Uncategorized

Ostlänken blir verklighet med en Rödgrön regering

Uttalande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i
Sörmland och Östergötland

Ostlänken blir verklighet med en Rödgrön regering

Efter att både den moderatledda regeringen och de rödgröna partierna
presenterat sina ambitioner på infrastruktursområdet står det klart
att Sörmland och Östergötland tjänar på en rödgrön regering. Rödgrönt
föreslår den största satsningen på järnväg och kollektivtrafik i
modern tid. Bland annat vill man, till skillnad från regeringen,
satsa på den för vår region så viktiga Ostlänken. Människor bor,
reser och jobbar över länsgränser på ett helt nytt sätt. Det har
skapat förutsättningar för en starkare tillväxt och en större
konkurrenskraft för ett relativt glesbefolkat land som Sverige. Men
det har också sprängt kapaciteten i våra järnvägssystem. Järnvägen
spelar en avgörande roll i bygget av ett grönt och konkurrenskraftigt
Sverige där jobben blir fler. Investeringarna i järnvägsnätet är
otillräckliga och det finns ett uppdämt behov av ökad järnvägstrafik.
Därför är det oerhört glädjande att en framtida rödgrön regering visar
att man vågar satsa på ny grön infrastruktur. Satsningen i Ostlänken
är avgörande för vår möjlighet att ingå i en större region.

Idag är det fler som av miljöskäl vill lägga om sina transporter till
tåg- och godstrafik än som kan göra det. I områden där tågtrafiken
byggts ut kan man se en ökad arbetsmarknad med fler jobb och färre
arbetslösa. Fler företag vill frakta gods på järnväg och fler vill
tågpendla än vad den är utbyggd för, så för både miljöns och jobbens
skull behöver satsningarna på järnväg öka.

Mot bakgrund av detta är det mycket glädjande att de rödgröna
partierna bland annat satsar på den för Sörmland och Östergötland så
viktiga Ostlänken. Om man på allvar vill at Sverige och vår region
ska bli starkare och mer konkurrenskraftigt behövs en ny politik som
sätter jobb, ekonomi och välfärd främst. Då krävs också långsiktiga
investeringar som leder till fler jobb. En viktig del i de rödgrönas
jobbpolitik är att bygga ut infrastrukturen och satsa på snabbare och
effektivare kommunikationer i hela landet.

Detta är givetvis ett välkommet besked för vår region och framför
allt för alla de medborgare i Stockholm- Mälardalsregionen drabbas
dagligen av problemen i tågtrafiken. Mot det rödgröna alternativet
står en regering vars enda svar på vinterns tågkaos har varit att
avreglera järnvägen och öka konkurrensen på redan överfulla spår.
Snabbjärnvägen Ostlänken finns inte med i regeringens planering av
infrastrukturen för de närmaste tio åren. Regeringen har ingen
politik för ett hållbart transportsystem. I stället för nödvändiga
och långsiktiga investeringar i infrastrukturen så som exempelvis
snabbjärnvägen Ostlänken, erbjuder de borgerliga partierna fortsatta
skattesänkningar till främst höginkomsttagare Rödgrönt söker mandat
för att bygga ett hållbart samhälle, socialt och ekologiskt. Bra
infrastruktur ger även billösa möjlighet att vidga sin arbetsmarknad.

Johan Andersson (S), ordf. Socialdemokraterna i Östergötland
Lars ”Laban” Bengtsson (S), gruppledare regionförbundet Östergötland

Bror-Tommy Sturk (MP), språkrör för Miljöpartiet i Östergötland
Agneta Niklasson (MP), språkrör för Miljöpartiet i Östergötland
Torbjörn Björlund (V), ordf. Vänsterpartiet i Östergötland och
Lelle Karlsson (V), gruppledare regionförbundet Östergötland
Hans Ekström (S), ordf. Socialdemokraterna i Sörmland
Marita Bengtsson (S), gruppledare regionförbundet Sörmland
Johannes Krunegård (MP), ordf. Miljöpartiet i Sörmland
Ylva G Karlsson (MP), gruppledare regionförbundet Sörmland
Peter Linnstrand (V), gruppledare regionförbundet Sörmland
______________________________

___
Kopiera länk