sida

Maud Ekman: Ledamot

Maud Ekman

Välkommen!
Här är en kort presentation av mig:

Jag är 65 år och har arbetat som bibliotekarie i Eskilstuna sedan 1974. Den 1 april 2010 blev jag pensionär och har nu mer tid att vara fritidspolitiker och ägna mig åt annat ideellt arbete.
Jag har två vuxna barn som bor i Karlstad respektive Stockholm och den grårandiga katten Igor som bor hemma hos mig.
Förutom mina uppdrag inom landstingspolitiken denna mandatperiod är jag aktiv i kommunpolitiken i Eskilstuna sedan 1995.

Politiskt sätter jag alltid rättvisefrågor högst och är därför engagerad i välfärdsfrågor över huvud taget. Jag är verkligen upprörd över försämringarna i försäkringssystemen och omfördelningen av resurser i samhället till dem som redan äger mest. Utförsäljning av offentliga tillgångar upprör mig också. Miljöfrågor har jag engagerat mig i både innan jag blev politiskt aktiv och genom politiska uppdrag. Satsningar på miljövänlig infrastruktur som också skapar nya jobb är viktigt att arbeta för liksom enskilda initiativ som skapar engagemang för miljöfrågor i vardagen. Därför är jag också vegetarian av ideologiska skäl.

Under hela mitt yrkesliv har jag ägnat mig åt kultur- och mångfaldsarbete, även på fritiden. Internationellt solidaritetsarbete har också varit en stor del av mitt fritidsengagemang genom åren. Jag har många kontakter genom olika föreningar inom mina intresseområden och tycker det är bra att kombinera med parlamentariska uppdrag, öka mina kunskaper och föra dem vidare i de sammanhang där jag finns.

I landstingspolitiken är det också rättvisefrågorna som intresserar mig, klass- och könsperspektiv inom vården och folkhälsofrågor. Samarbete mellan landsting och kommuner för att nå goda resultat är viktigt. Inom partiet är jag en gräsrotsarbetare som ofta deltar i och organiserar utomparlamentariskt arbete i form av möten och manifestationer.

Kontakt info:
[email protected]
mobil: 0739-50 60 36
Jag finns också på facebook

Kopiera länk