artikel

Höjda studiemedel i röd vårbudget

Vänsterpartiets partistyrelse beslutade på morgonen att ställa sig bakom vårbudgeten. Partiet förhandlade under natten för att försöka höja studiemedlen ytterligare.
– Vi anser att höjningen på 300 kronor är för liten men vi ser detta som ett första steg i en studiemedelsreform. Vi fortsätter att driva höjda studiemedel, nu blir det en valfråga, säger Alice Åström, budgetförhandlare (V)
Den 1 juli i år höjs studiemedlen för högskolestuderande med 300 kronor i månaden.

– Höjda studiemedel är en klassfråga, därför har vi drivit kravet hårt. Många studenter lever under socialbidragsnormen och har svårt att klara sig utan hjälp från släkt och vänner eller genom att arbeta vid sidan av studierna, Säger Alice Åström, budgetförhandlare (V).

Partistyrelsen gjorde bedömningen att det är en stark budget där Vänsterpartiet har gjort tydliga avtryck. Den helheten gjorde att Vänsterpartiet valde att ställa sig bakom vårbudgeten.

Plussjobb för ungdomar, stöd till nya studentbostäder och mer pengar till barn- och ungdoms psykriatrin är några frågor där Vänsterpartiet har satt tydliga avtryck i vårbudgeten. En hyresgaranti införs för de som har låg inkomst och har svårt att få en bostad. Dessutom höjs studiebidraget och bostadstillägget för pensionärer.

– Jag är också glad över att vi avsätter pengar för en handlingsplan mot prostitiution och människohandel. Vi skall jobba med att förebygga prostitution och öka stödet och skyddet för sexhandelns offer, säger Alice Åström.

På integrationsområdet görs särskilda insatser, bland annat får kommunerna höjd ersättning för flyktingmottagande.

I bugeten avsätts pengar för de reformer som Vänsterpartiet gjort upp om med regeringen under våren. Det handlar om en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen, första steget i en tandvårdsreform och en satsning på folkbildningen.

På miljöområdet har Vänsterpartiet drivit igenom ökade resurser till kollektivtrafiken och bidraget till kollektivtrafik i glesbygd är säkrat. Vi har även fått mer pengar till klimatinvesteringar, vindkraft och energiforskning.

Kopiera länk