Uncategorized

”Vi vill ha utökad och bättre tågtrafik”

Niklas Franzén, kommunalråd (V) i Nyköping, vill förbättra tågtrafiken.

Vi är helt överens med det som framförs i inlägget 17 november (SN) från arbetspendlarna. Tillsammans bör vi ta fram en plan för hur vi ska jobba med frågan. Vi kommer snarast att ta kontakt med pendlarföreningen för att boka en första träff om hur vi kan lägga upp arbetet.

Kommunen är sedan många år ­tillbaka engagerad i ansträngningarna att få till stånd en utökad och förbättrad tågtrafikförsörjning.

Nyköping har sedan början av 2000-­talet arbetat för att vara en attraktiv kommun med hållbar tillväxt, där kollektivtrafiken är enkel, snabb och tillänglig. En stor del av invånarna är beroende av att kommunikationerna fungerar väl i ­vardagen.
Vi vet att arbetspendlingen är stor och att den riktas främst till större regioner som Stockholm och Norrköping-Linköping.
Påverkansarbetet sker både direkt mot SJ och via trafikhuvudmannen Läns­trafiken, som ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget.
För åren 2009-2011 har kommunen bland annat föreslagit åtgärder till SJ som:
– att införa timmestrafik på fasta klockslag och halvtimmestrafik morgon och eftermiddag på kvällar och helger
– utöka trafiken på lördagar med tidig avgång från Nyköping så att det blir möjligt att arbetspendla även denna veckodag
– behålla samma turtähet året runt, det vill säga utan minskad trafik sommartid
Kommunen har dessutom bett Läns­trafiken komplettera tågtrafiken med ­bättre bussförbindelser mot Södertälje och Stockholm.

Vi anser liksom ni som skrivit inlägget i SN att kommunen i dag har starkt behov av utbyggd kollektivtrafik, inte minst som ett resultat av tillväxten och ­regionförstoringen. Tågtrafiken behöver bättre svara upp mot de rese­behov och resemönster som Nyköpingsborna har i dag.
Även om vi inte själva styr över tågtrafiken ska vi nu tillsammans med arbetspendlarna ta krafttag för att påverka alla aktörer som har med våra resor att göra.
En fungerande tågtrafik är livsviktig för alla som pendlar mellan jobbet och hemmet och avgörande för utvecklingen av Nyköping.
Urban Granström (S)
kommunstyrelsens ordförande
Johannes Krunegård (MP)
kommunalråd
Malin Hagerström (MP)
kommunalråd
Nicklas Franzén (V)
kommunalråd

Kopiera länk