artikel

Vart är vår gemensamma välfärd på väg?

Landstinget Sörmland drabbas nu både av minskade skatteintäkter och minskade statsbidrag. Vårproppositionen innebär tyvärr inga lättnader. Det skriver Vänsterpartiets distriktsstyrelse i följande debattartikel.

Vänsterpartiet värnar en generell och gemensam välfärd som ger vård och omsorg på lika villkor oavsett vilka sociala villkor vi lever under. För detta krävs en bred skattebas och ett relativt högt skatteuttag samt en aktiv fördelningspolitik från riksdag och regering.

Svensk hälso- och sjukvård är effektiv i en internationell jämförelse, men vården behöver likväl, inte minst genom den åldersförändring som befolkningen genomgår, mer resurser.
10% av BNP anser vi är en både möjlig och rimlig nivå.

De senaste tio åren har hälso- och sjukvårdens andel av BNP minskat, även om vi ser en liten ökning det senaste året. Detta sker samtidigt som de flesta svenska landsting höjt skatten en eller flera gånger och trots att den socialdemokratiska regeringen och de båda samverkanspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet både utlovar och påstår att nya pengar tillförts kommuner och landsting.

Hur kan det då komma sig?

För det första har den socialdemokratiska regeringen drivit en aktiv skattesänkningspolitik på statlig nivå som naturligtvis ger mindre pengar i statskassan och därmed mindre pengar att fördela till kommuner och landsting.
För det andra är det tyvärr inte sant att kommuner och landsting och därmed hälso- och sjukvården får mer pengar. Tyvärr är det så att när man summerat plus- och minusposter i årets vårproposition, blir det i praktiken mindre pengar än tidigare till den regionala och lokal nivån.

Landstinget Sörmland drabbas nu både av minskade skatteintäkter och minskade statsbidrag. Det drabbar de sämst ställda, gamla, sjuka och funktionshindrade. I stället för satsningar för att nå målet att 10% av BNP ska gå till hälso- och sjukvården, tvingas landstingen nu spara och banta sina kostnader, dvs skära i vård och omsorg.

När pengarna inte räcker finns det två sätt att ransonera sjukvård. Med köer eller med plånboken. Vänsterpartiet anser att ingendera är nödvändigt eller rimligt. Det finns en bred majoritet i Sverige som gärna ser en omfördelning från privat till gemensam konsumtion,
d v s att mer pengar går till vård, skola och omsorg.

Men tongångarna från Socialdemokraternas tillväxtkongress oroar oss. Att så tydligt fokusera på fördelning av kommande tillväxt och så lite på fördelning av alla de resurser som redan finns, och på sikt nya skattesänkningar och därmed en än mer krympande kaka att fördela gynnar inte en gemensam välfärd.

Inför arbetarrörelsens dag den 1 maj, är det inte bara arbetare i alla länder som behöver förena sig. Lika viktigt är att Sveriges arbetarrörelse, partier och fackföreningar, förenar sig i kampen för vård, skola och omsorg i en väl fungerande gemensam sektor!

Vänsterpartiet Sörmland
Tommy Hamberg, distriktsordförande
Ulrika Ernving, gruppledare i landstingsgruppen

Kopiera länk