Uncategorized

Årskonferensen

I Lördags, 20/3, höll Vänsterpartiet Sörmland sitt årsmöte på Åsa Folkhögskola i Sköldinge. Vänsterpartiet Sörmland delade då ut sitt integrationspris som i år gick till Nyckelskramlarna i Nyköping med följande motivering.

”Under senhösten och vintern 2007/2008 stördes lugnet på torget i Nyköping av skränande nazistiska grupper flera lördagar i följd. Det var skrämmande och folk började undvika att komma till torget på lördagarna. Men ett antal nyköpingsbor ville inte stillatigande låta detta fortgå utan bestämde sig att ta ett initiativ till en fredlig manifestation.

Nu är det mer än två år som Nyköpingsborna har samlats på torget mellan klockan tolv och kvart över tolv varje lördag och med skramlandet av nycklarna symboliskt visat att man inte vill ha främlingsfientliga och antidemokratiska krafter på stadens gator och torg. Med sina nycklar vill man öppna alla låsta dörrar och visa sitt stöd för ett öppet, demokratiskt samhälle. Ett samhälle där alla människor är lika mycket värda och har lika rättigheter.

I år vill Vänsterpartiet i Sörmland dela vårt integrationspris till Nyckelskramlarna i Nyköping för deras insatser mot nazism och främlingfientlighet.”

Vänsterpartiet Sörmland antog även följande uttalande:

Uttalande antaget vid Vänsterpartiets årskonferens den 20 mars 2010

”Ungdomsarbetslösheten i Sörmland är hög. Samtidigt har vård och omsorgssektorn behov av en generationsväxling eftersom den går mot stora pensionsavgångar.

Vänsterpartiet vill att den offentliga sektorn, det vill säga kommunerna och landstinget i Sörmland, ska ta ansvar för ungdomarnas situation. Det vill vi göra genom att öka utbildningsplatserna på komvux och öka antalet anställda inom vård, skola och omsorg och därmed samtidigt säkra kvalitén på välfärden i Sörmland. För att arbete inom vård och omsorgssektorn ska vara attraktivt på sikt för de anställda ungdomarna krävs också en övergång till fasta heltidstjänster som bas, med en lön man kan leva på. Det är förstås också avgörande för de många kvinnor som idag arbetar inom landstinget och kommuner.

Det är en satsning och prioritering, som sett till kvinnors situation på arbetsmarknaden, vida överstiger eventuella positiva effekter som regeringens RUT-avdrag kan ha haft i Sörmland. Vänsterpartiet Sörmland vill ha världens bästa välfärd – utan vinstintressen.”

Lotta Johnson Fornarve, Oxelösund, valdes om som Distriktsordförande.

Övriga styrelsen består av:

Maria Chergui                                    Ordinarie               Eskilstuna

Caspar Gielissen                                Ordinarie               Flen

Kaisa Komulainen-Nilsson           Ordinarie               Vingåker

Patrik Renfors                                    Ordinarie               Oxelösund

Staffan Folke                                       Ordinarie               Nyköping

Lotten Båvik                                        Ordinarie               Nyköping

Lotta Back                                             Ersättare                Katrineholm

Kent Eriksson                                      Ersättare                Gnesta

David Aronsson                                 Ersättare                Strängnäs

Mats Tillenius                                     Ersättare                Eskilstuna

Mötet beslutade att ajournera punkten Landstingspolitiska programmet till den 25/4.

Kopiera länk