artikel

Förtroendevaldas Pensioner

Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Sörmland kan konstatera att det under den senaste tiden uppstått en olycklig debatt i media angående Ulrika Ernvings pension. I stället för politik har debatten kommit att handla om person.
Bakgrunden är att distriktsstyrelsen frågade landstingsdirektören om hur Ulrikas pensionsavtal tagits fram. Vi har senare förstått att Ulrika känt sig personligen utpekad, vilket inte var vår avsikt.
Vi är fullt medvetna om att Ulrika inte är ensam som förtroendevald med den här sortens avtal. Avsikten var att få klarhet i turerna kring avtalet för att med det som utgångspunkt föra en övergripande diskussion angående politikers pensioner.

Vårt parti har alltid varit kritiska till att många förtroendevalda får, och har fått, betydligt bättre pensionsavtal och andra förmåner än vanliga löntagare. Naturligtvis måste även politiker ha en grundtrygghet i samband med hel- och deltidsuppdrag, men dessa villkor måste hållas på en rimlig nivå.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att diskutera storlek och utformning av politikers olika förmåner, för att hitta en nivå som svarar upp mot det övriga samhället och våra väljares förväntningar.
Vi inser nu i efterhand att vi borde hanterat frågan på ett annat sätt för att få den diskussionen vi eftersträvar. Vänsterpartiets distriktsstyrelse beklagar detta och vill härmed be Ulrika om ursäkt för distriktets missbedömning av läget.

Ulrika Ernving utsågs inför valet 2002 att representera Vänsterpartiet i landstinget. Som partiets gruppledare blev hon senare vald till landstingsråd. Vänsterpartiet utsåg henne därför att vi ansåg att hon var en bra representant för vårt parti. Nu kan vi konstatera att allting kan vända, att vi gått skilda vägar och att Ulrika inte längre representerar Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Sörmland
Eskilstuna 060612
e.u

Lotta Johnsson Fornarve
Ordförande

Kopiera länk