Uncategorized

Vänsterpartiet i landstinget i valdebatter hos Vårdfacket

Vänsterpartiet har deltagit i alla de debatter inför valet som Vårdsförbundet anordnat för sina medlemmar inför valet. På lasarettet i Nyköping och på Mälarsjukhuset i Eskilstuna var det vårt landstingsråd Peter Linnstrand som förde partiets tala, på Kullbergska i Katrineholm naturligtvis den lokala profilen i landstings- och kommunfrågor, Lotta Back.

Två frågor – eller påståenden som Vårdförbundet främst ville ha svar och reaktioner på från politikerna var,
– Vården är säker och präglas av öppenhet.
– Vården är kunskpasbaserad som grund för
ständiga förbättringar.

Den första punkten rådde det stor politisk enighet om. På den andra fanns det möjligheter att redovisa mer detaljerat var man står.

Vänsterpartiet vill satsa på ett försök med fem enheter inom landstinget för att testa ett större personalinflytande för att öka effektiviteten – istället för som nu med direktiv uppifrån i hierarkin.

Vi vill också ha en ekonomisk modell för vårdcentralerna där de ersätts efter en lista utifrån områdets behov, inte efter besöksfrekvens, som borgarna föreslår.

Tillgängligheten till vårdcentraler och sjukhus är en fråga både om när man kan få tid och hur man rent fysiskt kan få tillträde till lokaler.

Vi i Vänsterpartiet pekar också på hur kontraproduktivt det varit att spara pengar (1,2 milj.kr) på landstingets bidrag till Länstrafiken för busslinjen Pulsen, som trafikerade sjukhus och vårdcentraler. Det fick t ex till följd att landstingets egen vårdcentral i Flen blev svår att nå för många patienter och tappade dem till den privata vårdcentralen i centrum.

Vi hävdar också att man ska kunna besöka sin distriktssköterska utan avgift. Men framför allt: Behoven ska styra vården – inte plånboken!

Kopiera länk