• Jonas Sjöstedt

Pressmeddelanden

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland-Ny distriktsstyrelse

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland-Ny distriktsstyrelsePatrik Renfors  

I helgen höll Vänsterpartiet Sörmland sitt årsmöte på Åsa Folkhögskola. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar valde årsmötet att ge förnyat förtroende till Patrik Renfors som distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland. Patrik Renfors får därmed förtroendet att leda Vänsterpartiet Sörmland under valrörelsen 2014.

Patrik Renfors, 39 år, är från Oxelösund och arbetar som industrielektriker på SSAB. Han är dessutom gruppledare för Vänsterpartiet i Oxelösund där Vänsterpartiet styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna.

Vänsterpartiet Sörmland står nu för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Tron på̊ att politiken kan göra skillnad är en första nödvändig förutsättning för att kunna förändra samhället.

Varje röst på̊ Vänsterpartiet bidrar till en politik för rättvisa, jämställdhet och en solidariskt finansierad ekonomisk politik. 

Vi måste göra ett rejält stambyte! Det är vi vänsterpartister i Sörmland som ska se till att bygga samhället och investera oss in i framtiden!  Säger Patrik Renfors som är glad och stolt över det förnyade förtroendet han har fått.

Utöver valet av ny ordförande och distriktsstyrelse antog mötet Vänsterpartiet Sörmlands valplattform.

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland 

Ordförande:

Patrik Renfors, Oxelösund

Ordinarie:

Helena Dahlström, Nyköping
Maud Ekman, Eskilstuna
Carl-Johan Jarhall, Nyköping
Kristofer Pehrsson, Eskilstuna
Kajsa Persson, Oxelösund
Sofia Lenninger, Nyköping

 

Ersättare

1. Tommy Fogelberg, Trosa
2. Roja Mahmoudi, Eskilstuna

 

Revisorer:

Gun Karlsson, Nyköping

Hadar Nordblom, Nyköping

 

Integrationspriskommitté:

Maria Chergui, Eskilstuna

Firat Nemrud, Eskilstuna

 

Kontakt:
Patrik Renfors             Distriktsordförande      070-537 91 99

Tony Rosendahl          Distriktsombudsman    070-259 26 38

 

Pressmeddelande Vänsterpartiets landstingsgrupp Landstinget Sörmland

Idag klockan 09.40, strax innan utsatt tid, avgick Green Cargos tåg från Oxelösund som passagerare hade tåget 2 personer som är övertygade omMaud-Ekman att persontrafik på TGOJ-banan är möjlig. Maud Ekman, Vänsterpartistisk ledamot av regionstyrelsen Sörmland klev på godståget vid gamla stationen i Oxelösund tillsammans med Johan Lidman som delar Vänsterpartiets åsikt och har bjudit in till denna resa för att studera banan.

Efter sin resa säger Maud Ekman att det var en intressant studieresa som gav hopp för framtida persontrafik på banan. Banan är rak och fin och befintliga dubbelspår på vissa ställen möjliggör möten. Maud Ekman hoppas på en fortsatt utveckling av TGOJ-banan. Resan har gjort henne övertygad i sin åsikt om att alternativet persontrafik bör finnas med i planeringen av Länsplanen för regional infrastruktur. Ekonomiska förutsättningar bör tas med i planeringen.

Vänsterpartiet är initiativtagare till den nystartade aktionsgruppen TUFF –

Tågtrafik ger utveckling för framtiden vars motto är just att persontrafik på TGOJ-banan är möjlig! Vi är flera som delar denna åsikt och vi kommer nu att aktivt arbeta för frågan.

Maud Ekman

mobil 0763-90 20 70

 

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland-Ny styrelse

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland-Ny styrelse                                                   25/3-2013

Patrik Renfors

På Vänsterpartiet Sörmlands årsmöte 23/3 på Åsa Folkhögskola i Sköldinge omvaldes Patrik Renfors som distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland. Patrik Renfors, 38 år, arbetar som elektriker på SSAB i Oxelösund. Han har en lång politisk och facklig bakgrund och är gruppledare för Vänsterpartiet i Oxelösund där Vänsterpartiet ingår i majoriteten tillsammans med Socialdemokraterna.

Årsmötet präglades av en god stämning med högt i tak och livliga politiska diskussioner. Ombuden fick utöver att ta ställning till valärenden och verksamhetsplaner ta del av partiets internfeministiska utbildning som leddes av Karin Rågsjö, partistyrelseledamot.

