artikel

Den borgerliga alliansens falska matematik

Per Westerberg, m, svarade på vårt debattinlägg ”Den borgerliga alliansens attack mot löntagarna” i ett debattinlägg (7 mars).

Det är anmärkningsvärt att Westerberg inte bemöter någon av huvudpunkterna i vårt inlägg. Han kommenterar överhuvudtaget inte någon av de försämringar av grundläggande fackliga rättigheter, som den borgerliga alliansen föreslagit. Westerberg kommenterar exempelvis inte förslaget från moderaternas samarbetspartner centerpartiet, som innebär att man vill slopa anställningsskyddet för ungdomar under 26 år. Förslaget skulle leda till extrem ekonomisk och social otrygghet för dessa ungdomar. Det strider dessutom mot internationella konventioner om att anställda inte ska kunna avskedas utan rimliga skäl. Anser moderaterna att det är rätt att göra ungdomar rättslösa på arbetsmarknaden? Westerberg argumenterar för att moderaterna vill sänka arbetslösheten genom att sänka skatten. Partierna inom den borgerliga alliansen tävlar om vem som är värsta skattesänkarpartiet. Moderaterna vinner genom att föreslå en skattesänkning under de närmaste tre åren med 88, 8 miljarder. Men man håller tyst om att man för att klara detta måste göras stora nedskärningar inom välfärden.


Det är viktigt att se till helheten i politiken. Det stora flertalet förlorar på alliansens politik och att påstå något annat är falsk matematik. Moderaterna vill spara 110 miljarder på välfärden genom att exempelvis försämra a-kassan och sjukförsäkringen. Den borgerliga alliansen har ingen politik för nya jobb. De har en politik för sänkta löner och försämrade anställningsvillkor. Det är samma gamla klasspolitik som de alltid stått för.


Vi vill inte skära i välfärden för att klara jobben. Vänsterpartiet är övertygat om att det både går att bibehålla och utveckla välfärden samt skapa nya jobb. Westerberg påstår att vänsterpartiet är ett lydparti till socialdemokraterna. Detta är självklart inte sant. Vänsterpartiet är ett parti som har en självständig politik och står på egna ben. Det räcker med att studera den senaste budgetöverenskommelsen för att kunna konstatera att det inte stämmer. Vänsterpartiet har lyckats få igenom en rad krav som ökat studiestöd, ökad satsning på arbete till ungdomar och ett starkare anställningsskydd för visstidsanställda och föräldralediga. Förslagen ger fler möjlighet till ett fast jobb. Vi är naturligtvis inte nöjda med enbart dessa satsningar, men i ett samarbete måste man ge och ta. Ett starkare vänsterparti skulle självklart innebära att vi skulle kunna få igenom fler av våra krav om rättvisa, ökad jämlikhet och rätt till arbete.


Vi ser allvarligt på den höga arbetslösheten, särskilt allvarligt blir det om man tittar på invandrare och ungdomar.. Vänsterpartiet accepterar inte arbetslöshet. Vi ser rätten till ett arbete, som en av de viktigaste grundläggande rättigheterna. Vänsterpartiet vill därför skapa 200000 nya jobb inom den offentliga sektorn.


Det behövs fler sjuksköterskor och läkare inom vården och äldreomsorgen, fler lärare och förskolelärare i skolan och förskolan. En satsning på den offentliga sektorn gynnar kvinnorna, eftersom det är en majoritet av kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. En utbyggd offentlig sektor skapar också jobb inom den privata sektorn, eftersom dessa båda sektorer är beroende av varandra. Det ska vara riktiga jobb med en lön som det går att leva på. Det ska vara jobb där man inte tummar på anställningstrygghet eller grundläggande fackliga rättigheter.


 


Lotta Johnsson Fornarve


Ds-Ordförande


Patrik Renfors


Fackligt- politiskt ansvarig

Kopiera länk