Uncategorized

Rapport från Syninge kursgård

Syninge kursgård

”Det är hedervärt att vara folkvald i olika samlingar”. Så inledde Marita Engström, kommunalråd för V i Gävle, sin föreläsning på kursen för nya parlamentariker på Syninge kursgård. Ett trettiotal parlamentariker för Vänsterpartiet i Sörmland hade samlats helgen 12-13 februari på Syninge kursgård i Roslagen för en tvådagars kurs i bla förhållande till media och vad det innebär att vara folkvald.

Marita pratade bla. om hur man ser på sig själv och sin roll som folkvald. Är man en ledare? Hon pratade om ledarskap som vågar handskas med makten. Vilket förhållande har vi till makten och vågar vi som vänsterpartister att handskas med den makten? Det kan vara svårt att gå från att ha varit ett oppositionsparti till ett parti som är en del av makten som vi faktiskt är i många kommuner idag. Är vi beredda att ta den makten och det ansvaret?

Föreläsningen gav upphov till en livlig diskussion om bla hur man driver rena vänsterfrågor när man sitter i ett samarbete med andra partier? Vad är viktigast, att få erkännande för en fråga eller att få igenom frågan? Föreläsningen avslutades sedan med grupparbeten kring specifika frågeställningar. Dagen avslutades med samkväm och allsång på kvällen.

Dag 2 av kursen inleddes med en föredragning av Distriktsordförande Lotta Fornarve om partiets kommande välfärdskampanj med fokus på sjukvården och äldreomsorgen. Varför partiet har valt att genomföra en kampanj om just sjuk och äldrevård beror bla på att just välfärdsfrågorna är politiskt heta och ett område som partiet har goda kunskaper om. Det finns dessutom ett brett stöd bland allmänheten för vår politik på det här området. En del av kampanjen kommer att rikta in sig mot privatisering av vården och privata vinstintressen.

Den påföljande diskussionen var livlig med många engagerade talare. Vad innebär verklig valfrihet? Friheten att välja en utförare eller möjligheten att påverka innehållet i tex hemtjänsten? Om vi säljer ut det offentliga så säljer vi även ut demokratin. Det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på förebyggande sjukvård. Privatisering omöjliggör en sammanhållen planering av sjukvården. Det var några frågor och synpunkter som kom fram under diskussionen.

Utbildningen avslutades på söndag eftermiddag med en föreläsning av Aron Etzler, chefredaktör på tidningen Flamman och författare till bla. boken Trondheimsmodellen. Med sin bakgrund i media förklarade Aron på ett väldigt pedagogiskt sätt hur en tidning fungerar, från journalisten till chefredaktören, hur deras uppdrag ser ut och psykologin bakom hur man tänker som journalist. Även media arbetar idag med snålt tilltagna resurser menade Aron. Avkastningskrav från ägarna leder till mindre resurser vilket påverkar det journalistiska arbetet och innehållet i tidningen. Det är lättare att publicera färdiga ”nyheter” från olika intressgrupper än att arbeta med undersökande journalsitik. Detta leder till sämre kvalité, sämre källforskning och en snuttifiering av nyheterna.

Han tog också upp förhållandet mellan journalister-politiker och deras samspel. Vad man bör tänka på i sina kontakter med media.
Några av råden var:

Ge media nyheter. Vänta inte alltid på att de skall höra av sig till dig.
Tänk på att ha en långsiktig relation med media
Efterforska aldrig anonyma källor
LJUG ALDRIG!

Aron Etzler pratade också om förnuft, känslor och politik: ”Vi klantar oss ibland för att vi tenderar att bortse från allt som inte är rationellt.
Rationell politik- vår politik borde tala för sig själv.
Vi är ofta de mest pålästa-men ofta de minst omtyckta Vi tänker förnuftigt. Problem är att folk tänker inte så.
Väljarna är inte datamaskiner med en övertro på rationalitet. Känslor är en viktig del av våra liv. Känslor utvecklades innan rationellt tänkandet. Även i politik är det både känslor och förnuft som styr.”

Sammanfattningsvis: En mycket givande och trevlig helg där vänsterpartister från olika hörn av sörmland införskaffade nya kunskaper, nya kontakter och förhoppningsvis känner sig stärkta i sin roll som folkvalda.

Kopiera länk