Vänsterpartiet Sörmland

  • Jonas Sjöstedt

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland. Kongress 5 – 8 maj

 Maria ForsbergPatrik Renfors Oxelösund första maj 2016tommyfogelberg15-200x300Therese NahlbomIngela WalstamJawad Zanganeh

 Den 5-8 maj håller Vänsterpartiet sin 41:A kongress på Conventum i Örebro. Från Vänsterpartiet Sörmland deltar 6 ombud. På kongressen avhandlas förslag till nytt partiprogram, ett nytt klimatpolitiskt program och förslag till stadgeändringar samt val av partiordförande och partistyrelse. Ombuden har att ta ställning till 657 motioner som har inkommit till årets kongress.

http://www.vansterpartiet.se/kongress2016

Vänsterpartiet Sörmland skickar följande ombud. Läs mer

Fira Första Maj med Vänsterpartiet!

12983333_1067855326607596_8720610001619900111_o

Eskilstuna
Vi samlas på torget 11.00 för appelltal, peppning, förberedelser och uppställning!
Där kan du lyssna till Vänsterpartiet Eskilstunas gruppledare Maria Chergui och vice ordförande i Ung Vänsters förbundsstyrelse Johanna Granbom.
Banderoller och skyltar finns plats som ni kan välja bland.
Tåget avgår sen 12.00 från Fristadstorget till Rademachersmedjorna.
Klockan 13 hålls tal av Vänsterpartiet Eskilstunas ordförande Maria Forsberg och Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson.

Flen
Filmvisning på saga biografen i Flen kl. 14.00 1 maj. Vi kommer att visa ”where to invade next” av Thomas Moore och ha en efterföljande diskussion. Inträdet ligger på 40kr per person.

Nyköping

Vänsterpartiet Nyköping vill härmed bjuda in alla som är medlemmar och ickemedlemmar till första maj-demonstration! Tiden är på söndag klockan två och platsen är stora torget i Nyköping. Här har ni ungefärliga tidpunkter som kan vara bra att lägga på minnet:

  • 14:30 tågar vi iväg mot Träffen där trevlig musik kommer inleda firandet
  • Ca 15:15 börjar talen där Niklas Franzen blir Vänsterpartiets talare
  • Och mycket, mycket mer…

Vänsterpartiets pris ”Hjärtat till vänster” kommer i år gå till föreningen ”Nyköping tillsammans i fighten mot cancer” för deras engagemang och kamp mot cancer. Missa inte det!!!

Oxelösund
Förstamajtåget avgår: kl. 10:45 från D-skolans parkering. Vi tågar sedan till Järntorgets scen, där det blir tal och musik från ca: kl. 11.30

Nu våras det för välfärden

Nu våras det för välfärden. Debattartikel.

Våren med fågelsång och knoppar som slår ut är en fantastisk tid. Ändå finns det faktiskt anledning att längta till hösten. Särskilt för den som värnar välfärden.

Idag presenterar regeringen den vårbudget som de förhandlat fram med oss i Vänsterpartiet. Vårbudgeten innehåller flera bra satsningar på välfärden. Satsningar som Vänsterpartiet drivit igenom. Men den riktigt stora satsningen kommer i höstbudgeten. Då kommer vänstermiljarderna till fler anställda i välfärden.

Vänstermiljarderna leder till rimligare arbetssituation för dem som jobbar i välfärden och alla som förlitar sig på deras insatser en bättre vardag. Fler barn och unga kommer att bli sedda av förskollärare och lärare. Fler äldre kan få komma ut på en promenad i vårsolen och personalen kan få mer tid för de äldres omsorg. Nyanställda socialsekreterare får bättre handledning när stressen minskar. Födande kvinnor får mer tid med barnmorskan. Och alla vi som lämnar våra barn eller föräldrar i välfärdsarbetarnas vård kommer också att kunna andas lite lättare.

I Landstinget Sörmland räcker vänstermiljarderna till att höja personaltätheten på sjukhusen. Dessa satsningar kommer ge ringar på vattnet vilket kommer avlasta hela välfärdssektorn, exempelvis inom primärvården.

Läs mer

Pressmeddelande. Historisk satsning på välfärden

Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen.

För Landstinget Sörmland innebär detta 85 miljoner kronor för 2017. Det innebär ett mycket viktigt tillskott och vi ser fram emot att det kommer finnas medel för att höja personaltätheten på sjukhusen. Dessa satsningar kommer ge ringar på vattnet vilket kommer avlasta hela välfärdssektorn, exempelvis inom primärvården säger Lotta Back, gruppledare Vänsterpartiet.

Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord i höst.

Med de 10 miljarderna tar Sverige viktiga steg i rätt riktning, mot större jämlikhet och jämställdhet. Det här visar att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet får vi möjlighet att tillsammans bygga upp och utveckla den välfärd vi alla behöver, säger Lotta Johnsson-Fornarve, Vänsterpartiets Riksdagsledamot från Sörmland.

Lotta Back, Gruppledare Vänsterpartiet Sörmland, tel. 072-206 12 44

Lotta Johnsson-Fornarve, Vänsterpartiets riksdagsledamot från Sörmland, tel.08-786 43 55

Pressmeddelande Vänsterpartiet Sörmland – Distriktsårskonferens

Pressmeddelande Vänsterpartiet Sörmland – Distriktsårskonferens

Vänsterpartiet Sörmland har den 19 mars hållit distriktsårskonferens i Nyköping. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterade ombuden bland annat landstings politik och förslaget till ny regionindelning. Ombuden deltog under lunchpausen i nyckelskramlingen mot rasism på torget utanför stadshuset.

Vänsterpartiet Sörmland delade även ut sitt årliga integrationspris som i år gick till Ragnhild Mao från Gnesta för hennes stora engagemang för EU-migranterna i Gnesta.

Årskonferensen valde även en ny distriktsstyrelse där Patrik Renfors från Oxelösund fick förnyat förtroende som distriktets ordförande. Nya i Distriktsstyrelsen är Elias Catano från Eskilstuna och Brita Lundqvist från Flen.

Nya Distriksstyrelsen

Patrik Renfors (ordförande)   Oxelösund

Inger Andersson                        Flen

Helena Dahlström                     Nyköping

Elias Catano                                Eskilstuna

Maud Ekman                              Eskilstuna

Tommy Fogelberg                     Trosa

Roja Mahmoudhi                       Eskilstuna

Brita Lundqvist                          Flen

Thomas Selig                             Katrineholm

 

Kontakt

Tony Rosendahl Ombudsman Vänsterpartiet Sörmland 070-259 26 38

Patrik Renfors Distriktsordförande Vänsterpartiet Sörmland 070-537 51 99

En politik för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Debattartikel publicerad i Sörmlands Nyheter 7/3-2016

En kvinna som blir slagen varje lördagskväll har något att berätta. Inte bara om en enskild mans försök att kontrollera henne genom sitt våld utan om samhället vi alla lever i.

Lotta Johnson Fornarve, Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Lotta Johnson Fornarve, Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Utan att för en sekund ursäkta det våld som just han utövar mot just henne har mäns våld mot kvinnor sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen i samhället.

Dagligen misshandlas kvinnor fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så allvarligt att det leder till döden. I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott. 98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män och killar och det är framför allt kvinnor och barn som utsätts för dessa brott.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och vi har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. För att stärka det förebyggande arbetet och stödet för dem som blivit utsatta för sexuellt våld kräver vi att regeringen tar initiativ till att skapa handlingsplaner mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder.

✓ Tillsätt en haverikommission som ska se över varje fall där en kvinna mördats eller misshandlats till döds av en närstående man. Syftet med utredningsverksamheten ska vara att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående personer.

✓ Kvinnojourerna behöver tillräcklig och kontinuerlig finansiering för att kunna bedriva ett fungerande arbete på lång sikt. I årets statsbudget finns pengar avsatta för att kunna ge kvinnojourerna stabilare och mer långsiktig finansiering. Det är ett resultat av Vänsterpartiets krav på och förhandlingar med regeringen.

✓ Inför en särskild nätombudsman (NätO) för att motverka det utbredda hotet och hat mot kvinnor på nätet. Näthatet, som till stor del drabbar kvinnor, har under de senaste åren brett ut sig och blivit alltmer vanligt.

En feministisk vänster har ett särskilt ansvar att peka på hur våldet mot kvinnorna har sin rot både i att män som grupp har mer makt och anses mer värda än kvinnor, och i den ekonomiska ojämlikheten där kvinnor har sämre villkor och lägre löner.

Vi måste också på allvar utmana de bilder av hårda, våldsamma män som vi ständigt matas med, och hur de påverkar mäns beteenden och syn på framförallt kvinnor och hbtq-personer som svagare och möjliga att ge sig på med våld, verbalt och fysiskt. Det är dags att göra upp med de bilderna som förminskar både män och kvinnor och som skapar en grogrund för våldet.

