artikel

Madeleine Gillquist ny ordförande för vänsterpartiet

Vänsterpartiet har haft årskonferens och valt ny distritksstyrelse. Den fråga som stod i centrum på konferensen var kvinnopolitiskt arbete.
Vänsterpartiet i Sörmland hade under lördagen, 050305, sin årskonferens på Åsa folkhögskola. Till ny distriktsordförande valdes Madeleine Gillquist, Katrineholm.
Madeleine Gillquist har en mångårig erfarenhet i Vänsterpartiet, tidigare från Värmdö kommun och de senaste åren från Flen och Katrineholm. Hon är för närvarande ledamot i Regionförbundet Sörmland och i Landstingsfullmäktige,
Övriga ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen är Lill Ågren, Trosa, Elina Linna, Nyköping, Kari Jess, Flen, Sara Molander, Eskilstuna, David Aronsson, Strängnäs, Conny Jacobsson, Nyköping, Patrik Renfors, Oxelösund, och Staffan Folke, Nyköping.
Ersättare i distriktsstyrelsen är Lotta Jonsson Fornarve, Oxelösund, Sixten Thuresson, Gnesta och Martin Degerman, Flen.

Den fråga som dominerade årskonferensen var jämställdhetsarbete inom såväl det egna partiet som i kommuner och landsting. Vid två olika seminariepass diskuterades ”Jämställdhetsarbete i praktiken”, och diskussionerna följdes upp med att årskonferensen beslutade avsätta särskilda medel för kvinnopolitiskt arbete.
Efter förslag från distriktets integrationspolitiska grupp beslutades också att under året genomföra utbildningar/diskussioner med länets lokala valberedningar i syfte att öka antalet personer med utländsk bakgrund på listorna till 2006 års val.

Kopiera länk