• Jonas Sjöstedt

Internationellt

Aurora – ännu en del av outsourcingen?

Stig Henriksson. Foto: Sveriges Riksdag

Debattartikel publicerad i media i Sörmland

Idag upprörs även många av de ansvariga för den oansvariga privatiseringen av samhällets nyckelfunktioner som skandalen med Transportstyrelsen blottat. Men lika lite som privatiseringsivrarna vill se själva grundproblemet, lika blinda är man för att Sverige är i full färd med att outsourca landets försvarsförmåga.

Aurora 17 innebär den största militära övningen i Sverige på 25 år. Det är också första gången som det omdiskuterade värdlandsavtalet tillämpas med trupper från hela sex Nato-länder. Sverige övar mot ett fiktivt ”A-land”, vars gränser som av en händelse sammanfaller med Rysslands.

Detta sker samtidigt som Ryssland genomför den stora övningen Zapad 17 vilken hålls tillsammans med Vitryssland. Det kommer alltså bli trångt på, över och under Östersjöns yta, då Aurora bland annat kommer tilldra sig på Gotland där amerikanska Patriotmissiler lär ska placeras ut. Risken för farliga incidenter är stor samtidigt som omgivningen kan ges uppfattningen att vi på svensk mark redan nu förbereder för placering av utländsk trupp.

Ryssland visar musklerna i och kring sin hemmaplan och Sverige bidrar aktivt till att Nato med USA i spetsen utmanar dem. Även Norge vidtar sina mått och steg; i norska Vaernes, endast 7 mil från svenska gränsen, planeras en huvudbas för amerikanska marinkåren. Det skulle bryta mot Norges tidigare policy att inte tillåta permanenta baser för Nato på sitt territorium, och förslaget har mött starka protester från den norska allmänheten.

Försvarsmakten skriver om operationsordern för Aurora 17 att man skall öka förmågan att ”enskilt och tillsammans med andra kunna möta ett väpnat angrepp”. Nyckelfrågan är förstås denna. Bidrar Sveriges deltagande i övnings- och rustningsspiralen till ökad säkerhet för Sverige? Aurora 17 måste alltså bedömas utifrån hur övningen kan komma att påverka säkerhetssituationen i Östersjöområdet. Både Nato och Ryssland har på senare tid ökat sin militära närvaro i området och båda sidor har genomfört stora övningar. Det kan inte ligga i Sveriges intresse att bidra till att ytterligare öka spänningarna. Dessutom sänder det fel signaler om Sveriges alliansfrihet.

Tvärtom menar vänsterpartiet att Sverige med alla till buds stående medel ska verka för motsatsen. Utifrån en grund av trovärdig militär alliansfrihet och ett starkt svenskt försvar bör vi bedriva en aktiv diplomati som land men också inom ramen för FN och OSSE. Sverige bör ta nedrustningsinitiativ och verka för förtroendeskapande åtgärder. Vi bör stimulera kontakter på olika nivåer; myndigheter, universitet och forskarsamhället, men självklart även mellanfolkliga. I konsekvensens namn kräver därför Vänsterpartiet att värdlandsavtalet skrotas. Att Aurora blir både den första och den sista gången avtalet tillämpas, att kampen för fred, nedrustning och avspänning intensifieras. Att särskilt tonvikt läggs vid att arbeta mot det ökade kärnvapenhot som inte bara Nordkorea utan även Rysslands, USA:s och Storbritanniens sk modernisering utgör.

Aurora är en pansardäckskryssare, numera museum vid Nevas strand, som är en av symbolerna för ryska revolutionen 1917 då Oktoberrevolutionen inleddes med ett signalskott från Aurora. Idag en symbol för grymt svikna förhoppningar om ett bättre samhälle. Nästan på dagen 100 år därefter så står namnet Aurora för ännu en höjning av den rustnings- och övningsspiral som erfarenhetsmässigt förr eller senare leder till urladdning. En urladdning vars värsta konsekvenser i form av ett kärnvapenkrig innebär slutet på alla förhoppningar.

Stig Henriksson Försvarspolitisk talesperson Vänsterpartiet
Lotta Johnsson Fornarve Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland
Patrik Renfors Distriktsordförande Vänsterpartiet Sörmland

 

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

Maria Cherguihans-linde

Maria Chergui, Kommunalråd i Eskilstuna, och Hans Linde, Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson skriver på debatt i Eskilstuna Kuriren om Afghanistan.

