Vänsterpartiet Sörmland

  • Jonas Sjöstedt

Inbjudan till nomineringskonferens

Datum 25 november
Plats. Vilsta Sport Hotell Eskilstuna
Tid. 9.30 – 12.30 (cirka)

Den 25 november håller distriktet en nomineringskonferens där de som kandiderar till våra landstings/region och riksdagslistor har möjlighet att presentera sig själva och bli utfrågade av valberedningen och medlemmar. Distriktsstyrelsen och valberedningen kommer även att informera kort om den kommande valrörelsen och vad som är på gång i distriktet och partiet.

Alla medlemmar välkomna! Vi bjuder på fika och lunch!

Föranmälan krävs! Svara till [email protected]
Uppge matpreferens, vegetariskt, veganskt eller kött samt behov av eventuell specialkost. (Laktosfritt, glutenfritt etc.)

Patrik Renfors
Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland
25/9-2017

Aurora – ännu en del av outsourcingen?

Stig Henriksson. Foto: Sveriges Riksdag

Debattartikel publicerad i media i Sörmland

Idag upprörs även många av de ansvariga för den oansvariga privatiseringen av samhällets nyckelfunktioner som skandalen med Transportstyrelsen blottat. Men lika lite som privatiseringsivrarna vill se själva grundproblemet, lika blinda är man för att Sverige är i full färd med att outsourca landets försvarsförmåga.

Aurora 17 innebär den största militära övningen i Sverige på 25 år. Det är också första gången som det omdiskuterade värdlandsavtalet tillämpas med trupper från hela sex Nato-länder. Sverige övar mot ett fiktivt ”A-land”, vars gränser som av en händelse sammanfaller med Rysslands.

Detta sker samtidigt som Ryssland genomför den stora övningen Zapad 17 vilken hålls tillsammans med Vitryssland. Det kommer alltså bli trångt på, över och under Östersjöns yta, då Aurora bland annat kommer tilldra sig på Gotland där amerikanska Patriotmissiler lär ska placeras ut. Risken för farliga incidenter är stor samtidigt som omgivningen kan ges uppfattningen att vi på svensk mark redan nu förbereder för placering av utländsk trupp.

Ryssland visar musklerna i och kring sin hemmaplan och Sverige bidrar aktivt till att Nato med USA i spetsen utmanar dem. Även Norge vidtar sina mått och steg; i norska Vaernes, endast 7 mil från svenska gränsen, planeras en huvudbas för amerikanska marinkåren. Det skulle bryta mot Norges tidigare policy att inte tillåta permanenta baser för Nato på sitt territorium, och förslaget har mött starka protester från den norska allmänheten.

Försvarsmakten skriver om operationsordern för Aurora 17 att man skall öka förmågan att ”enskilt och tillsammans med andra kunna möta ett väpnat angrepp”. Nyckelfrågan är förstås denna. Bidrar Sveriges deltagande i övnings- och rustningsspiralen till ökad säkerhet för Sverige? Aurora 17 måste alltså bedömas utifrån hur övningen kan komma att påverka säkerhetssituationen i Östersjöområdet. Både Nato och Ryssland har på senare tid ökat sin militära närvaro i området och båda sidor har genomfört stora övningar. Det kan inte ligga i Sveriges intresse att bidra till att ytterligare öka spänningarna. Dessutom sänder det fel signaler om Sveriges alliansfrihet.

Tvärtom menar vänsterpartiet att Sverige med alla till buds stående medel ska verka för motsatsen. Utifrån en grund av trovärdig militär alliansfrihet och ett starkt svenskt försvar bör vi bedriva en aktiv diplomati som land men också inom ramen för FN och OSSE. Sverige bör ta nedrustningsinitiativ och verka för förtroendeskapande åtgärder. Vi bör stimulera kontakter på olika nivåer; myndigheter, universitet och forskarsamhället, men självklart även mellanfolkliga. I konsekvensens namn kräver därför Vänsterpartiet att värdlandsavtalet skrotas. Att Aurora blir både den första och den sista gången avtalet tillämpas, att kampen för fred, nedrustning och avspänning intensifieras. Att särskilt tonvikt läggs vid att arbeta mot det ökade kärnvapenhot som inte bara Nordkorea utan även Rysslands, USA:s och Storbritanniens sk modernisering utgör.

Aurora är en pansardäckskryssare, numera museum vid Nevas strand, som är en av symbolerna för ryska revolutionen 1917 då Oktoberrevolutionen inleddes med ett signalskott från Aurora. Idag en symbol för grymt svikna förhoppningar om ett bättre samhälle. Nästan på dagen 100 år därefter så står namnet Aurora för ännu en höjning av den rustnings- och övningsspiral som erfarenhetsmässigt förr eller senare leder till urladdning. En urladdning vars värsta konsekvenser i form av ett kärnvapenkrig innebär slutet på alla förhoppningar.

