artikel

LAS tillämpning undantages arbetstagare i arbetsgivarens hushåll!

Varför ska vi använda statens pengar till att anställa städerskor till den friska överklassen på Östermalm, när vi för samma pengar kan anställa minst lika många och evident fler i hemtjänsten eller i landets skolor?

 

Högeralliansens politiska agenda om
skattesubventioner för hushållsnära tjänster, skulle kosta 1,25 miljarder
kronor för 2000 arbetstillfällen. Om man i stället anställer vårdbiträden
räcker samma summa till 5 000 offentliga arbeten. Alliansen vill pressa
tillbaka arbetarrörelsens landvinningar. Det märktes tydligt i valet.

Högern utelämnade
taktiskt grundläggande fakta, om svag arbetsrätt för anställda i överklassens
hushåll. Faktum är att i LAS tillämpning undantas arbetstagare som är anställda
för arbete i arbetsgivarens hushåll.

Vänstern
vill prioritera satsningar inom den offentliga sjukvården, barn- och
äldreomsorg och en förbättrad arbetsmarknad med rättvisa löner till kvinnor.
Borgerligheten gör en annan cynisk prioritering. Jag blir upprörd och djupt oroad
över att högeralliansen har satt sina klor i sysselsättningspolitiken. Det
kommer nu påtagligt bli ännu mer tydligare klassklyftor, med ett A- och ett
B-lag på arbetsmarknaden.

De
resurser som högern vill satsa eller snarare dra ner på, kan istället offensivt
satsas på tjänster och löner i vår gemensamma offentliga välfärd. Det
borgerliga förslaget om billig städhjälp för de rika är ett höftskott. Min
gissning är att högerregeringen övertygats med fina ord från tjänsteföretagens
intresseorganisation Almega, som länge varit politiskt drivande i frågan. En
sak är säker Sveriges arbetsmarknad kommer att få följa med alliansen tillbaka
till 1800-talets konservativa högerpolitik.


Vänsterpartiet vill kontra detta med att framåtsyftande ha en större grundtrygghet,
genom socialism och feminism. Det vill säga vi vill komma upp ur diket, upp på vägen
tillbaka till den fulla sysselsättningens politik och det med rättvisa
arbetsvillkor reglerat i lagar- och kollektivavtal. Kan det vara så att
alliansen vill införa detta löntagarfientliga systemskifte, för att på område
efter område börja göra arbetsrätten mer flexibel?

Ska
alla som betalar skatt, betala för att vissa välavlönade köper städtjänster?
Frågar du en borgerlig politiker så skulle svaret vara ja. Främst eftersom
subventioner av hushållsnära tjänster är deras främsta och enda
arbetsmarknadsåtgärd. En subvention av hushållsnära tjänster leder till:
deltidsanställningar, visstidsanställningar, slöseri med skattepengar samt
väldigt få nya jobb. Att subventionera hushållstjänster från statligt håll
handlar enbart om en omfördelning av resurser och arbete från offentlig till
privat sektor.

Ibland
framställs den föreslagna reformen som en jämställdhetsåtgärd, det sägs att det
kommer att underlätta för kvinnor att göra karriär. Detta är rent nonsens som
döljer maktperspektivet i frågan om betalt och obetalt arbete. Den jämställdhet
vänstern vill uppnå är ju att män och kvinnor ska dela på hushållsuppgifterna. Alliansen
cementerar orättvisorna.

Ett städavdrag blir snarare en bromskloss i
jämställdhetsarbetet och konserverar mönstret att män inte behöver ta ansvar
för barn eller hushållsarbete. Det utmanar inte på något sätt
könsmaktsordningen utan återskapar arbetets könsuppdelning och det skeva
ansvaret för det obetalda arbetet. Vi ska inte ha en politik som gör att de
rika kan leva ett feodalt liv med en tjänstepiga, vem ska då städa hemma hos
den utslitna pigan?

Patrik Renfors
Vänsterpartiet
i Oxelösund

Kopiera länk