I snart elva år har Sverige deltagit i den Natoledda ISAF-insatsen i Afghanistan. Under dessa elva år har våldet eskalerat, spridit sig till allt större delar av Afghanistan och krävt allt fler dödsoffer.

Enligt FN dödades 3 021 civila afghaner under 2011. Den fred som ISAF ska främja har blivit allt mer avlägsen. Det märks även här i Eskilstuna och i Sörmland genom de afghanska flyktingar som kommit hit på flykt undan kriget.

Den militära insatsen i Afghanistan är ett misslyckande. Ju förr vi vågar erkänna detta och dra konsekvenserna av det, desto bättre. Trots det vill nu regeringen med stöd av S och MP än en gång förlänga den svenska militära insatsen i landet.

Afghanistans historia visar att det inte finns en militär lösning på landets problem. Det har inte minst blivit tydligt under det senaste decenniet. I Sverige växer opinionen mot vårt deltagande i USA:s krig i Afghanistan. Och vi ser nu hur allt fler andra länder avvecklar sina militära insatser.

Holland drog tillbaka sina trupper 2010. Storbritannien har i år stängt flera baser och Frankrike kommer att ha lämnat vid årsskiftet 2012/13. Samtidigt har regeringen, S och MP beslutat att förlänga den svenska insatsen ytterligare ett år och öppnat för att Sverige ska ha militär trupp i Afghanistan även efter 2014. Med rätta kan man fråga sig om Sverige ska bli det sista landet med trupp i Afghanistan?

18 december röstar riksdagen om att förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan. Vänsterpartiet kommer då att rösta för att de svenska soldaterna tas hem under nästa år och ersätts med bistånd. För behoven är enorma av stöd för att barn ska kunna få utbildning, för att skapa arbetstillfällen för de unga afghanerna och minska mödradödligheten. Vi vill också att Sverige tydligt ger ett politiskt stöd till försöken till freds- och försoningsprocess. Bara så kan vi bidra till en långsiktig fred.

Särskilt viktigt är det att Afghanistans kvinnor inkluderas i fredsprocessen så att deras inflytande och rättigheter inte förhandlas bort. Erfarenheten från andra länder visar dessutom att fredsförhandlingar där kvinnor deltar leder till en mer hållbar fred. Vänsterpartiet har därför krävt en svensk handlingsplan för hur vi kan stärka Afghanistans kvinnor och garantera att de får ökat inflytande i fredsprocessen.

I takt med att säkerhetsläget i Afghanistan försämrats har Sverige och andra länder sänkt sina ambitioner. Nu handlar allt om att inte äventyra stabiliteten.

Kvinnors rättigheter har hamnat långt ned på dagordningen. Samtidigt organiserar sig allt fler kvinnor för att kämpa för sina rättigheter. Vi vill att Afghanistans kvinnor ska känna att de har en allierad i vårt land, men då krävs att Sveriges Afghanistanpolitik i grunden förändras.

Hans Linde (V)
Utrikespolitisk talesperson

Maria Chergui (V)
Kommunalråd Eskilstuna

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1636543-ersatt-soldaterna-i-afghanistan-med-bistand

 

Föreläsning om Afghanistan-Öppet möte

Veteranen i solidaritetsarbetet för Afghanistan, tidigare förbundssekreterare i Svenska Afghanistankommittén, Peter Hjukström, kommer till Gnesta och föreläser om Afghanistan och om varför svenska soldater ej skall underordna sig NATOs krigföring i Afghanistan och om det faktum att Sverige är i krig och ej i fredsbevarande uppdrag.

Alla fredsvänner varmt välkomna till Hembygdsgården i Gnesta den 14 november kl 18 30. För ytterligare upplysningar ring Sixten Thuresson tel. 073 736 6852

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland och Ship to Gaza

 

 

 

 

 

 

På väg mot politikerveckan i Almedalen på Gotland i början av juli kommer segelfartyget  Estelle att angöra Nyköpings hamn. Ombord finns riksdagledamöter från både Sverige och Norge, från Vänsterpartiet Eva Olofsson och Jacob Johnson, samt från organisationen Ship to Gaza Mattias Gardell och ett flertal aktivister.

I samband med besöket finns möjligheter att på lördag 30 juni mellan 12:00-17:00 att besöka fartyget och ta del av den utställning om Gaza, Ship to Gaza och frihetsflottan som fartyget medför. Estelle kommer att ligga vid ”Sydostkajen” i Nyköpingshamn.

