Välkommen till Vänsterpartiet Sörmland!

För ett solidariskt och jämlikt Sörmland!

Aktuellt

Vänsterpartiets Logotyp
artikel

Vänsterpartiet Sörmlands valplattform för 2018

Vård för                  människorna Vi ser alla människors lika värde som grundläggande för all vår politik. vår ekonomiska politik betyder att…

Välkommen till Vänsterpartiet Sörmland!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?