artikel

Skatteavdraget för hushållstjänster gynnar bara de rika

Vänsterpartiet vill inte hindra någon privatperson från att anlita städhjälp. Det går alldeles utmärkt att vända sig till en av alla de städfirmor som redan finns.

Men vi tycker det är fullständigt orimligt att, som regeringen
föreslår, ta 1,5 miljarder kronor av våra gemensamma skattemedel för
att göra det billigare för de välbeställda att få sina hem städade.
Samtidigt som äldreboenden, daghem och skolor skriker efter mer
personal och resurser, men nekas dessa "för att vi inte har råd".
Bara
en av tio svenskar kommer att köpa de subventionerade hushållstjänster
som regeringen vill införa, enligt en undersökning som Sifo/Aftonbladet
gjort. De allra flesta hushåll har helt enkelt inte råd att köpa hjälp
i hemmet, inte ens med subventionerat pris.
Men för hushåll med
mycket god ekonomi och höga inkomster öppnar sig en enormt stor
skattesänkning. Till exempel kommer ett par som har råd att anlita
hushållstjänster för sammanlagt 200 000 kronor under ett år att kunna
sänka sin skatt med 100 000 kronor samma år.
När allianspartierna
talar om åtgärder för att få vardagspusslet i en familj att gå ihop är
det som synes de välbeställda familjerna som har möjlighet att göra det
stora klippet.
Det stora klippet ja, se bara hur det gått i Finland
och Frankrike. Båda länderna har sedan några år infört avdrag för
hushållstjänster. I båda är det de fem till tio procent rikaste
hushållen som köper merparten av tjänsterna. De hushållen finns i
huvudsak i de finare kvarteren i Helsingfors och i franska storstäder.
Och denna hjälp till de välbeställda ska ensamstående mödrar och pensionärer vara med och betala via skattesedeln!
Man
kan med fog påstå att vad regeringen är på väg att göra är helt enkelt
att införa en lyxreform som kostar nästan 1,5 miljarder kronor och som
i huvudsak kan användas av familjer som redan lever i lyx eller har en
mycket god ekonomi. Det upprör mig eftersom vi har så många andra
områden som vi skulle behöva avsätta mer pengar till, exempelvis
barnomsorg, äldreomsorg och höjd a-kasseersättning.
Allianspartierna
påstår dessutom att reformen om hushållstjänster gynnar jämställdheten
mellan kvinnor och män. De menar att om man köper hushållstjänster
slipper kvinnor utföra hushållsarbete hemma och de kan därmed
lönearbeta mer.
Men det regeringen gör är att den osynliggör själva
grundproblemet, nämligen att alltför många män inte tar sitt ansvar.
Uppfattningen om vad som är kvinnligt respektive manligt befästs genom
alliansens förslag. Högavlönade män och kvinnor kan köpa sig fria från
en diskussion om en mer jämställd fördelning av hemarbetet.
Vi inom
vänsterpartiet jobbar i stället för en generell arbetstidsförkortning
för att få vardagspusslet att gå ihop. Det är en reform som till
skillnad från regeringens överklassavdrag kommer alla till del.

Elina Linna (v),
riksdagsledamot 

Kopiera länk