artikel

Kommuner och landsting behöver mer pengar

Vänsterpartiet har ställt sig bakom vårbudgeten. Men Sörmlands riksdagsledamot Elina Linna är missnöjd med att regeringen inte redan nu vill avsätta konkreta belopp till kommuner och landsting.

-Vi blev överens om att det ska avsättas pengar, men inte om hur mycket, säger Elina Linna. Den frågan kommer upp igen i höst.

Vänsterpartiet anser att det är helt nödvändigt att kommuner och landsting får mer resurser. Partiet föreslog därför ytterligare 2 miljarder för 2006 och 7 miljarder för 2007. Regeringen ville i första läget inte ge några extra tillskott alls för 2006.

-Regeringen tycks tro att läget är ljust i kommunerna, säger Elina Linna. Men det är inte sant. Det behövs mer pengar både för att klara välfärden och för att höja kvinnors löner.

En annan fråga som Vänsterpartiet drivit i många år är en satsning på kvinnojourer. Det kravet har äntligen gett resultat, 135 miljoner avsätt till ett Rikskvinnocenter och till olika kvinnojourer.

I Sörmland har Vänsterpartiet kämpat hårt för tågtrafiken på sträckan Uppsala/Västerås/Eskilstuna/Norrköping. I vårbudgeten får nu Rikstrafiken ett ökat anslag för interregional kollektivtrafik på 100 miljoner.

Andra viktiga poster i budgeten är ett sysselsättningspaket som bland annat innehåller 1 miljard kronor för arbete till långtidsarbetslösa, höjda tak för lönebidrag och satsningar på olika utbildningar.

Läs mer om budgeten på vår centrala hemsida, www.vansterpartiet.se

Kopiera länk