Uncategorized

20 miljoner kronor i budget eller verklighet?

Undertecknad ställde en fråga i landstingsfullmäktige på hösten 2008
”ska vi betrakta de landstingsdrivna vårdcentralerna som en koncern”?
Åsa Kullgren, som då var ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden,
svarade ”ja”! Detta är och har varit Vänsterpartiets utgångspunkt när
det gäller beslut kring vårdcentralerna. Nu föreslår majoriteten i
landstinget att man ska minska budgeten för två vårdcentraler i
Katrineholm med 20 miljoner kronor. Med vår utgångspunkt hanterar man
inte frågan på detta vis inom en koncern. Om man ska försöka följa
budget och att den ska vara i harmoni med verkligheten så är förslaget
huvudlöst! Även om man avskedar personal så finns ingen möjlighet att
uppnå en besparing på 20 miljoner kronor inom detta år. Varför trixa
med budget som man redan från början inser är dömt att misslyckas.
Koncerntänkandet ger en annan lösning. Fördela besparingskravet på
alla landstingsdrivna vårdcentraler på ett mer realistiskt sätt. Detta
torde vara en svår pedagogisk uppgift att förklara för de
vårdcentraler som har förutsättningar att klara budgeten men får lida
av att det inte fungerar på andra. Jag utgår ifrån att alla
vårdcentralschefer är väl informerade om koncerntanken redan för länge
sedan innan detta problem dök upp.
Nu till verkligheten.
Det finns massor av orsaker till att patientunderlaget förändras vid
en eller flera vc:er. En av dem är den fysiska tillgängligheten.
Självklart går man till den enhet som ligger närmast och/eller dit det
finns enkla sätt att ta sig. I Flen finns också orsak att fundera på
hur det kommer att gå. Om det inte är närheten som är avgörande så är
det högtid för oss i landstinget att fundera på vad som gör de
kommersiella vårdenheterna mer efterfrågade än våra egna. Vid en
enkätförfrågan bland allmänheten i Stockholm framkom bland annat:
”vad är viktigast vid ditt besök på vårdcentralen?” Både du och jag
tror nog att svaret blir god vård. God vård vet ingen något om förrän
efteråt och förmodligen tar man det för givet när man går till
doktorn. Det som var det viktigaste var miljö, hur ser det ut på
mottagningen. Sedan kom bemötande, ”välkommen” är en känsla som hela
personalen måste sprida.
Vänsterpartiet säger nej till förhastade åtgärder! Undersök skälen
till patientströmmarna och vidta vettiga förändringar där personalen
har ett stort inflytande
/Peter Linnstrand
Gruppledare (V) Landstinget Sörmland

– – – – – –

För mer information kontakta:
Peter Linnstrand
Gruppledare (V) landstinget Sörmland
[email protected]
0155-24 79 77

Läs artikeln i Katrineholms-Kuriren  1 februari:
http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.941582

Kopiera länk