artikel

Kallelse till Distriktsårskonferens lördag 25 mars 2017

Kallelse till Distriktsårskonferens lördag 25 mars 2017

Datum: 25/3 – 2017

Plats: Stadshuset i Eskilstuna

Tid: 9.00 – 17.00 (Kaffe från 8.30)

På dagordningen:

  • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
  • Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
  • Revisorernas berättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  • Val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer, valberedning och integrationspriskommitté
  • Landstingsfullmäktigegruppens rapport
  • Verksamhetsplan
  • Inkomna motioner
  • Utdelning av integrationspris

Motioner skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast den 11 februari Antal ombud per förening meddelas efter årsskiftet. Dagordning och arbetsordning skickas ut senare. Anmälan av ombud sker till ombudsmannen på [email protected] Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Maria Forsberg på [email protected]

Glöm inte att nominera till integrationspriset! Nomineringar skickas till integrationspriskommitténs sammankallande Patrik Renfors på [email protected]

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

 

Kopiera länk