artikel

Internationell konferens

Vänsterpartiet ska anta ett nytt internationellt program. Programmet är just nu ute på remiss (finns på hemsidan och kommer i nästa nummer av Vänsterpress). Remisstiden är fram till den 20 juni.
Distriktsstyrelsen har beslutat att bjuda in till en distriktskonferens för att diskutera och avge ett remissvar. Till den konferensen inbjuder vi två röstberättigade representanter från varje lokalförening. (Fler får gärna komma och delta i debatten, men i den mån vi går till någon omröstning är det alltså två valda representanter som deltar i den omröstningen.)

Datum: söndagen den 12 juni
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: partilokalen i Flen (platsen kan ev bytas om vi får in många anmälningar)
Anmälan: till distriktsexp, 0157-105 00, [email protected]
Senast den 6 juni

Kopiera länk