Vänsterpartiet kommer under besöket att anordna insamlingsaktiviteter till stöd för de stora behov av läkemedel och medicinska hjälpmedel som finns i Gaza. Insamlingen fortsätter fram till augusti då fartyget kommer att segla från Göteborg mot Medelhavet.

Mer information finns i det pressmeddelande som tidigare har gått ut och finns att läsa på webbsidorna för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland:
http://sormlandlandsting.vansterpartiet.se/

Kontakter för Vänsterpartiet är:
Maud Ekman, Gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland
072-206 12 44
[email protected]

Conny Jakobsson, Vänsterpartiet Nyköping
0706-90 95 77
[email protected]

Svensk handelspolitik frikopplad från mänskliga rättigheter

Debattartikel publicerad i tidningen Folket 2/4-12

Sverige ska vara en tydlig kraft för frihet, fred och försoning i vår värld brukar det heta i den borgerliga regeringens högstämda deklarationer och högtidstal. Samtidigt har avslöjande lagts till avslöjande om hur handelsminister Ewa Björling utan någon tvekan fördjupat det ekonomiska samarbetet med några av vår tids värsta förtryckarstater. Svensk handelspolitik har under Björlings ledning helt frikopplats från arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

•I juni 2009 ledde Ewa Björling en handelsdelegation till diktaturens Syrien. Efter resan skrev regeringen på sin hemsida om ”omfattande reformer av samhället” i Syrien, men inte något om förtrycket mot oppositionen. I delegationen ingick bland annat svenska Ericsson som lyckades sälja mobilsystemet Ranos, som regimen i Damaskus senare kunnat använda för att övervaka sin befolkning och spåra upp oppositionella. När EU i vintras diskuterade att införa sanktioner mot telekomsektorn i Syrien sa Sverige som enda land nej.

• I september 2009 ledde Ewa Björling en handelsdelegation till Libyen. Huvudsyftet var att förmå diktaturen att köpa övervakningssystem från svenska Rymdbolaget. Till SVT sa en av deltagarna efter resan att det var en ”liten guldruschstämning”. I pressmeddelandet inför resan lyfte man fram Libyens stora satsningar på infrastruktur, men inte ett kommatecken ägnades åt de omfattande brotten mot de mänskliga rättigheterna.

•2009 måste ha varit ett arbetsamt år för handelsministern, för nu avslöjas att hon även hann ta initiativ till ett tio år långt samarbete med diktaturen Saudi-Arabien för att kunna leverera bland annat övervakningssystem som hade ökat regimens möjligheter att övervaka sin egen befolkning.

Tyvärr kan listan göras mycket lång. Mellan oktober 2007 och september 2010 besökte handelsministern Nordafrika och Mellanöstern 26 gånger, bland annat Libyen, Egypten, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Saudi-Arabien och Tunisien. Under samma tid gjorde hon ett besök i Latinamerika, två i Kina och två i Indien. Logiken är dunkel. Varför har handelsministern besökt Saudi-Arabien fler gånger än Sveriges två viktigaste exportmarknader Tyskland och Norge?

En rad diktaturer har fått glans och legitimitet genom att Sveriges handelsminister leende skakat hand med deras företrädare.

Så sent som i mars förra året var den syriske vice premiärministern i Stockholm och åt älg med Ewa Björling, ett besök som fick genomslag i regimvänlig media i Syrien, en fjäder i hatten för en allt mer ifrågasatt regim.

Direkt komiskt blir det därför när Björling i riksdagen påstått att revolterna i Nordafrika ”inte varit möjliga över huvud taget” utan hennes resor och det svenska näringslivets närvaro. Få demonstranter i Damaskus eller Manama håller nog med.

Retoriken känns samtidigt igen, det lät på samma sätt när Moderaterna motsatte sig inskränkningar i exporten till apartheidregimen i Sydafrika. De nya moderaterna försöker nu dölja de gamla moderaternas misstag och hävdar numera att man var emot apartheid. Men man har uppenbarligen inte lärt något av sina misstag. På samma sätt som Moderaternas motstånd mot handelsbojkotter mot Sydafrika på 80-talet spelade apartheidregimerna i händerna så innebär dagens moderatmärkta handelspolitik att frågor om demokrati och mänskliga rättigheter helt satts på undantag när svenska varor och tjänster ska säljas till vår tids värsta diktaturer.

Hans Linde,

Riksdagsledamot

och Utrikespolitisk talesperson (V)

Maria Chergui,

Kommunalråd (V)

 

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv