• Jonas Sjöstedt

Arbetsmarknad och näringsliv

Välkomna till Eskilstuna 1 februari för ett öppet möte med Vänsterpartiets Ulla Andersson och Ali Esbati som pratar om hur vi får Sverige att växa!

12541033_1009586259101170_2983564358376623922_n

Hårdare krav på gruvbolagen Patrik Renfors

Patrik Renfors

Hårdare krav på gruvbolagen 

-Debatt i sörmlandstidningarna

Allt fler röster ifrågasätter gruv- och prospekteringsbolagens generösa möjligheter till exploatering i Sverige. Unika naturområden öppnas för prospektering och kärnområden för renskötsel påverkas av provbrytningar. Företag som går i konkurs lämnar stora miljöskulder efter sig. Våra rika mineraltillgångar kan ge stora vinster åt gruvföretagen.

Sverige har världens lägsta beskattning på mineraltillgångar enligt värdsbankens statistisk. Vänsterpartiets vill kraftigt höja den ersättning som gruvbolagen betalar till stat och markägare från idag 2 promille av värdet på det som bryts till 10 procent. Pengarna ska gå till gruvregionerna så att de kan utvecklas med nya bostäder, utbildning och infrastruktur.

På vissa håll står unika naturvärden på spel. Vi vill ställa hårdare krav på gruvbolagen som säkerställer att de har den ekonomi som krävs för miljöarbetet både under och efter brytning.  De ska inte heller kunna smita undan sitt ansvar genom att låta ett dotterbolag gå i konkurs.

Jämfört med andra länder är den svenska minerallagstiftningen ovanligt exploateringsinriktad och förmånlig för bolagen. Vänsterpartiet vill införa stopp för prospektering i naturreservat, Natura 2000- områden och världsarvsområden.

Gruvnäringen är en viktig näring i stora delar av Sverige, den ger arbete och framtidstro på de orter där gruvor etableras. Den är likaså livsviktig för stålindustrin i Sörmlandsbaserade SSAB i Oxelösund, men idag har gruvnäringen för fria tyglar.

Vi vill gynna långsiktiga seriösa ägare, inte lycksökare. Med större inflytande för de som bor i ett eller använder ett område vill vi säkerställa att nya etableringar är till gagn både för bygden och Sverige som nation.

Patrik Renfors

Ordförande

Vänsterpartiet Sörmland

Prata om jobbet

Hur har du det på jobbet? Är du ofrivilligt deltidsarbetslös? Går på timanställning år ut och år in? Saknar din arbetsplats kollektivavtal? Har du blivit upphandlad och uppsagd? Gå in på vänsterns sida ”Prata om jobbet” och berätta om din situation. ”Prata om jobbet” är en dela av vänsterns stora arbetsmarknadskampanj för ett bättre arbetsliv………

Prata om jobbet

www.prataomjobbet.se

Pressmeddelande-nya jobb i Sörmland

3080 nya jobb i Södermanlands län med Vänsterpartiets budget

Patrik Renfors

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar som ger 3080 nya jobb i Södermanlands län. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i Sörmland har ökat med 89 procent sedan 2006, visar nya siffror.

– Arbetslösheten är ett jättestort problem i Södermanlands län, inte minst den skenande långtidsarbetslösheten. Vår ambition är att skapa 3080 nya jobb inom kommunala välfärden, byggsektorn, infrastrukturen och industrin: säger Patrik Renfors, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Sörmland.

Regeringen saknar politik för nya jobb. Istället för investeringar sänker de bolagsskatten vilket gynnar storbolagen och bankernas ägare. Regeringen prioriterar stödja bankerna som bidragit till krisen framför arbete till ungdomar.

Med Vänsterpartiets satsningar skapas fler än 100.000 nya jobb i hela Sverige fram till 2015. Kommunala välfärdssatsningar ger ökad lärartäthet, fler undersköterskor i äldreomsorgen och bättre barnomsorg på kvällar och helger. Våra satsningar ger fler än 50.000 nya i jobb i välfärden. Vi investerar i byggandet och renovering av nya hyresrätter och skolor, äldreboenden och sjukhus. Omfattande infrastruktursatsningar i framförallt järnvägen ger nästan 7.000 jobb. Till det kommer ytterligare jobbskapande åtgärder och utbildningsplatser.

Patrik Renfors

Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

070-5379199

Framtidens jobb kommer från vänster

 

Vänsterpartiet sätter jobben främst. Istället för program och hypotetiska sysselsättningseffekter föreslår vi åtgärder som skapar fler än 100.000 nya arbeten.

