Vänsterpartiet Sörmland

  • Jonas Sjöstedt

Föreläsning för Vänsterpartiets medlemmar!

14642115_1204447062948421_3439397539764972678_n

Tobias Smedberg – Kommunikation för ökat förtroende – hur då?

Välkomna till ett samtal om hur vi i media, i sociala medier och i mötet med medborgare ska kunna utveckla vår kommunikation. Samtalet leds av Tobias Smedberg, fritidspolitiker i Uppsala och grundare till den värderingsdrivna pr-byrån Agenda PR. Tobias delar med sig av erfarenheter och visar exempel från andra organisationer. Vi diskuterar tillsammans hur vi i Eskilstuna och i länet ska utveckla vår kommunikation.

När:18/10
Tid: 18.00
Plats: Partilokalen, Gillbergavägen 4, 3 tr

Fika bjudes!

 

Tio årliga miljarder till välfärden

Tio årliga miljarder till välfärden, CSN-lån för körkort och höjt underhållsstöd. Det är några av de reformer för ett jämlikare samhälle som Vänsterpartiet har fått igenom i budgeten som nu presenteras. Det stora greppet om ojämlikheten återstår dock fortfarande.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet:Ulla Andersson

– Nu har vi en budget med många byggstenar för ett jämlikare samhälle. Ensamstående föräldrar, låginkomsttagare och alla som någon gång använder välfärden är vinnare. Nu satsar vi på de grupper som lämnades efter under den borgerliga regeringens tid.

– Reformerna som Vänsterpartiet har fått igenom i förhandlingarna gör stor skillnad för de människor som berörs. Men regeringen Reinfeldt riggade skatterna för att gynna de rika så det skulle behövas ett större grepp om ojämlikheten. Tyvärr har vi inte fått med oss regeringen på att införa en förmögenhetsskatt, säger Ulla Andersson.

Budgetpropositionen innehåller reformer från Vänsterpartiet på cirka 12 miljarder kronor per år de närmsta åren. I fokus har reformer för välfärd och ekonomisk jämlikhet stått, något som också är feministiska reformer. Kvinnor är överrepresenterade bland låginkomsttagare och män bland höginkomsttagare.

– När vi förbättrar villkoren för låginkomsttagare så innebär det också att Sverige blir mer jämställt. Våra reformer lyfter kvinnors ekonomiska situation och ger dem mer makt över sina egna liv, säger Ulla Andersson.

Några av de reformer som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetpropositionen:

• 10 miljarder per år till kommuner och landsting för bättre välfärd

• CSN-lån för körkortsutbildning

• Utökad rätt till deltidsstämpling i a-kassan

• Höjt underhållsstöd för äldre barn

• Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet

• Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer

• Höjd garantiersättning och bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

• Fördubblat allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år

• Intensifierat arbete mot skatteflykt

• Begränsad uppräkning av skiktgränsen så att fler höginkomsttagare betalar statlig inkomstskatt

Fler förslag som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetpropositionen (pdf)

Ship to Gaza besöker Eskilstuna. Välkomna!

image

Kom och träffa oss på Smörtorget i Eskilstuna fredag och lördag 5-6 augusti!
Utställning och bokbord
Fredag 16.00-18.00
Lördag 13.00-17.00
Tal om läget i Gaza och vår kampanj:
Fredag 16.30, 17.30
Lördag 13.30, 14.30, 15,30, 16.30

Mer information hittar du på www.shiptogaza.se
och Ship to Gaza-Sweden på Facebook

Vänsterpartiet i Eskilstuna medverkar och stöder evenemanget

Kortare arbetstid ger en win-win situation

Vänsterpartiets gruppledare i landstinget, Lotta Back, skriver i en debattartikel i de sörmländska tidningarna om fördelarna med förkortad arbetstid.Lotta Back

1975 la Vänsterpartiet sin första motion om sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka i riksdagen. Vårt fortsatta arbete för förkortad arbetstid, med sex timmars arbetstid som mål är välkänt. I Vänsterpartiets Sverige fördelas arbetet åt fler och på ett rättvisare och mer jämställt sätt.

I vårt budgetsamarbete med den styrande koalitionen var vi i höstas tydliga med att sänkt arbetstid inom vissa enheter var den mest prioriterade frågan för vårt parti. Detta är inte en unik lösning på sjukvårdskrisen. Vi ser detta som en del i arbetet med att finna vägar för att kunna rekrytera mer personal. För mer personal behövs, det kan inte undgått någon inom den politiska kåren i Landstinget Sörmland.

I tider när arbetslösheten är rekordstor samtidigt som övertidsuttaget slår rekord och stressen manövrerar ut framförallt kvinnor i sjukskrivningar eller depressioner, då är arbetstidsförkortning en ypperlig insats. De som har krävande arbeten och själva gått ner i arbetstid drabbas i form av mindre ekonomiskt utrymme och sämre pension. Hela samhället vinner på att vi inte slits ut av våra arbeten, livsvillkoren och hälsan förbättras.

Den 31 maj besökte vi avdelning 23 vid Södertälje sjukhus. Där arbetar personalen idag med förkortad arbetstid. Ett projekt som inleddes i början av året. Arbetstidsförkortningen på avdelning 23 är inte ett isolerat arbetstidsförkortningsprojekt, ett annat exempel är Ortopeden i Mölndal.

