sida

Maud Ekman: Ledamot

Maud Ekman

Jag är numera pensionär och fritidspolitiker och bor i Eskilstuna. Har två vuxna barn. Arbetade tidigare som bibliotekarie och är nu aktiv i olika kulturföreningar. Jag har en kolonistuga där jag ägnar mycket tid på sommaren. Har varit politiskt aktiv i kommunpolitiken sex mandatperioder och i landstingspolititiken i tre. Jag är intresserad av samhällsplanering, miljöfrågor, kultur, vård och omsorg – alltså det mesta inom politiken.

Mobil: 076-390 20 70
Epost: [email protected]

Uppdrag 2015-2018:

Ledamot i landstingsfullmäktige, ersättare i primärvårdsnämnden

Ersättare i kommunfullmäktige i Eskilstuna, ersättare i stadsbyggnadsnämnden

Ledamot i distriktsstyrelsen, kassör

Ledamot i partiföreningens styrelse i Eskilstuna, kassör

 

 

Kopiera länk