Vänsterpartiet Sörmland

  • Jonas Sjöstedt

Pressmeddelande. Val till partisyrelsen och partiets valberedning

Maria Forsberg, ordförande för Vänsterpartiet i Eskilstuna, har av partiets kongress i Karlstad, valts in som ersättare i partistyrelsen.

-Jag är stolt och hedrad över att vara vald till ersättare i partistyrelsen. Nu jobbar vi för valvinst 2018 och ett Sverige för alla, inte bara de rikaste, säger Maria Forsberg.

Jag ser fram emot att vara en del av den partistyrelse som ska leda Vänsterpartiet mot en valseger och ett mer jämlikt Sverige. I Sverige ökar klyftorna mellan de som har och de som inte har, Vänsterpartiet har svaren för att förändra detta.

Jag kommer arbeta för att fortsätta lyfta jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, samt hur vi på olika sätta kan bygga en ännu starkare partiorganisation på alla nivåer.

 

Vänsterpartiets politiske sekreterare i Landstinget, Elinor Sundén, har av partiets kongress i Karlstad, valts in som ordinarie ledamot i partiets valberedning.

-Jag är mycket glad och tacksam för förtroendet jag idag fått av medlemmarna vid Vänsterpartiets kongress att ingå i partiets valberedning. Jag ser fram emot ett spännande uppdrag och att få vara del i att utveckla partiet.

Pressmeddelande. Valkonferens 2018

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland. Valkonferens 2018

Vänsterpartiet Sörmland har idag hållit sin valkonferens i Eskilstuna där ombuden från de nio partiföreningarna tog ställning till valberedningens förslag till riksdags och regionslistan.
Till förstanamn på riksdagslistan valdes Lotta Johnsson Fornarve från Oxelösund. Lotta är idag riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland, ledamot i försvarsutskottet, suppleant i utrikesutskottet, utbildningsutskottet och Europarådets svenska delegation.
”Jag är stolt och glad över att återigen toppa Vänsterpartiet Sörmlands riksdagslista. Jag kommer att jobba hårt för en vänsterframgång i valet så att vi kan skapa ett rättvisare samhälle, ett samhälle med minskade ekonomiska klyftor, en bra bostad och välfärd för alla, jämställdhet och en fredligare värld” Lotta Johnsson Fornarve.

Lotta Johnson Fornarve, Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Till förstanamn på regionlistan valdes Lotta Back från Flen. Lotta är idag gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland, ordinarie ledamot i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och regionstyrelsen. och även hon är glad över det fortsatta förtroende som hon har fått.
”Jag är självklart mycket glad för förtroendet att stå först på regionlistan i Sörmland. Det är ett stort privilegium att få arbeta med det som jag tycker är både roligt och viktigt. Vi står inför flera stora utmaningar, där personalförsörjningen inom vården är en av de främsta. Vänsterpartiets uppgift är att ständigt och jämt arbeta för en jämlik vård överallt på alla nivåer.” Lotta Back.

Lotta Back

Lotta Back

Kontaktuppgifter
Lotta Johnsson Fornarve
[email protected]
072-538 39 47
Lotta Back
070-718 60 66
[email protected]

Vänsterpartiet Sörmland
Kungsgatan 14
632 20 Eskilstuna
[email protected]
Distriktsordförande Patrik Renfors 070-537 91 99
Ombudsman Tony Rosendahl 070-259 26 38 Läs mer

Kallelse till distriktsårskonferens 17 mars 2018

Kallelse till Distriktsårskonferens lördag 17 mars 2018

Datum: 17/3 – 2018

Plats: Katrineholm

Tid: 9.00 – 17.00 (Kaffe från 8.30)

På dagordningen:
• Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
• Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
• Revisorernas berättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
• Val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer, valberedning och integrationspriskommitté
• Landstingsfullmäktigegruppens rapport
• Verksamhetsplan
• Inkomna motioner
• Utdelning av integrationspris

Motioner skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast den 5 februari. Antal ombud per förening meddelas efter årsskiftet. Dagordning och arbetsordning skickas ut senare.

