsterpartiet är initiativtagare till den nystartade aktionsgruppen TUFF –

Tågtrafik ger utveckling för framtiden vars motto är just att persontrafik på TGOJ-banan är möjlig! Vi är flera som delar denna åsikt och vi kommer nu att aktivt arbeta för frågan.

Maud Ekman

mobil 0763-90 20 70

 

Debattartikel om persontrafik på TGOJ banan.

Boende i Sörmland har saknat persontrafik på TGOJ-banan sedan nedläggningen på 80-talet. Den senaste tiden har frågan åter blivit aktuell och diskuterats inom politiken och i media. Vänsterpartiets ställningstagande är tydligt – persontrafik på TGOJ-banan är möjlig!

Utgångspunkten till debatten är den länsplan för regional infrastruktur som Regionförbundet Sörmland arbetar med under våren. Trafikverket har gjort en utredning som jämför tågtrafik och busstrafik mellan Nyköping och Eskilstuna. Utredningens slutsats att busstrafik är att föredra framför regionaltåg på TGOJ-banan kan ifrågasättas!tåg i minuten

Vänsterpartiet var ensamma om att rikta kritik mot utredningen vid Regionförbundets styrelsemöte i februari och lämnade ett särskilt yttrande.

Trafikverkets utredning visar höga kostnader för förbättringar av TGOJ-banan för persontrafiken. Förbättringar på spåren kommer att behövas när gruvnäringen i Bergslagen utvecklas och orsaken till detta är eftersatt underhåll. Dessa investeringar bör därför inte belasta persontrafiken enbart. Ökad malmgodstrafik utgör inget hinder för persontrafiken.

Vänsterpartiet anser att persontrafiken kan ses som en bonus för medborgarna, en miljöinvestering och långsiktig samhällsvinst. Med tanke på att befolkningen i Nyköping beräknas växa med förbättrade kommunikationer till Stockholm och Östergötland kommer även behovet av regionalt resande att öka. Mindre orter längs banan ges potential att växa. Självklart kostar detta pengar, men det är en viktig investering för framtiden.

De hastigheteter för tågen som redovisas i utredningen är alltför låga redan med dagens standard. Vänsterpartiet anser att betydligt högre hastigheter kan uppnås med viss uträtning av spår. Nya snabbare tåg i den regionala tågtrafiken minskar restiden avsevärt. Lösningen med inbackning till Flens station som Trafikverket föreslår är tidskrävande. Vi föreslår en hållplats på Flens övre, utan inbackning. Det förkortar restiden och blir inte alls lika kostsamt som andra ombyggnadsalternativ.

Vänsterpartiets förslag till en sammanhållen regional tågtrafik, där vi binder samman TGOJ-banan med övriga banor i ett regionalpendeltågsnät liknar det alternativ som nu diskuteras inom Mälardalsregionen och Östergötland. Alla förbättringsåtgärder som görs på TGOJ-banan måste vara sådana att persontrafik i framtiden underlättas, inte försvåras.

Vi föreslår nu att ett tvärpolitiskt nätverk bildas där alla som är positiva till persontrafik på TGOJ-banan ingår. Kontakta Vänsterpartiet Sörmland om du är intresserad!

Patrik Renfors, Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman, Ledamot (V) i Regionförbundet Sörmlands styrelse

Kent Eriksson, Vänsterpartiets arbetsgrupp för kollektivtrafik

http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.1722204

Nya möjligheter för regional tågtrafik

Den regionala tågtrafiken har idag stora brister: eftersatt underhåll, underdimensionerat spårsystem och organisatoriska brister på grund av olika huvudmannaskap. Men det finns hopp! Ett förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län har utarbetats av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I programförslaget konstateras att arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen är beroende av en välfungerande regional tågtrafik. Osäkerhet om trafikens funktion kan hämma utveckling i regionen.

Vi delar programförslagets grundtankar men vill gå ett steg längre! Sörmlandsvänstern har arbetat fram ett förslag till långsiktigt hållbar tågtrafik i Mälardalen och angränsande områden.

Förslaget innebär upprustning av infrastrukturen, gemensamt offentligt ägande av fordon och en gemensam tågtrafik. Vi vill visa på den realistiska möjligheten till detta och har i vårt förslag lagt tyngdpunken på följande kriterier:

Tillgänglighet. Tågen ska göra fler stopp än idag, och på fler orter som har utvecklingsmöjligheter eller tillräckligt stort befolkningsunderlag. Tillgänglighet innebär också att det ska vara lätt att ta sig ombord med rullstol, ta med sig cykeln eller barnvagnen. Det ska också vara enkelt att byta mellan trafikslag, t.ex. till buss för närtrafik. Biljettpriset ska vara lågt och biljetterna förenliga med andra trafikbolags biljettsystem. Avgångar ska finnas både tidigt och sent på dygnet för att kunna arbeta på oregelbundna tider och utnyttja de större orternas nöjes- och kulturutbud.

Snabbhet. Fordonen ska klara 200-250 km/timmen och kunna accelerera snabbt.  Det möjliggör fler tågstopp och kortare restider. Detta kräver investeringar i infrastruktur, spår, växlar och signalsystem. I vårt förslag ingår kostnadsberäkningar för nödvändiga infrastruktursatsningar, inköp av tåg och förslag på tågfordon för denna nya tågtrafik. Vi har också tagit fram exempel på tidtabeller.

Läs mer

Rådslag om regional tågtrafik i Mälardalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

10.00    Det stora tågrånet Mikael Nyberg, som har skrivit boken ”Det stora tågrånet” ger en bakgrund till situationen idag.

11.30     Tågtrafiken i Sörmland   Matthias Pfeil, trafikplanerare i Flens kommun, beskriver läget och framtidsplanerna i vårt län.

12.30    Lunch  Vi bjuder på internationell buffé.

14.00    Ett förslag för framtiden   Kent Eriksson, Vänsterpartiet Sörmland, presenterar ett förslag till regional tågtrafik i Mälardalen

14.30    Infrastruktursatsningar i hela landet  Ulf Flodin,  Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet, redogör för föreningens förslag till infrastruktursatsningar

14.45    Hur ska kalaset betalas?  Siv Holma, riksdagsledamot (V), ledamot i Trafikutskottet presenterar Vänsterpartiets satsningar på infrastruktur

15.00    Vad bör göras? Paneldiskussion Medverkande Siv Holma, Matthias Pfeil, Kent Eriksson, Ulf Flodin,  samt Daniel Danon, ”Stoppa tågkaoset”

 

Läs dokumentet här nedan:

Ett tåg i timmen

Läs vad Eskilstuna Kuriren skriver på ledarplats om dokumentet:

http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1354562-bygg-ratt-spar-och-rakna-noga-forst

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv