Uncategorized

Sveket mot tandvården

Socialdemokraternas föreslagna bolagisering av tandvården är ett ideologiskt och ekonomiskt svek.imagesCA8ICQ3C

Socialdemokraternas föreslagna bolagisering av tandvården är ett ideologiskt och ekonomiskt svek.

Vänsterpartiet har på alla nivåer arbetat för att munhålans sjukdomar ska betraktas som en del av kroppen och som alla andra sjukdomar ersättas via patientavgifter och högkostnadsskydd.

Vänsterpartiet är av den uppfattningen att vård ska bedrivas i offentlig regi som finansieras solidariskt via skatter. Munnen och tänderna blir alltmer en klassfråga där alltfler inte har råd att få sina tänder lagade.imagesCAN3YUER

Vänsterpartiet är av den uppfattningen att vård ska bedrivas i offentlig regi som finansieras solidariskt via skatter. Munnen och tänderna blir alltmer en klassfråga där alltfler inte har råd att få sina tänder lagade.

Utredningen som presenteras i samband med förslaget till bolagisering visar på två viktiga fakta:

1 . Det finns inga verksamhetsmässiga fördelar med en bolagisering utan detta sker endast av marknadsmässiga skäl det vill säga av ideologiska motiv. Majoriteten i landstinget väljer att acceptera myten om att privat är mer effektivt än offentligt.

2 . Denna marknadsanpassning medför en kostnadsökning på 11 miljoner kronor. Att fatta beslut som medför denna kostnadsökning är helt oacceptabelt. Landstingets kostnader för hälso- och sjukvård har i dag ett underskott på mer än 100 miljoner kronor.

En mer lämplig åtgärd är att inrätta en produktionsnämnd för tandvården om den Socialdemokratiska majoriteten tycker att tandvårdsfrågorna kommer i skymundan i hälso- och sjukvårdsnämnden. Folktandvården kan fortsättningsvis drivas i företagsliknande former.

Det finns många exempel på att tandvården är väl skött som organisation i Sörmland, låt det så förbli.

Peter Linnstrand

Landstingsråd Vänsterpartiet

Lennart Clarstedt

Gruppledare V-partiets Landstingsgrupp

Kopiera länk