Anmälan av ombud sker till ombudsmannen på [email protected]

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Maria Forsberg på [email protected]

Glöm inte att nominera till integrationspriset! Nomineringar skickas till integrationspriskommitténs sammankallande Patrik Renfors på [email protected]

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Inbjudan till nomineringskonferens

Datum 25 november
Plats. Vilsta Sport Hotell Eskilstuna
Tid. 9.30 – 12.30 (cirka)

Den 25 november håller distriktet en nomineringskonferens där de som kandiderar till våra landstings/region och riksdagslistor har möjlighet att presentera sig själva och bli utfrågade av valberedningen och medlemmar. Distriktsstyrelsen och valberedningen kommer även att informera kort om den kommande valrörelsen och vad som är på gång i distriktet och partiet.

Alla medlemmar välkomna! Vi bjuder på fika och lunch!

Föranmälan krävs! Svara till [email protected]
Uppge matpreferens, vegetariskt, veganskt eller kött samt behov av eventuell specialkost. (Laktosfritt, glutenfritt etc.)

Patrik Renfors
Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland
25/9-2017

Aurora – ännu en del av outsourcingen?

Stig Henriksson. Foto: Sveriges Riksdag

Debattartikel publicerad i media i Sörmland

Idag upprörs även många av de ansvariga för den oansvariga privatiseringen av samhällets nyckelfunktioner som skandalen med Transportstyrelsen blottat. Men lika lite som privatiseringsivrarna vill se själva grundproblemet, lika blinda är man för att Sverige är i full färd med att outsourca landets försvarsförmåga.

Aurora 17 innebär den största militära övningen i Sverige på 25 år. Det är också första gången som det omdiskuterade värdlandsavtalet tillämpas med trupper från hela sex Nato-länder. Sverige övar mot ett fiktivt ”A-land”, vars gränser som av en händelse sammanfaller med Rysslands.

Detta sker samtidigt som Ryssland genomför den stora övningen Zapad 17 vilken hålls tillsammans med Vitryssland. Det kommer alltså bli trångt på, över och under Östersjöns yta, då Aurora bland annat kommer tilldra sig på Gotland där amerikanska Patriotmissiler lär ska placeras ut. Risken för farliga incidenter är stor samtidigt som omgivningen kan ges uppfattningen att vi på svensk mark redan nu förbereder för placering av utländsk trupp.

Ryssland visar musklerna i och kring sin hemmaplan och Sverige bidrar aktivt till att Nato med USA i spetsen utmanar dem. Även Norge vidtar sina mått och steg; i norska Vaernes, endast 7 mil från svenska gränsen, planeras en huvudbas för amerikanska marinkåren. Det skulle bryta mot Norges tidigare policy att inte tillåta permanenta baser för Nato på sitt territorium, och förslaget har mött starka protester från den norska allmänheten.

Försvarsmakten skriver om operationsordern för Aurora 17 att man skall öka förmågan att ”enskilt och tillsammans med andra kunna möta ett väpnat angrepp”. Nyckelfrågan är förstås denna. Bidrar Sveriges deltagande i övnings- och rustningsspiralen till ökad säkerhet för Sverige? Aurora 17 måste alltså bedömas utifrån hur övningen kan komma att påverka säkerhetssituationen i Östersjöområdet. Både Nato och Ryssland har på senare tid ökat sin militära närvaro i området och båda sidor har genomfört stora övningar. Det kan inte ligga i Sveriges intresse att bidra till att ytterligare öka spänningarna. Dessutom sänder det fel signaler om Sveriges alliansfrihet.

Tvärtom menar vänsterpartiet att Sverige med alla till buds stående medel ska verka för motsatsen. Utifrån en grund av trovärdig militär alliansfrihet och ett starkt svenskt försvar bör vi bedriva en aktiv diplomati som land men också inom ramen för FN och OSSE. Sverige bör ta nedrustningsinitiativ och verka för förtroendeskapande åtgärder. Vi bör stimulera kontakter på olika nivåer; myndigheter, universitet och forskarsamhället, men självklart även mellanfolkliga. I konsekvensens namn kräver därför Vänsterpartiet att värdlandsavtalet skrotas. Att Aurora blir både den första och den sista gången avtalet tillämpas, att kampen för fred, nedrustning och avspänning intensifieras. Att särskilt tonvikt läggs vid att arbeta mot det ökade kärnvapenhot som inte bara Nordkorea utan även Rysslands, USA:s och Storbritanniens sk modernisering utgör.

