Uncategorized

Affärsbankerna offrar landsbygden

I Sörmlands Nyheters inlägg utifrån 26/11med_ElinaLinna-_MG_5946_110x110[1]

De fyra stora affärsbankernas obetänksamma risktagande inom och utom Sverige har inte bara bidragit till att göra den svenska ekonomin svag, sårbar och konkurrenshämmad med en rad negativa konsekvenser för hushåll och företag. Agerandet på marknaden har också påverkat den regionala balansen till landsbygdens nackdel.

Där har banker och ­oljebolag på kort tid med sina centrala strategibeslut tagit bort väsentliga verktyg för att utveckla hela landet och stärka tillväxten utanför storstäderna.
För ett par år sedan stängde SEB-­kontoren i Flen och Oxelösund. Alltför många orter på landsbygden har råkat ut för samma sak. Swedbanks beslut att stänga kontor på många orter runt om i landet och bensinbolagens massiva nedläggningsvåg av drivmedelsmackar hindrar i första hand ­bostadsbyggandet och småföretagens expansion. Landsbygdens framtid sätts på spel.
Konsekvenserna av affärsbankernas policy har i den offentliga diskussionen hitintills enbart handlat om effekter för aktieägare och landets ekonomiska stabilitet. Enligt Vänsterpartiet är det lika viktigt att granska hur det ­exempellösa agerandet hos några svenska banker i Baltikum och Ukraina påverkat utvecklingen i Sverige, särskilt de många kommuner och arbetsmarknader som på landsbygden ­behöver kraftfullare instrument för att utvecklas. Småföretagarnas organisationer och kommunernas näringslivsenheter har sänt ut åtskilliga signaler om bristen på krediter till småföretagens utveckling och expansion.

Det finns dock undantag. Där lokala sparbanker arbetar fungerar det nästan utan undantag mycket väl. Problemet är bara att över hälften av landets kommuner inte har några sparbanker inom sina gränser. Det vill Vänsterpartiet ändra på genom att stödja bildandet av nya lokala sparbanker genom någon form av uppstartslån och kreditgarantier.
I en färsk partimotion föreslår vi ett nytt instrument som vi kallar egenkapitalbevis. Därmed ger vi förutsättningar att snabbare kunna bygga upp nya sparbanker och stärka sparbankernas kapitalbas. Detta är en möjlighet för privatpersoner och företag på orten att stödja en sparbank. Vi förordar att sparbankerna i dessa fall fortsätter att vara allmännyttiga stiftelseägda sparbanker med målet att gynna den egna bygdens ekonomiska utveckling och skydda insättarnas pengar.
Allt för många landsbygdskommuner har allt för länge litat till att affärsbankerna och staten ska skapa ekonomisk utveckling. Nu krävs bättre regelverk och nya modeller för finansiering och finansiell infrastruktur för landsbygdens utveckling.
Elina Linna
Vänsterpartiet
riksdagsledamot Sörmland

Kopiera länk