artikel

Integrationspris till Blanca Firpo

För fjärde året i rad delade Vänsterpartiet i Sörmland ut ett integrationspris. Priset delades ut i samband med distriktets årskonferens den 4-5 mars.
Årets integrationspris gick till Blanca Firpo, Nyköping. Hon fick priset för sitt arbete i föreningen KICK i Nyköping. KICK, som står för Kvinnor i Centrum Kan, har sedan år 2000 arbetat med att stödja kvinnor och unga flickor med invandrarbakgrund som utsatts för våld i hemmet. Juryns motivering till priset var:

”Blanca Firpo har sedan starten av föreningen lagt nästan all sin lediga tid på att vara ett stöd för sina medsystrar. Genom sitt engagemang och sin värme har hon visat att det är möjligt att gå vidare från en till synes tröstlös situation. Hon har ingjutit hopp och mod när det som bäst behövts. Blanca Firpo är med sitt målmedvetna arbete och sitt varma hjärta en förebild för oss alla som arbetar för kvinnors rättigheter och mot mäns våld mot kvinnor.”

Kopiera länk