artikel

Många vänsterreformer

Debattartikel av Lotta Back, gruppledare i landstinget för Vänsterpartiet Sörmland.

Vi är nu mer än halvvägs in i mandatperioden. De stora behoven i välfärden kräver reformer. Vänsterpartiet arbetar i opposition i Landstinget Sörmland. Vi är glada att den styrande fyrpartikoalitionen inser betydelsen av vår politik och tagit fasta på flera av våra förslag och realiserat dem genom vårt budgetsamarbete.

Vi är nu mer än halvvägs in i mandatperioden. De stora behoven i välfärden kräver reformer. Vänsterpartiet arbetar i opposition i Landstinget Sörmland. Vi är glada att den styrande fyrpartikoalitionen inser betydelsen av vår politik och tagit fasta på flera av våra förslag och realiserat dem genom vårt budgetsamarbete.

Vänsterpartiet har föreslagit införandet av en ”stanna-kvar-bonus” där den vårdpersonal som varit anställd längst får en bonus, exempelvis 15 000 kr vart femte år. Nu genomförs en utredning av konsekvenser av en särskild bonusmodell som syftar till att skapa incitament för långsiktig yrkesrelation mellan landstinget och personalen, det vill säga en stanna-kvar-bonus – tack vare Vänsterpartiet. Vår personalpolitik finns där för personalen.

Vi lämnade in en motion 2015 som innehöll ett antal att-satser för att förbättra naprapat- och kiropraktorsbesöken i Sörmland. Nu startar en utredning angående förutsättningarna att ytterligare förbättra tillgänglighet och behandlingskvalitet avseende upphandlad kiropraktik och naprapati – tack vare Vänsterpartiet. Vår sjukvårdspolitik finns där för en smidig vård.

Vänsterpartiet har under många år kämpat för att avgiftsfria resor till och från vården ska erbjudas via kollektivtrafik. Även kring konsekvenser av avgiftsfria sjukresor med Sörmlandstrafiken realiseras nu en utredning – tack vare Vänsterpartiet. Vår klimatpolitik finns där för en renare miljö.

Vänsterpartiet kan också med glädje berätta att Landstinget Sörmland nu kommer att digitalisera barnavårdscentralernas journaler vilket till stor del är – tack vare Vänsterpartiet. Vår sjukvårdspolitik finns där för din och dina barns säkerhet.

Tidigare under mandatperioden har vi bland annat fått igenom förslag om en kompetenshöjning inom psykiatrin på vårdcentralerna, vi har initierat samtalsgrupper för personalen och vi var del i att ta bort kostnaden för besök på vårdcentralerna. Allt detta – tack vare Vänsterpartiet. Vår politik finns där för bättre mående i Sörmland.

Via vårt samarbete med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom att kommuner och landsting får ett tillskott på 10 miljarder, de så kallade välfärdsmiljarderna.

Vi ser fram emot utredningarnas resultat och hoppas på genomslag för flera av våra idéer så att de kan implementeras i verksamheterna.

Vår politik och de förslag vi fått gehör för är viktiga för att behålla personal, få ett klimatsmart resande och en smidig och säker vård. Vänsterpartiets reformer finns där för dig.

Lotta Back

Gruppledare för Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Kopiera länk