artikel

Kallese till distriktsårskonferens 2013

Datum: 23/3-2013

Plats: Åsa Folkhögskola Sköldinge

Tid: 9:00

På dagordningen:

  • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
  • Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
  • Revisorernas berättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  • Val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer, valberedning och integrationspriskommitté
  • Landstingsfullmäktigegruppens rapport
  • Verksamhetsplan
  • Inkomna motioner
  • Utdelning av integrationspris

Distriktsårskonferensen kommer att inledas med ett internfeministiskt utbildningspass för samtliga ombud.
Motioner skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast den  9 februari
Antal ombud per förening meddelas efter årsskiftet.
Dagordning och arbetsordning skickas ut senare
Anmälan av ombud sker till ombudsmannen på
[email protected]
Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Maria Forsberg på
[email protected]

 

Välkomna!

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Genom
Tony Rosendahl
Distriktsombudsman
19/12-12

Kopiera länk