Den nya Styrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Ordförande:

Patrik Renfors                            Oxelösund

 

Ordinarie ledamöter:

Maud Ekman                              Eskilstuna

Ingela Wahlstam                       Oxelösund

Staffan Folke                              Nyköping

Maggan Johansson                  Flen

Alar Kuutmann                         Eskilstuna

Helena Dahlström                    Nyköping

 

Ersättare:

Kajsa Persson                             Oxelösund

Peter Hjukström                       Strängnäs

Pressmeddelande-nya jobb i Sörmland

3080 nya jobb i Södermanlands län med Vänsterpartiets budget

Patrik Renfors

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar som ger 3080 nya jobb i Södermanlands län. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i Sörmland har ökat med 89 procent sedan 2006, visar nya siffror.

– Arbetslösheten är ett jättestort problem i Södermanlands län, inte minst den skenande långtidsarbetslösheten. Vår ambition är att skapa 3080 nya jobb inom kommunala välfärden, byggsektorn, infrastrukturen och industrin: säger Patrik Renfors, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Sörmland.

Regeringen saknar politik för nya jobb. Istället för investeringar sänker de bolagsskatten vilket gynnar storbolagen och bankernas ägare. Regeringen prioriterar stödja bankerna som bidragit till krisen framför arbete till ungdomar.

Med Vänsterpartiets satsningar skapas fler än 100.000 nya jobb i hela Sverige fram till 2015. Kommunala välfärdssatsningar ger ökad lärartäthet, fler undersköterskor i äldreomsorgen och bättre barnomsorg på kvällar och helger. Våra satsningar ger fler än 50.000 nya i jobb i välfärden. Vi investerar i byggandet och renovering av nya hyresrätter och skolor, äldreboenden och sjukhus. Omfattande infrastruktursatsningar i framförallt järnvägen ger nästan 7.000 jobb. Till det kommer ytterligare jobbskapande åtgärder och utbildningsplatser.

Patrik Renfors

Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

070-5379199

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland-landsting

Satsningar inom vård och hälsa – glädjande besked anser Vänsterpartiet!

Idag har vi fått veta att majoriteten i Landstinget Sörmland kommer att föreslå en skattehöjning för 2013. Det är oerhört glädjande att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet nu kommit fram till samma slutsats som Vänsterpartiet redan tidigare framfört, bland annat i förra årets budgetförslag.

Majoriteten beskriver eftersatta behov men lägger samtidigt fram sparkrav. Detta ser vi som en bekräftelse på att höjningen av skatten skulle gjorts redan tidigare, som Vänsterpartiet föreslagit.

Sörmlänningar ska kunna lita på kvaliteten inom Landstinget. En hälso- och sjukvård i ständig medicinsk/teknisk utveckling och ökad efterfrågan på vård medför kostnadsökningar för landstinget. Flera verksamheter har en ansträngd personalsituation. Nu avser majoriteten att skapa resurser för ett nödvändigt förändrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården.

Vi inom Vänsterpartiet kommer att fortsätta att kämpa för resurser till förebyggande hälsovård, satsningar på barn- och ungas psykiska hälsa och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen inom olika områden. Allt med syftet att sörmlänningarnas hälsa ska förbättras! Vi återkommer till Vänsterpartiets prioritetringar i vårt budgetförslag för 2013-2015.

Maud Ekman
Gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget

Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson, Jens Holm, besöker Katrineholm

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland/Katrineholm

Jens Holm
Foto: Jann Lipka

 

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen utgör ett av de största hoten idag för jordens befolkning. Under hösten kommer Vänsterpartiets riksdagsgrupp att lägga fram en klimatmotion om 100 % förnybar energi inför Sveriges riksdag.

Inför denna motion kommer Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson, Jens Holm, samt riksdagsledamoten Kent Persson, att göra ett studiebesök på ”elkullen” i Katrineholm. Kullen är, enligt Jens Holm, ett intressant exempel på hur man kan producera egen el. Jens Holm kommer i samband med besöket att berätta närmare om hur kommuner som Katrineholm, genom Vänsterpartiets förslag, kan få stöd för klimatomställningsåtgärder som till exempel produktion av egen el.

Välkomna att träffa Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson!

Datum: Onsdag 5 september

Tid: 10:30 (cirka)

Plats: Egen El kullen
Bievägen 29
64196 Katrineholm

Kontakt:
Jens Holm, riksdagsledamot (V)
tel: 0708-250 889
www.jensholm.se
twitter: holmjens

Tony Rosendahl, Ombudsman Vänsterpartiet Sörmland
/Ordförande Vänsterpartiet Katrineholm
070-259 26 38
[email protected]

 

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland och Ship to Gaza

 

 

 

 

 

 

På väg mot politikerveckan i Almedalen på Gotland i början av juli kommer segelfartyget  Estelle att angöra Nyköpings hamn. Ombord finns riksdagledamöter från både Sverige och Norge, från Vänsterpartiet Eva Olofsson och Jacob Johnson, samt från organisationen Ship to Gaza Mattias Gardell och ett flertal aktivister.

