artikel

Nej till betygs-, drill- och disciplinskolan

Johan Bergstad påstår i en insändare i SN (070302) att vänsterns skola redan är här. Det finns mycket kvar innan vi uppnått vänsterns skola. Därmed inte sagt att allt är så uruselt i dagens skola som Bergstad påstår.

Det är inte acceptabelt att tala i
mobiltelefon, mobba sina kompisar eller kalla flickor för horor. Vi
måste även erkänna att det finns många lärare och elever som gör ett
utmärkt arbete. Men visst finns det mycket som skulle kunna bli bättre
i dagens skola.
Den borgerliga lösningen på skolans problem är att
ropa på mer betyg, drill och disciplin. Att gå tillbaka till en mer
auktoritärt styrd skola är ingen lösning. Alla barn har inte samma
förutsättningar. Det finns många barn som mår dåligt eller har
föräldrar som inte kan stödja och hjälpa dem på det sätt som de skulle
behöva.
Vi måste skapa en skola där alla barn får den hjälp dem
behöver efter deras egna förutsättningar. En rättvis skola där alla
elever blir sedda oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund.
Bergstad
klagar även på lärarna. Vi vet att det finns många lärare som gör ett
fantastiskt arbete, men för att lärarna även fortsättningsvis ska orka
göra ett bra jobb måste de få en kontinuerlig, kompetensutveckling och
bättre arbetsförhållanden.
Tidigare betyg i skolan löser inga
problem. Betyg leder till ökad konkurrens och utslagning och ger barn
från studievana hem ett försprång. Betygshets leder till kortsiktigt
pluggande av lösryckta fakta för att få höga poäng på proven. Vi vill
skapa en skola där eleverna studerar för att de vill lära sig och där
kunskapen står i centrum. Vi vill ha en sammanhållen skola där eleverna
är delaktiga och tar ansvar. En skola där eleverna lär sig att tänka
själva och vara kritiska. En skola där man lär sig vad demokrati
innebär i praktiken.

Nya pedagogiska metoder måste utformas
och utvecklas. Vi vill ha mindre klasser och fler lärare och
elevvårdsstödjande personal för att alla barn ska kunna bli sedda. Vi
kan inte som Bergstad blunda för att många av skolans problem bottnar i
bristande resurser. En investering i skolan är en investering för
framtiden.


Lotta Johnsson Fornarve

ordförande Vänsterpartiet Sörmland
 

Kopiera länk