artikel

Stopp för ”vanvettsaffärerna!” *

Vänsterpartister från Eskisltuna, Borlänge och Fagersta kräver i en gemensam debattartikel ett utökat stöd till Rikstrafiken.

Det kan inte vara rimligt att samma riksdag och regering som beslutar att rusta upp järnvägen med 100 miljarder 2004- 2014 samma år beslutar att via rikstrafikens anslag mycket allvarligt försämra den trafik som ska gå på dessa spår.

Rikstrafikens uppdrag är att samordna och utveckla den interregionala kollektiva persontrafiken och att upphandla trafik som är samhällsekonomiskt motiverad men företagsekonomiskt olönsam. Interregionala resor sker som bekant från och till hela landets järnvägsnät, där det idag bedrivs persontrafik. Det finns inga lokala, regionala eller interregionala tåglinjer utan resenärens resmål avgör hur lokal, regional och interregional varje bandel är. Hela idén med kollektivtrafik är att sammankoppla olika trafiksystem så att kundens resmönster och behov tillfredställes. Kortsiktiga och ogenomtänkta ekonomiska besparingskrav där tåglinjer/sträckor rycks ur fungerande trafiksystem slår naturligtvis hårt mot möjligheterna att resa säkert och miljövänligt med dagens moderna tåg och vagnpark. Att stödet för Uven helt försvinner och Tåg i Bergslagen hotas av en drastisk minskning riskeras själva grundidén att möjliggöra regional utveckling via faktisk regionförstoring. SEKO, Facket för Service och Kommunikation påpekar i ett pressmeddelande svårigheten att uppnå beslutade trafikpolitiska mål om Rikstrafikens aviserade besparingar genomförs. Det är bara att instämma i fackets kritik mot dom dagsaktuella ”stolligheterna”.

Det är inte rimligt att dåliga upphandlingar på flygsidan, ökade kostnader för Gotlandstrafiken och fler tåglinjer innanför samma kostnadsram ska få kunna omintetgöra både de fördelar som vunnits i form av inflyttning och etableringar men också det förtroendet för möjligheterna för individer och företag att långsiktigt kunna förlita sig på att tågtrafiken fungerar.
För fortsatt utveckling krävs ett utökat – inte minskat ekonomiskt stöd – från Rikstrafiken för att järnvägstrafiken ska kunna bedrivas och utvecklas. Det gäller bl.a.

– Tåg i Bergslagen
– Genvägen (Borlänge – Karlstad)
– gränstrafiken mot Norge (Örebro * Karlstad * Oslo)
– nattåg Luleå * Bergslagen * Göteborg
– Uven (Uppsala * Västerås * Eskilstuna – Norrköping)
– förbindelsen söderut från Bergslagen (Örebro * Mjölby)
-samt för att utveckla ett nationellt biljettsystem

Ett långsiktigt åtagande för ett väl fungerande system både vad gäller spår, fordon och trafikupplägg är en nödvändig förutsättning för den regionala utveckling som alla säger sig vilja stimulera, men nu riskerar falla sönder.

* Emils i Lönneberga faders visdomsord vid särdeles dåliga affärer.

Tommy Hamberg, Eskilstuna
Leif Lindström, Borlänge
Stig Henriksson, Fagersta

Samtliga tre aktiva Vänsterpartister

Kopiera länk