artikel

Kallelse till distriktsårskonferens 17 mars 2018

Kallelse till Distriktsårskonferens lördag 17 mars 2018

Datum: 17/3 – 2018

Plats: Katrineholm

Tid: 9.00 – 17.00 (Kaffe från 8.30)

På dagordningen:
• Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
• Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
• Revisorernas berättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
• Val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer, valberedning och integrationspriskommitté
• Landstingsfullmäktigegruppens rapport
• Verksamhetsplan
• Inkomna motioner
• Utdelning av integrationspris

Motioner skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast den 5 februari. Antal ombud per förening meddelas efter årsskiftet. Dagordning och arbetsordning skickas ut senare.

Anmälan av ombud sker till ombudsmannen på [email protected]

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Maria Forsberg på [email protected]

Glöm inte att nominera till integrationspriset! Nomineringar skickas till integrationspriskommitténs sammankallande Patrik Renfors på [email protected]

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Kopiera länk