artikel

Val av VU

Lotta J Fornarve (ordf.), Staffan Folke (kassör), Eila Clarstedt och Patrik Renfors till distriktets verkställande utskott.

Patrik Renfors fick även förnyat förtroende som vice ordförande i VU/DS.

Kopiera länk