Det är i utvecklingen av ny miljöteknik och energiomställningen som framtidens jobb skapas. Vi skapar nya jobb genom kraftfulla satsningar på energiomställning, bostadsbyggande och infrastruktur för att Sverige ska gå före i klimatarbetet samtidigt som viktiga arbetstillfällen skapas i hela landet. Vi satsar på fler anställda i välfärden för att stärka kvaliteten i stället för att låta pengarna gå till vinster. – Full sysselsättning måste vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Det är bara genom att sätta människor i arbete som vi kan bygga välfärd, trygghet och gemenskap. Det skapar en bättre samhällsekonomisk utveckling. säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. – – – –

Investeringar för framtidens jobb:

 • Kraftfull satsning på gröna jobb. Solenergi, vindkraft och energiomställning.
 • Bygg bort bostadsbristen. Långsiktigt investeringsstöd för byggande av hyresrätter och omfattande upprustning.
 • Satsningar på välfärden ger 53.000fler anställda i vård, skola och omsorg.
 • Engångsskatt för storbankerna bekostar satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
 • Gymnasiegaranti för alla upp till 25 år och generationsväxlingsprogram på arbetsmarknaden.
 • Särskilt statsbidrag för att öka lärartätheten.
 • Höjda studiemedel för att studerande ska kunna koncentrera sig på sina studier.
 • Barnomsorg för dem som arbetar kvällar, nätter och helger.
 • Avskaffa Fas 3 och ersätt det med subventionerade jobb med avtalsenlig lön och utbildningsplatser.
 • Ökad ekonomisk jämlikhet i syfte att öka efterfrågan i ekonomin. Stärkt a-kassa och sjukförsäkring. Förbättrad ekonomi för ensamstående föräldrar och ekonomiskt utsatta barn.
 • Ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid och förbättrad barnomsorg skapar bättre förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden.

Ladda hem och läs Vänsterpartiets skuggbudget (pdf)

Utvalda delar ur skuggbudgeten

Statligt investeringsstöd för fler hyresrätter
Alla våra satsningar på jobb och utbildning
Miljardsatsning på fler lärare och särskilt utsatta skolor
Solenergi och gröna jobb
Intervju med Ulla Andersson angående Vänsterpartiets skuggbudget

Vi är människor – inte maskiner: Öppet möte med Jonas Sjöstedt 1 oktober i Eskilstuna

Sverige står in inför ett vägval. Regeringens politik leder till – hög arbetslöshet, ökade klyftor, utförsäkringar och otrygga anställningar. Samtidigt är de borgerliga partiernas framtidsförslag lägrelöner och än mer otrygga arbetsvillkor.
Vänsterpartiet vill gå en annan väg. Vi menar att trygga anställningar med bra löner gynnar, ger fler jobb och bättre välfärd. …
Är du intresserad av fler jobb, rättvisa löner och bra arbetsvillkor?Kom då och lyssna på och ställ frågor till Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt!
Vänsterpartiet Eskilstuna håller i samarbete med ABF ett öppet möte med Jonas Sjöstedt.

När? 1 oktober 18.15

Var? Stadshuset – Fullmäktigesalen (2 vån)

120 000 nya jobb med Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiet investerar i framtiden och jobben samtidigt som vi minskar arbetslösheten, istället för att satsa på dem som redan har tjocka plånböcker. Det är oansvarigt att inte satsa på fler jobb när vi har massarbetslöshet. Det är slöseri med människors kunnande och dyrt för samhället. Var fjärde ungdom är arbetslös. Det är ett enormt misslyckade för samhället och kan innebära en social och ekonomisk katastrof för den som drabbas. Det saknas inte arbetsuppgifter som behöver utföras. V vill bygga och renovera bostäder, satsa på att bygga ut järnvägen och i grön energi. Vi vill investera i äldreomsorg, skola, dagis, kultur och fritidsverksamhet. Totalt vill vi skapa 120 000 nya jobb. Men vi behöver också satsa på utbildning. Vi vill se till att utbilda 23 000 arbetslösa ungdomar och skapa 20 000 sommarjobb. För att finansiera ungdomssatsningarna föreslår vi en tillfällig bankskatt. Då kommer pengarna till en bättre användning. Regeringen är passiv och saknar förslag för att komma tillrätta med arbetslösheten. Det är nu vi behöver investera för framtiden, så att människor får arbete och framtidstro. Vi behöver en ny färdriktning i politiken.

Lotta Johnson-Fornarve Partistyrelseledamot (V)

Läs mer:

http://vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3828:vaensterpartiet-presenterar-budget-foer-jobb-och-vaelfaerd-&catid=22:nyhet&Itemid=799

Ungdomar äter inte halva måltider – Debatt – folket.se

 

Bland regeringspartierna och arbetsgivarna återkommer två förslag mot ungdomsarbetslösheten gång på gång. Det första handlar om att försämra arbetsrätten genom att förändra lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns inget stöd i forskningen för att en förändrad arbetsrätt skulle höja den totala sysselsättningen. Det finns däremot visst stöd för att anställningstryggheten påverkar de arbetslösas ålderssammansättning, så att ett försämrat anställningsskydd skulle öka sysselsättningen bland yngre och sänka den för äldre.

 

Det andra förslaget handlar om att det måste bli billigare att anställa ungdomar.