Aurora är en pansardäckskryssare, numera museum vid Nevas strand, som är en av symbolerna för ryska revolutionen 1917 då Oktoberrevolutionen inleddes med ett signalskott från Aurora. Idag en symbol för grymt svikna förhoppningar om ett bättre samhälle. Nästan på dagen 100 år därefter så står namnet Aurora för ännu en höjning av den rustnings- och övningsspiral som erfarenhetsmässigt förr eller senare leder till urladdning. En urladdning vars värsta konsekvenser i form av ett kärnvapenkrig innebär slutet på alla förhoppningar.

Stig Henriksson Försvarspolitisk talesperson Vänsterpartiet
Lotta Johnsson Fornarve Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland
Patrik Renfors Distriktsordförande Vänsterpartiet Sörmland

 

Dags att prioritera ungdomars möjlighet till arbete och bostad

Foto. Tony Rosendahl

Debattartikel till Media i Sörmland

Många ungdomar har idag svårt att komma in på arbetsmarknaden. Man hänvisas ofta till korta tidsbegränsade anställningar, vikariat eller sms anställningar. Fast heltidsanställning är för många en avlägsen dröm. Det är bland unga som de osäkra anställningarna är vanligast och förväntningarna utnyttjas mest av mindre nogräknade arbetsgivare. Det blir ett hinder för unga människor idag som vill flytta hemifrån och skaffa eget boende och familj. Höga hyror, bostadsbrist och svårigheter att få lån för att man inte har en fast anställning sätter käppar i hjulet för unga människor idag som tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna och ta ekonomisk hjälp av släkt och vänner om man vill skaffa ett eget boende.

Det här vill Vänsterpartiet ändra på. För att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten krävs politiska åtgärder. Därför har Vänsterpartiet förslag för att avskaffa allmän visstid och stärka rätten till heltid. Vi vill att unga arbetslösa garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalslön senast efter 90 dagars arbetslöshet. Att unga arbetslösa ges rätt till en fullständig gymnasieutbildning genom Komvux. Att unga arbetslösa ges rätt att få en yrkesinriktad utbildning genom arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux eller Yrkeshögskolan. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv. Vänsterpartiet menar att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen.

Tillsammans med regeringen har vi därför under den här mandatperioden infört olika former av investeringsstöd i syfte att öka byggandet av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Patrik Renfors Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland
Maria Forsberg Ordförande för Vänsterpartiet Eskilstuna
Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Sverige, NATO och Aurora

Öppet möte med Stig Henriksson, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, om Sveriges förhållande till NATO och den stora militärövningen Aurora. Är Sverige på väg att smyganslutas till NATO?

Gratis inträde.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Välkommen till Pride Nyköping!

Vill du gå under Vänsterpartiets flagg under den historiska Prideparaden så är du hjärtligt välkommen att gå med oss!

Den 30 juni – den 1 juli
Den 30 juni kl. 10:00 till den 1 juli kl. 13:00
Stora torget, SE-611 32 Nyköping

 

 

Fira Första maj med Vänsterpartiet Sörmland!

Eskilstuna:
Samling 11:oo på Fristadstorget för appelltal av bl a Maria Forsberg (v), tåget går 12.00, tal följer sedan 13.00 på Rademachersmedjorna av Hans Linde (v), utrikespolitisk talesperson och Maria Chergui (v), gruppledare.

Flen:
14:00 på Skjortan i Flen, Drottninggatan 24. Lokala talare, fika och livemusik av Los Locales.

 

Besök vår Facebook sida för mer information eller våra lokala partiföreningars Facebook och hemsidor!

https://www.facebook.com/sormlandsvanstern/

 

1 2 3 48

Bli medlem idag!

Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq

Arkiv