Mäns våld mot kvinnor är inte biologiskt, det är inte ärftligt. Våldet är socialt skapat av oss människor och därför går det också att förändra.

Lotta Johnsson Fornarve

Riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Sörmland

Sprututbyte – En fråga om missbruksvård

Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet i Eskilstuna, Lotta Backgruppledare för Vänsterpartiet Sörmlands landstingsgrupp och Karin Rågsjö, Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson skriver i Eskilstuna Kuriren idag om vikten av ett sprututbytesprogram i Sörmland.

I dag kan synen på injicerande missbrukare förändras i Sörmland. Vid en länsträff ska frågan lyftas på dagordningen. En effektiv missbruks- och beroendevård måste utgå från en helhetssyn på människan. Frågan om sprutor eller inte sprutor har kommit att bli materialistisk med fokus på själva sprutorna och dess innehåll i stället för vem som använder dem och varför. Det är på tiden att frågan tas upp ordentligt i Sörmland. Vänsterpartiet är för sprututbyte, likt WHO, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

I Sörmland har landstinget ställt sig på ja-sidan då det gäller sprututbytesprogram. Det är kommunpolitiker som satt käppar i hjulet. Vi hoppas att dagens träff kan öppna ögonen för politikerkollegor från andra partier. Att de ska inse att de hindrar landstingets arbete med smittskydd och hälsoarbetet gällande dessa missbrukare. Vi hoppas att övriga inte ska förvränga diskussionen bort från missbruksvård mot narkotikapolitik.

Sprututbytesprogram är en smittskyddsåtgärd och en hälsoverksamhet. Det finns särskilda föreskrifter för sprututbytesverksamheten utfärdade av Socialstyrelsen. Sprututbytet ska endast vara en marginell del av en större verksamhet som riktar sig till brukare. Sprututbyte är ett verktyg för att minska smittspridning (hiv, hepatit) men är även en hälsopolitisk åtgärd.

Vi vill se ett utvecklat samarbete i form av gemensamma mottagningar där sjukvård och socialtjänst samverkar, med ett brett urval av behandlingsmetoder som även innefattar insatser av medicinsk, psykologisk och social art. Via sprututbytesprogrammet kan så brukaren och anhöriga få stöd. Missbrukande kvinnor är en förbisedd grupp och utsätts ofta för våld och ska därför kunna få särskild behandling.

Allt färre injicerar narkotika i Sverige men dödligheten hos gruppen som gör det har fördubblats på femton år. Inget tyder på att sprututbyte ökar missbruket av droger. Det finns inte heller indikationer på att drogdebuten hos unga skulle öka vid fria sprututbyten.

Ignoransen för att missbrukare dör och far illa är hög bland politiker. Stigmatiseringen av gruppen som injicerar droger är i det närmaste total. Det är inte rimligt att politiker ska förvägra smittskydd för dessa personer. Att ta bort kommunernas vetorätt och lägga över ansvaret för att bygga upp sprututbyte på landstingen gör frågan till vad den är: en smittskydds- och hälsofråga. Just därför ska landstinget äga frågan.

Droger kostar samhället enorma pengar på olika sätt och de är brottsliga att sälja, framställa och smuggla. Det bästa sättet att få bort narkotikan är inte att stämpla missbrukaren som kriminell. Missbruk är en sjukdom, den sjuke behöver vård. Vi måste hjälpa dessa personer och inte göra dem till brottslingar.

Maria Chergui, gruppledare Vänsterpartiet Eskilstuna

Lotta Back, gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Karin Rågsjö, Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson

 

Klimatomställning och social rättvisa. Öppet möte 27 januari i Flen

12540999_1014346715290411_8095863066295627859_n

Jens Holm, riksdagsledamot (v), talar om hur kan man förena klimatomställning med en ekonomisk politik för utveckling och social rättvisa?
Mötet är öppet för allmänheten, alla är välkomna! Fika finns att köpa till självkostnadspris.
Arrangörer är Vänsterpartiet och Ung Vänster i samarbete med ABF.

Vänsterpartiet kommer under våren att anta ett program där målet är att smälta samman en nödvändig klimatomställning med en politik för ekonomisk utveckling och social rättvisa. Om du vill så kan du läsa förslaget till program här:
http://www.vansterpartiet.se/assets/Ekoekoprogram.pdf

Bli medlem idag!

Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq

Arkiv