Uncategorized

Ny Distriktsordförande och Distriktsstyrelse

Vänsterpartiet Sörmland har på sin årskonferens den 19/3 valt en ny distiktsordförande och distriktsstyrelse. Till ny ordförande valdes Kaisa Komulainen-Nilsson från Vingåker som

Kaisa Komulainen-Nilsson

 ersätter avgående ordförande Lotta Johnsson-Fornarve från Oxelösund som valde att inte ställa upp för omval i år. Kaisa är född och uppvuxen i Finland, utbildad förvaltningssocionom och medlem i vänsterpartiet sen 70-talet. Kaisas arbetsliv och politiska uppdrag har präglats av hennes vilja att arbeta för olika utsatta grupper i samhället. Kaisa är även ledamot i sörmlands landstingsfullmäktige.
 
Den nya distriktsstyrelsen är:
 
Ordförande                         Kaisa Komulainen-Nilsson Vingåker
 
Ledamot                             Lotta Back                  Katrineholm
Ledamot                             Lotten Båvik              Nyköping
Ledamot                             Maud Ekman             Eskilstuna
Ledamot                             Kent Eriksson           Gnesta
Ledamot                             Staffan Folke              Nyköping
Ledamot                             Patrik Renfors           Oxelösund
Ledamot                             Mats Tillenius            Eskilstuna
Ledamot                             Ingela Wahlstam       Oxelösund
 
Årsmötet antog även två uttalanden om sjukvården och kollektivtrafiken.

Uttalande av Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens:

Vi vill ha världens bästa sjukvård!

Sörmland ska ha Sveriges bästa sjukvård! Och Sverige ska ha världens bästa sjukvård. Om det ska bli möjligt, då måste också de skattepengar som vi betalar till sjukvård gå till

just sjukvård. Så är det inte idag. Varje år hamnar minst 4 miljarder skattekronor någon annanstans.

De privata företag som köper upp vår sjukvård har oftast enbart ett intresse av att skapa så stora vinster som möjligt. Den mesta sjukvården i Sverige som ägs av privata företag ägs av så kallade riskkapitalbolag. Vinster får dom genom att skära ner på ”kostnader” som till exempel personal och stoppa skattepengar i egen ficka. På det här sättet förvandlas våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. För dom 4 miljarder som varje år

försvinner från sjukvården så skulle vi till exempel kunna anställa 10 000 sjuksköterskor.

På det här sättet har mycket av den svenska sjukvården bytt ägare dom senaste åren.

Att allt mer svensk vård blir privat istället för gemensam gör Sverige mindre jämlikt, eftersom det är mer lönsamt att behandla friska och välbeställda. Vi håller alltså på att få  vård beroende på plånbok.

Vänsterpartiet  kräver stopp för ytterligare privatiseringar inom vården. Bara då kan vi bygga världens bästa sjukvård. För alla. Och det är bråttom, svensk sjukvård blöder skattepengar varje dag.

Åsa folkhögskola den 19 mars 2011

Vänsterpartiet  Sörmland

Uttalande av Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens:

En sammanhållen regiontrafik i offentlig regi

Vi i Vänsterpartiet är mycket oroade över kollektivtrafikens framtida utveckling.
I fokus för våra bekymmer står de villkor som den spårbundna trafiken verkar
under på grund av flera samverkande faktorer.

Avreglering/privatisering:  Den spårbundna trafiken visar nu med all önskvärd tydlighet att  avregle-ringen  medför stora problem och därmed kostnader.  Privata intressen trafikerar lönsamma sträckor på de tider då flest resenärer åker, oftast till och från arbetet. Olönsamma  sträckor minskar eller försvinner från deras perspektiv.    

Överskottsmål/besparingskrav: Sedan 1990-talet har man konsekvent sparat på underhåll, inköp av nya tåg, spår, växlar och kontaktnät. Detta visar sig i dag genom ett snart katastrofalt tillstånd av infrastrukturens renoveringsbehov.

Investeringsbehov:  Antalet resande i tågtrafiken har idag ökat sedan 1990-talet. Idag präglas stora delar av Mälardalsregionen av en närmast katastrofal spårbrist. Detta leder till flaskhalsar, till ett större slitage på infrastrukturen  och brist på underhållstid (den tid underhållspersonalen har till förfogande till reparationer och underhåll).   

Flera operatörer/verksamhetsområden:  Privatiseringar och avregleringar innebär flera operatörer, såväl  internt (inom ett bolag, t ex upphandling av tjänster m m) och externt (flera bolag som konkurrerar inom samma verksamhetsområde och med varandra). Man vill utnyttja de fordon man har maximalt. Detta gäller såväl fordon som infrastruktur. Ur ett marknadsperspektiv är det här självklarheter, men lika uppenbart är det att det krockar med ett långsiktigt perspektiv. 

Därför kräver vi i Vänsterpartiet att man satsar på den spårbundna trafiken ur ett långsiktigt och samhällsinriktat perspektiv genom en regional tågtrafikplan.  Det kommer att ge oss ökad livskvalitet genom fler och bättre resmöjligeter, både till och från mindre orter, samt en bättre miljö genom minskning av biltrafiken och minskade utsläpp . Satsa rätt, satsa på en sammanhållen regionaltrafik i offentlig ägo och offentlig regi.

/ Åsa Folkhögskola den 19 mars 2011

Kopiera länk