I samband med besöket finns möjligheter att på lördag 30 juni mellan 12:00-17:00 att besöka fartyget och ta del av den utställning om Gaza, Ship to Gaza och frihetsflottan som fartyget medför. Estelle kommer att ligga vid ”Sydostkajen” i Nyköpingshamn.

Vänsterpartiet kommer under besöket att anordna insamlingsaktiviteter till stöd för de stora behov av läkemedel och medicinska hjälpmedel som finns i Gaza. Insamlingen fortsätter fram till augusti då fartyget kommer att segla från Göteborg mot Medelhavet.

Mer information finns i det pressmeddelande som tidigare har gått ut och finns att läsa på webbsidorna för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland:
http://sormlandlandsting.vansterpartiet.se/

Kontakter för Vänsterpartiet är:
Maud Ekman, Gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland
072-206 12 44
[email protected]

Conny Jakobsson, Vänsterpartiet Nyköping
0706-90 95 77
[email protected]

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Nyköping 15 februari 2012

Vänsterpartiet föreslog redan 2010 begränsningar i antalet sjukresenärerer i personbilar. Vår förre gruppledare i Landstinget Sörmland, Peter Linnstrand, motionerade till fullmäktige hösten 2010 om en begränsningsregel för antalet resenärer i personbil vid sjuktransporter.

Motionen avslogs av landstingsfullmäktige med främsta motiveringen att få klagat och att tre resenärer i baksätet förekommit relativt sällan.

Peter Linnstrand skrev motionen utifrån sina egna erfarenheter av funktionshinder och vetskapen om att kategorin resenärer som är

hänvisade till den här typen av transporten ”inte är de mest högljudda i samhället”, som han uttryckte det.

Vi är inte på något sätt överraskade att frågan återigen aktualiseras, när nu landstinget upphandlat nya transportörer. Vi är inte heller överraskade av att den transportör som lagt det lägsta budet försöker maximera sin vinst i verksamheten med att använda sig av så små och billiga fordon som möjligt.

Däremot är vi förstås överraskade av att landstingets upphandlande tjänstemän kommit till så annorlunda resultat i bedömningen av

fordonens lämplighet jämfört med DHR, handikappades intresseorganisation, som anser fordonen vara alltför trånga och inte

”människovärdiga”. Kanske har man i detta fall inte konsulterat dem som har direkt erfarenhet – brukarna?

Plats för fyra vuxna passagerare med två hopfällbara rullstolar och en hopfällbar rullator plus handbagage ställer krav, liksom tillräckligt

sittutrymme och rimligt enkel in- och utstigning för människor med något funktionshinder.

Vi är tacksamma för P4 Sörmlands nyheter som gjort en utmärkt journalistisk insats i att belysa frågan och Vänsterpartiet lovar att noga

följa frågan i landstingspolitiken även i fortsättningen.

 

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland: Delat Partiledarskap

Vänsterpartiet Sörmland har idag, inför partiets kongress
5-8/1-12, hållit sin nomineringskonferens på Musikens Hus i Katrineholm med en
utfrågning av partiledarkandidaterna Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson, Hans Linde
och Rossana Dinamarca. Ett sextiotal människor, både ombud, medlemmar
sympatisörer och intresserade hade samlats för att lyssna på utfrågningen.

Nomineringskonferensen beslutade efter överläggningar att förorda ett delat
partiledarskap. Som partiledarkandidater beslutade mötet att förorda Jonas
Sjöstedt och Ulla Andersson. Vid ett eventuellt kongressbeslut om en
partiledare förordar konferensen Jonas Sjöstedt som partiledare. Då konferensen
är rådgivande kommer beslutet att tas upp i distriktsstyrelsen för ett formellt
beslut.

 

Kontakt.

Kaisa Komulainen
Nilsson

Distriktsordförande Vänsterpartiet Sörmland

070-253 30 25

Tony Rosendahl

Distriktsombudsman Vänsterpartiet Sörmland

070-259 26 38

Pressmeddelande om folktandvården

Nyköping 15 september 2011

Folktandvården i Sörmland – folkets tandvård?

Vänsterpartiet hävdade vid beslutet i landstingsfullmäktige i början av 2010 att bolagiseringen av tandvården var ett ideologiskt och ekonomiskt svek av den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Landstinget Sörmland.

– Vi underströk då – och får det tyvärr bekräftat idag – att munnen och tänderna alltmer blir en klassfråga där alltfler inte har råd att få sina tänder lagade, säger Vänsterpartiets gruppledare i landstinget Maud Ekman.

– När nu media rapporterar om människor som tvingas avstå från behandlingar för att Folktandvården nekar dem att dela upp betalningen av dyrare behandlingar är det ovärdigt och djupt orättvist i ett samhälle som vårt, säger Maud Ekman.

Läs mer

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv