Uncategorized

Verkligheten är mer komplicerad!

Vänsterpartiets gruppledare i Landstinget svarar primärvårdsnämndens ordförande Monica Johansson.

Peter Linnstrand

  Monica Johansson (S) skriver i Katrineholms-Kuriren den 24 februari:

 ”Peter Linnstrand (V) hävdar i en insändare publicerad i Katrineholms-Kuriren (15/2) att majoriteten i landstinget lagt fram ett förslag där budgeten för två vårdcentraler i Katrineholm ska minskas med 20 miljoner kronor.

 Då jag utifrån insändartexten drar slutsatsen att Linnstrand saknar viss grundläggande kunskap om principerna för Hälsoval Sörmland vill jag nu reda ut begreppen.”

 Jag tror mig om att känna till hälsovalsmodellens uppbyggnad. Vänsterpartiet har deltagit i hela processen med framtagandet av Hälsoval Sörmland. Vi har ihärdigt framhållit att det ska vara en hög andel av listningsersättningen och därtill ska stora hänsyn tas till socioekonomiska faktorer. Att säga att jag inte ens har de grundläggande kunskaperna är rent oförskämt!

 Vi i Vänsterpartiet stred även emot den socialdemokratiskt styrda upphandlingen av Flens Vårdcentral. Efter misslyckandet med ”Vita Vård” och indragning av bussen Pulsen kanske man inte ska vara så självgod!

 Efter att tidigare ha arbetat i tio år inom privat företagsverksamhet som produktionschef tror jag mig om att också ha en del erfarenheter av koncerntanken. Det var det jag diskuterade i mitt inlägg, men som Monica Johansson inte svarar på. Inom en koncern finns alltid möjligheten att utjämna eventuellt dåligt resultat för en ingående enhet/bolag. Att försöka få det att låta som om jag och Vänsterpartiet vill riva upp ersättningsmodellen är antagligen byggt på bristande historiska kunskaper.

 Att fixa lite i en budget betyder inte alltid att verkligheten ändras. Det gläder mig att du, Monica, är övertygad om att den offentligt drivna primärvården är överlägsen den kommersiella, men innan man gör drastiska budgetförändringar kanske man ska undersöka varför sörmlänningen väljer det ena eller andra alternativet.

 Det som ändå kanske bekymrar mig mest är den bild Monica Johansson ger av oss politiker. Hennes inlägg visar bara på en politiker som verkar ha förväxlat sin roll med en förvaltande tjänstemans. Vår roll är tvärtom att stå för våra värderingar, tänka nytt och föreslå alternativ när det visar sig att tidigare beslut inte blev det vi avsett.

 Jag hoppas vi kan fortsätta debatten mellan Vänsterpartiet och den mer liberala majoriteten utan att förlöjliga varandra!

 Peter Linnstrand

 gruppledare Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland

 Läs debattartikeln från primärvårdsnämndens ordförande tillsammans med en kommentar från Vänsterns ordförande i Katrineholm här nedanför.

 http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.965318

Kopiera länk