Stig Henriksson Försvarspolitisk talesperson Vänsterpartiet
Lotta Johnsson Fornarve Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland
Patrik Renfors Distriktsordförande Vänsterpartiet Sörmland

 

Dags att prioritera ungdomars möjlighet till arbete och bostad

Foto. Tony Rosendahl

Debattartikel till Media i Sörmland

Många ungdomar har idag svårt att komma in på arbetsmarknaden. Man hänvisas ofta till korta tidsbegränsade anställningar, vikariat eller sms anställningar. Fast heltidsanställning är för många en avlägsen dröm. Det är bland unga som de osäkra anställningarna är vanligast och förväntningarna utnyttjas mest av mindre nogräknade arbetsgivare. Det blir ett hinder för unga människor idag som vill flytta hemifrån och skaffa eget boende och familj. Höga hyror, bostadsbrist och svårigheter att få lån för att man inte har en fast anställning sätter käppar i hjulet för unga människor idag som tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna och ta ekonomisk hjälp av släkt och vänner om man vill skaffa ett eget boende.

Det här vill Vänsterpartiet ändra på. För att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten krävs politiska åtgärder. Därför har Vänsterpartiet förslag för att avskaffa allmän visstid och stärka rätten till heltid. Vi vill att unga arbetslösa garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalslön senast efter 90 dagars arbetslöshet. Att unga arbetslösa ges rätt till en fullständig gymnasieutbildning genom Komvux. Att unga arbetslösa ges rätt att få en yrkesinriktad utbildning genom arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux eller Yrkeshögskolan. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv. Vänsterpartiet menar att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen.

Tillsammans med regeringen har vi därför under den här mandatperioden infört olika former av investeringsstöd i syfte att öka byggandet av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Patrik Renfors Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland
Maria Forsberg Ordförande för Vänsterpartiet Eskilstuna
Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Sverige, NATO och Aurora

Öppet möte med Stig Henriksson, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, om Sveriges förhållande till NATO och den stora militärövningen Aurora. Är Sverige på väg att smyganslutas till NATO?

Gratis inträde.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Välkommen till Pride Nyköping!

Vill du gå under Vänsterpartiets flagg under den historiska Prideparaden så är du hjärtligt välkommen att gå med oss!

Den 30 juni – den 1 juli
Den 30 juni kl. 10:00 till den 1 juli kl. 13:00
Stora torget, SE-611 32 Nyköping

 

 

Fira Första maj med Vänsterpartiet Sörmland!

Eskilstuna:
Samling 11:oo på Fristadstorget för appelltal av bl a Maria Forsberg (v), tåget går 12.00, tal följer sedan 13.00 på Rademachersmedjorna av Hans Linde (v), utrikespolitisk talesperson och Maria Chergui (v), gruppledare.

Flen:
14:00 på Skjortan i Flen, Drottninggatan 24. Lokala talare, fika och livemusik av Los Locales.

 

Besök vår Facebook sida för mer information eller våra lokala partiföreningars Facebook och hemsidor!

https://www.facebook.com/sormlandsvanstern/

 

Pressmeddelande. Distriktsårskonferens

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland

Vänsterpartiet Sörmland har hållit sin distriktsårskonferens med 42 ombud som representerade samtliga partiföreningar i distriktet.

Inbjuden mötesordförande var Deniz Tutuncu som i sitt hälsningsanförande från partistyrelsen talade om vinster i välfärden, förberedelser inför valet och att Vänsterpartiet ska bygga en rörelse för rättvisa.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och utöver övriga sedvanliga årsmötesförhandlingar valdes Patrik Renfors, Oxelösund, om som distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland. Övriga styrelseledamöter som valdes var.

Inger Andersson, Flen (omval)
Helena Dahlström, Nyköping (omval)
Maud Ekman, Eskilstuna (omval)
Tommy Fogelberg, Trosa (omval)
Roja Mahmoudhi, Eskilstuna (omval)
Tomas Selig, Katrineholm (omval)
Mariela Pérez, Oxelösund (nyval)
David Aronsson, Strängnäs (nyval)

Till revisorer valdes
Ingela Wahlstam (nyval), Oxelösund
Hadar Nordblom (omval), Nyköping

Distriktsårskonferensen antog en ny verksamhetsplan med fokus på valrörelsen 2018 och Peter Hjukström, ordförande för Vänsterpartiet i Strängnäs informerade om det kommande kyrkovalet och VISK, Vänstern i Svenska Kyrkan.

Kontakt
Patrik Renfors 070-537 91 99
Distriktsordförande

Tony Rosendahl 070-259 26 38
Ombudsman

1 2 3 48

Bli medlem idag!

Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq

Arkiv