Uncategorized

Årskonferens 20/3

Åsa Folkhögskola Sköldinge 9:00-17:00

Vänsterpartiet Sörmland håller sin årskonferens den 20/3 på Åsa Folkhögskola i Sköldinge

Förslag till dagordning för Vänsterpartiet Sörmlands årskonferens ,lördag 20 mars 2010.
Årskonferensens öppnande

 

 

 1. Årskonferensens behörighet
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av dag och arbetsordning
 4. Val av mötespresidium
 5. Förslag på uttalande
 6. Val av redaktionskommitté
 7. Val av valberedningskommitté
 8. Beslut om nomineringstidens utgång
 9. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
 10. Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport  och balansräkning
 11. Revisorernas berättelse
 12. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 13. Landstingsgruppens verksamhetsberättelse
 14. Landstingsgruppens verksamhetsplan
 15.  Utdelning av integrationspris
 16. Behandling av motioner
 17. Behandling av förslag till verksamhetsplan
 18. Behandling av förslag till budget
 19. Behandling av förslag till Landstingspolitiskt program
 20. Val
  a. Val av distriktsordförande

  1. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
   c. Val av revisorer
   d. Val av ledamöter till integrationskommittén
   c. Val av valberedning
 21. Övriga frågor

23.Mötets avslutande

Förslag till tidsplan

Förslag på tidsplan för Vänsterpartiet Sörmlands årskonferens 20 mar s 2010

9:00-9:30 Kaffe med smörgås

9:30-12:00 Punkt 1-15

12:00-12:45 Lunch

12:45-13.00 Utdelning av integrationspris

13.00- 14.30 Punkt17-19

14.30-15.30 Punkt 20 gruppdiskussion, inklusive Paus för kaffe med smörgås 15.00 – 15.30

15.30-16.30 Punkt 20 Plena

16.30-17.00 Punkt 21-23

Kopiera länk