Genom kortad arbetstid kan personal träffa familj och vänner mer, få mer tid till fritidsaktiviteter och därigenom må bättre. Lokaler och inventarier kan nyttjas mer effektivt. Patienterna får träffa piggare personal och kan få tillgång till en mer jämlik vård på fler tider. Förkortad arbetstid skapar ett win-win tillstånd som vi är i behov av i Landstinget Sörmland.

På Södertälje sjukhus avdelning 23 arbetar heltidsarbetande sköterskor ca 32 timmar i veckan. Projektet utvärderas kontinuerligt och den första rapporten talar om goda resultat både vad gäller själva verksamheten och personalens mående och inställning till arbetsförändringen. Projektet har fått mycket uppmärksamhet och flera landsting är intresserade att ta efter.

Att se hur arbetstidsförkortning fungerar i verkligheten har gett oss vatten på vår kvarn. Vi ser nu möjligheter för landstinget Sörmland att ta efter, att låta personal få drägligare arbetsdagar och patienter få möjlighet till en säkrare, fokuserad och angenämare vård.

Lotta Back, gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

 

Nöjd med kongressen.

Sörmlandsdelegationen

Vänsterpartiets 41.a kongress är nu avslutad. Det var en flitig Sörmlands delegation som deltog aktivt i debatterna och fick utdelning för flera motioner som har Sörmlands anknytning. Delegationsledaren Maria Forsberg, ordförande för Vänsterpartiet Eskilstuna är nöjd med kongressen och berömmer ombuden från Sörmland för sina insatser från talarstolen. Och hon är framförallt nöjd med det nya klimatpolitiska programmet. -Vi kommer att ha den vassaste politiken på miljöområdet nu med det nya eko- eko programmet som antogs av kongressen.

Följande motioner har skrivits eller delskrivits  av vänsterpartister från Sörmland.

A53. Motion om paragraf 39 i LAS ansågs besvarad av kongressen.

A116. Motion om kurdernas kamp. Attsatserna 1-3 ansågs besvarade av kongressen.

C27. Motion om att förbättra internkommunikationen. Avslogs av kongressen.

C37. Motion om en central löneadministration bifölls av kongressen.

E22. Motion om strukturellt huvudansvar vid klimatomställning. Avslogs av kongressen.

E24. Motion om kommuners och regioners betydelse för klimatomställning. Avslogs av kongressen.

E84. Motion om skarpare skrivning av krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar bifölls av kongressen.

Den som vill läsa motionerna och svaren från PS i sin  helhet kan göra så genom att klicka på följande länk.

http://www.vansterpartiet.se/kongress2016/handlingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland. Kongress 5 – 8 maj

 Maria ForsbergPatrik Renfors Oxelösund första maj 2016tommyfogelberg15-200x300Therese NahlbomIngela WalstamJawad Zanganeh

 Den 5-8 maj håller Vänsterpartiet sin 41:A kongress på Conventum i Örebro. Från Vänsterpartiet Sörmland deltar 6 ombud. På kongressen avhandlas förslag till nytt partiprogram, ett nytt klimatpolitiskt program och förslag till stadgeändringar samt val av partiordförande och partistyrelse. Ombuden har att ta ställning till 657 motioner som har inkommit till årets kongress.

http://www.vansterpartiet.se/kongress2016

Vänsterpartiet Sörmland skickar följande ombud. Läs mer

Fira Första Maj med Vänsterpartiet!

12983333_1067855326607596_8720610001619900111_o

Eskilstuna
Vi samlas på torget 11.00 för appelltal, peppning, förberedelser och uppställning!
Där kan du lyssna till Vänsterpartiet Eskilstunas gruppledare Maria Chergui och vice ordförande i Ung Vänsters förbundsstyrelse Johanna Granbom.
Banderoller och skyltar finns plats som ni kan välja bland.
Tåget avgår sen 12.00 från Fristadstorget till Rademachersmedjorna.
Klockan 13 hålls tal av Vänsterpartiet Eskilstunas ordförande Maria Forsberg och Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson.

Flen
Filmvisning på saga biografen i Flen kl. 14.00 1 maj. Vi kommer att visa ”where to invade next” av Thomas Moore och ha en efterföljande diskussion. Inträdet ligger på 40kr per person.

Nyköping

Vänsterpartiet Nyköping vill härmed bjuda in alla som är medlemmar och ickemedlemmar till första maj-demonstration! Tiden är på söndag klockan två och platsen är stora torget i Nyköping. Här har ni ungefärliga tidpunkter som kan vara bra att lägga på minnet:

  • 14:30 tågar vi iväg mot Träffen där trevlig musik kommer inleda firandet
  • Ca 15:15 börjar talen där Niklas Franzen blir Vänsterpartiets talare
  • Och mycket, mycket mer…

Vänsterpartiets pris ”Hjärtat till vänster” kommer i år gå till föreningen ”Nyköping tillsammans i fighten mot cancer” för deras engagemang och kamp mot cancer. Missa inte det!!!

Oxelösund
Förstamajtåget avgår: kl. 10:45 från D-skolans parkering. Vi tågar sedan till Järntorgets scen, där det blir tal och musik från ca: kl. 11.30

Bli medlem idag!

Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq

Arkiv