Uncategorized

Nytt från V i landstinget

Vänsterpartiets representanter i landstinget fortsätter att vara aktiva. Följande interpellationer har lämnats in av Lennart Clarstedt, gruppledare, och Peter Linnstrand, Landstingsråd. Vänsterpartiet har lämnat in två interpellationer till fullmäktigemötet den 24:e november.

Lennart Clarstedt ställer frågor om behandling av opiatmissbrukare i Katrineholm.

– Vem är det som bestämmer? De av folket framröstade politikerna eller de av politikerna tillsatta tjänstemännen?

– Delar majoriteten verksamhetschefens uppfattning om att verksamheten som bedrivs på Katrineholms BC fungerar tillfredställande trots patienternas vittnesmål?
Om inte, vad gör landstingsmajoriteten för att konkret förändra situationen för att patienterna på Katrineholms Beroendecentrum?
Hur menar ni att politiken skall förhålla sig när läkemedelsverkets rekommendationer nonchaleras, rekommendationer som även stöds av patient och klientorganisationer?

Peter Linnstrand följer upp sin tidigare interpellation från november 2008 angående Manteln och den palliativa vården.

– För mig är det svårt att fatta vad döende patienter förväntar sig. Men jag tror att de vill, att vi ska bry oss om dem och att de får vård mot deras plåga, ångest och övriga symtom. De existentiella frågorna och den existentiella ångesten är kanske något av det svåraste att förhålla sig till. Till detta krävs en välutbildad personal med stor sakkunskap och empati.

Att dö är en process, som är en händelse i livet

Du når interpellationerna genom att klicka på nedanstående länk.

www.v-landstinget.se/interpellationer

Kopiera länk