artikel

Nominera till landstings- och riksdagslistor i valet 2006

Alla partimedlemmar uppmanas nu att börja nominera kamrater till listor i landstings- och riksdagsvalet. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 4 december. Listorna fastställd vid distriktets valkonferens söndagen den 19 februari 2006.
Alla nominerade som tackat ja kommer att inbjudas till ett nomineringsmöte söndag 4 december på partilokalen i Eskilstuna. Där får de som kandiderar tillfälle att presentera sig för intresserade partikamrater. De kommer då att uppmanas säga något kring de frågor valberedningen valt att ställa. Frågorna kommer att skickas ut till alla förhandsnominerade och de bifogas också detta brev för kännedom.

I anslutning till distriktets årskonferens kommer en valkonferens med valda ombud att fastställa listorna. Valkonferensen kommer att hållas söndag 19 februari 2006.

Tänk på följande vid nomineringar:

• Både lokalavdelningar och enskilda medlemmar kan nominera.
• Nomineringarna ska vara skriftliga. När det gäller lokalavdelningar vill vi ha utdrag ur protokoll från medlemsmöte.
• Alla platser är valbara, och alla som nomineras till listorna måste vara beredda på att ta ett parlamentariskt uppdrag.
• Gradera gärna nomineringarna och skriv en motivering till varför personerna nominerats.
• Kvinnor ska utgöra minst hälften av namnen på våra listor. Tänk också på att äldre, yngre och personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i parlamentariska församlingar.
• Alla som nomineras kommer att kontaktas av valberedningen.

Skicka/lämna era nomineringar till distriktsexpeditionen eller till någon i valberedningen senast 4 december 2005.

För Sörmlandsdistriktets valberedning

Kerstin Soläng

Valberedningen
Vänsterpartiet Sörmland
N:a Kungsgatan 8
642 37 Flen

Kopiera länk