artikel

Vänsterpartiet inspireras av moderaterna

Människor stödjer vänsterpartiets politik i sak men hindras av den profil partiet har. Därför ska profilen och ”varumärket” vänsterpartiet förändras och den nya given presenteras i en Informationsplan som ska gälla fram till partiets kongress i juni 2008.

 – Vår profil har varit

att vara så arga som möjligt, vi har alltid varit de som skriker högst
och det har inte lyckats särskilt bra. Vi uppfattas som mycket argare
och mycket radikalare än vad vi i själva verket är, säger
vänsterpartiets informationschef Jenny Lindahl Persson.
Vänsterpartiets låga väljarstöd, även i de grupper där partiet är som
starkast, förklaras med det intryck som partiet ger. I
Informationsplanen skriver man att partiet, efter en tid som dominerats
av interna strider, sällan tar sig ur medieskuggan. Men när
vänsterpartiet får tillfälle att visa upp sig ger man visserligen en
bild av partiet som ett parlamentariskt alternativ med förhållandevis
lite makt som främst vill värna om de svagaste, men som också har en
lite trött, bakåtsträvande och sur framtoning.


Väljarna hindras att rösta på vänsterpartiet på grund av dess svaga varumärke. Foto: Cathrine Sandqvist.


Finnas med i vardagen

Vidare skriver man att vänsterpartiets varumärke är idag så svagt att
det faktiskt hindrar väljare att rösta på partiet trots att de
sympatiserar med politiken. Vänsterpartiets varumärkesbyggande för
framtiden menar de handlar om att förändra partiets kommunikation så
att den förmedlar den bild av partiet som partiet själva vill förmedla
och speglar den politiska roll partiet vill spela. De vill att
vänsterpartiet på ett mer synligt sätt ska finnas med i människors
vardag och måste därför förmedla en mediebild av detta. Det behöver
inte alltid vara högst prioriterat att avsätta tid till parlamentariska
uppdrag, om det inte leder till inflytande över politikens innehåll.
Vänsterpartiet ska inte vara ”politiker” som söker stöd av ”väljarna”.
Istället ska partiet visa att de är kommunalare, SEKO-medlemmar,
miljörörelsen, antirasisterna, feministerna och de som partiet kämpar
tillsammans med.


Ska visa kampglädje

– Vi ska visa att vi är aktivister snarare än politiker. Visa ska föra
samman våra ord och idéer med aktioner och handlingar. Vi ska också
vara gladare, vi ska visa kampglädje och inte hat. Om man tittar på
vänstern i Norge så har de en betydligt gladare och trevligare profil.
Vi vill ha ett gladare och trevligare internklimat, ett mer tillåtande
internklimat, inte minst när det gäller förhållandet till media, säger
Jenny Lindahl Persson.
Förändringen av vänsterpartiets profil ska ske med lärdomar från ett
kanske något oväntat håll, nämligen från de ”nya” moderaterna.
Vänsterpartiet skriver i Informationsplanen att för att lyckas ändra på
den profilen som paritet nu har krävs genomgripande förändringar i
partiets kommunikation på alla nivåer och ifrågasättande av det som är
invant och hemtamt. Det partiet ska ta lärdom från de ”nya” moderaterna
är att de faktiskt har lyckats genomdriva förändringar i hela
organisationen och inte bara satt dem på papper.


”Ändra oss till det vi är”

– Vi kan lära oss av moderaternas profilomvandling eftersom de också
fick med sig sina medlemmar i förändringen. Men vår förändrade profil
ligger egentligen närmare verkligheten än den vi har haft tidigare, vi
är ju aktivister och vanligt folk. Det borde vara enklare för oss än
för moderaterna, de ändrade profilen till något de inte är men vi
ändrar profilen till det vi verkligen är, säger Jenny Lindahl Persson.

 

Kopiera länk