Sänk lönerna för alla ungdomar så har företagen råd att anställa dem tycker både Centern och Folkpartiet. De har till och med pratat om en halvering.

Högern tror tydligen att en ungdom har en halv hyra, äter halva måltider och ser på halva biofilmer? Vi behöver istället sätta fart på ungdomars konsumtion.

Högre lägstalöner gör att ungdomar kan flytta hemifrån och få fart på samhällets ekorrhjul i handel och företagande. Rättvisa är produktivt!

Även detta kan antas omfördela arbeten från äldre till yngre, men effekterna på den totala sysselsättningen är oklar. Finanspolitiska rådet gick i sin senaste rapport så långt som att mena att ungdomssocialavgiftssänkningen till och med kan höja arbetslösheten.

Sysselsättningen kan således förväntas öka bland yngre men minska bland äldre. Det är inte uppenbart vad som händer med den totala arbetslösheten.

Eftersom ungdomar har relativt korta arbetslöshetstider kan effekten bli att den totala arbetslösheten stiger.

I själva verket är det redan nu 64 procent dyrare att anställa en 30-åring med genomsnittslön. Ungdomar har ju en lägre lön enligt avtal. Sänkta löner är inte rätt recept för att unga ska få jobb och företagen kunnig arbetskraft. Rätt medicin är däremot utbildning och ökad kompetens.

Industrin framöver kommer att behöva mer kompetens, innovation, god arbetsmiljö samt rättvisa löner. Inte slavliknande förhållanden och en återgång till en tid när vi stod med mössan i hand. Högerns två viktigaste förslag minskar alltså inte den totala arbetslösheten, men kan möjligen omfördela arbeten från äldre till yngre.

Detta trots att arbetslöshet bland äldre är förknippat med högre sociala kostnader, längre arbetslöshetstider och sämre möjlighet till utbildning. Dessutom verkar många arbetsgivare mer negativa till äldre arbetssökande jämfört med yngre. Ungdomslöner är lönedumpande och sätter press neråt på avtalen för alla åldrar på arbetsmarknaden och det vet Centern och Folkpartiet mycket väl.

Patrik Renfors (V)

Tf. Distriktsordförande Sörmland

viaUngdomar äter inte halva måltider – Debatt – folket.se.

Vänsterns skuggbudget

Vänsterpartiet har presenterat sin alternativa budget. Här nedan finns ett axplock ur den. Vill du läsa mer om den klicka på länken

Ulla Andersson: Ekonomisk-politisk talesperson för V

längst ner.

Vi genomför en rejäl satsning på mer personal och utbildning inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen behöver byggas ut och förbättras. Vår satsning ger 2 500 fler anställda per år.

Sverige ska vara en ledande industrination. Vänsterpartiet vill införa en riskkapitalfond för hållbar industriell utveckling och avsätter särskilda medel för att stödja innovationer och utveckling inom mindre företag. Vi föreslår ett skatteavdrag för forskning och utveckling. Vi avsätter också särskilda medel för att stödja branschprogram inom exempelvis vindkrafts och besöksnäringen.

Vi vill skapa ett arbetsliv där fler får plats. Vi vill avveckla tvångsarbetet i regeringens Fas 3. Istället vill vi genomföra en bred satsning på utbildningsplatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som leder till jobb och som rustar människor med kunskap.

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3598:125-000-nya-jobb-och-utbildningsplatser-i-vaensterpartiets-budget-&catid=22:nyhet&Itemid=799

Jobb istället för sänkt krogmoms

Pressmeddelande från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet lanserar i dag ett alternativ till regeringens sänkning av krogmomsen: ett program för generationsväxling i arbetslivet. Satsningen motsvarar regeringens 5,4 miljarder per år på sänkt krogmoms, och ger 25 000 nya jobb per år.

Satsningen omfattar traineeplatser i stat och kommuner, utbildningsvikariat i äldreomsorgen och en satsning på lärlingsanställningar i bristyrken.

– Det handlar om att bereda väg in i arbetslivet för unga, innan det stora pensionsavgångarna kommer igång på allvar. Fler unga får riktiga jobb, samtidigt som erfarenhet och kunskap hos de äldre tas tillvara, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Att istället sänka skatten för krogägare ger inga som helst garantier för fler jobb. Tvärtom visar en färsk utvärdering av ett liknande försök i Finland att det inte ledde till några nya jobb.

– Det är helt bakvänt att försöka rädda krogbranschen från konjunkturnedgången genom skattesänkningar. En ansvarsfull regering borde istället göra direkta satsningar på nya jobb, så att fler får en lön att leva på. Då kommer också krogarna få fler betalande gäster, avslutar Josefin Brink.

Faktaunderlag generationsväxling: Fakta_generationsvxling.doc

För mer information kontakta:

Josefin Brink: 070- 240 42 92
Vänsterpartiets pressjour: 070- 620 00 64

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv