• Jonas Sjöstedt

Integration/Rasism

Vi är alla svenskar

Debattartikel av Lotta Johnsson Fornarve och Patrik Renfors i lokalpressen

 

Det är med oro vi ser hur främlingsfientliga och rasistiska åsikter ger sig till känna både i Oxelösund och i resten av landet. Sverige är fortfarande ett rikt land, men tyvärr kan vi se hur gapet växer mellan rika och fattiga. Arbetslösheten ökar med raketfart och särskilt tufft är det för den som är ung. Den som är arbetslös eller sjukskriven har svårt att få ekonomin att gå ihop och vi ser hur antalet fattiga barn blir allt fler. Det är i en sådan miljö som det skapas en grogrund för rasism och främlingsfientlighet. Det blir enkelt att skylla på invandringen, istället för på dem som bär det egentliga ansvaret.

 

Men vi får aldrig glömma bort att vi som står för en annan ståndpunkt är många fler. Låt oss arbeta för ett samhälle där vi slutar prata om vi och dem. Vi är alla medborgare i Sverige oavsett var i världen vi är födda. Vi är alla människor med samma behov och drömmarom ett bra liv. Vi måste se invandringen som en tillgång. Många som kommer hit har en utbildning, som kan vara till nytta. Den som inte har någon utbildning kan skaffa sig en och på sikt bli en tillgång för samhället. Det finns stora framtida behov av arbetskraft, om vi ska klara av att möta morgondagens välfärdskrav.

 

Glöm inte bort att det är politiska beslut som ligger till grund för den verklighet vi lever i. Det går att få folk i jobb om man väljer att investerar i skolor, sjukvård, dagis istället för att sänka skatter för de rika och storföretag. Vi behöver bygga massor av nya bostäder, särskilt för ungdomar. Tågtrafiken behöver rustas upp och nya järnvägar byggas. Det går att skapa ett samhälle där alla människor har rätt till bostad, arbete och utbildning, men då behövs en annan politik.

 

Du som är förbannad på arbetslöshet och orättvisor hjälp oss att göra något konstruktivt för att förändra samhället och rikta din ilska mot rätt håll och framförallt hjälp oss att klä av rasisterna och de främlingsfientliga krafterna deras ihåliga argument. Det här är vårt land!

 

 

Lotta Johnson-Fornarve

Lotta Johnsson Fornarve

Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Patrik Renfors

Patrik Renfors

Distriktsordförande Vänsterpartiet sörmland

Hjälp flyktingbarn

Debattartikel publicerad i Folket 22/5-12

Världen över lever barn under svåra omständigheter. Krig och förföljelse drabbar inte bara vuxna utan ibland också barn. Därför måste en del barn fly från de platser man bor, fly från sina vänner, ibland skiljas från sina föräldrar. De allra flesta av dessa barn tvingas liksom majoriteten av världens flyktingar leva under omänskliga förhållanden i en annan del av det egna landet, eller i något annat fattigt grannland. Faktum är att FN:s flyktingkommissarie António Guterrez nyligen berättade att: ”Det finns fortfarande färre asylsökande i hela den industrialiserade världen än vad som bor i ett enda flyktingläger, Dadaab, i nordöstra Kenya.

Några av dessa barn lyckas på farliga vägar ta sig till Sverige, en del utan att veta vad som hänt med den egna familjen. De är utan förbindelser med sitt gamla hemland, utan den trygghet som vänner och familj ger så många av oss andra. De lever i rädsla, både för vad som hänt föräldrar och syskon och för hur det ska gå i framtiden.

I Sverige möts många barn av misstro och ifrågasättanden. Migrationsverket bedömer inte sällan ett barns ålder till högre än vad den egentligen är och röster höjs för att än mer rättsosäkra metoder för åldersbestämning ska införas, trots att de går stick i stäv med FN:s rekommendationer och överallt kritiserats av experter. En del kommuner vägrar fortfarande att ta emot flyktingar och också flyktingbarn som kommer ensamma. Det sprids till och med fördomar om att många eller de flesta av dessa barn egentligen inte är barn, utan vuxna.

Jag tycker att Sverige har ett ansvar i att ge skydd till dem som behöver. Skydd ska också barn kunna få, och trygghet att försöka bearbeta de ofta hemska upplevelserna av krig, våld och förföljelse man har varit med om. Då måste vi våga lyssna på barns berättelser och ta dem på allvar. Vi måste se till att det finns plats åt dem i trygga boenden i landets kommuner. Vi måste låta barn få vara barn.

Viggo Hansen

Vänsterpartist

http://folket.se/asikter/debatt/1.1442172

 

Maria Chergui-V-kommunalråd i Eskilstuna reagerar på situationen för flyktingarna på Hotel Eskilstuna

Från tidningen Folket Eskilstuna

Maria Chergui: V-kommunalråd i Eskilstuna

Migrationsverket borde ha mer personal på plats?

Kommunalrådet om Hotell Eskilstuna

Folket har de senaste dagarna berättat om förhållandena på Hotell Eskilstuna, där cirka 140 asylsökande lever under lägerliknande förhållanden. För kommunen kom det som en överraskning när Migrationsverket öppnade boendet tidigare i år.

– Vi tryckte på så att de slutade placera barn i den olämpliga miljön. Jag vill också att Migrationsverket har personal på plats mer än nu, säger Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui.

Hon tycker också att föreningslivet i Eskilstuna kan göra en stor insats för att underlätta livet för de asylsökande.

Det ska sägas direkt att huvudansvaret för verksamheten i Hotell Eskilstuna ligger hos Migrationsverket – inte hos kommunen. Men även kommunen har och har haft synpunkter på verksamheten. Maria Chergui själv fick reda på verksamheten på ett väldigt speciellt sätt:

Läs mer

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv