• Jonas Sjöstedt

Okategoriserade

Kallelse till Distriktsårskonferens lördag 25 mars 2017

Kallelse till Distriktsårskonferens lördag 25 mars 2017

Datum: 25/3 – 2017

Plats: Stadshuset i Eskilstuna

Tid: 9.00 – 17.00 (Kaffe från 8.30)

På dagordningen:

  • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
  • Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
  • Revisorernas berättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  • Val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer, valberedning och integrationspriskommitté
  • Landstingsfullmäktigegruppens rapport
  • Verksamhetsplan
  • Inkomna motioner
  • Utdelning av integrationspris

Motioner skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast den 11 februari Antal ombud per förening meddelas efter årsskiftet. Dagordning och arbetsordning skickas ut senare. Anmälan av ombud sker till ombudsmannen på [email protected] Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Maria Forsberg på [email protected]

Glöm inte att nominera till integrationspriset! Nomineringar skickas till integrationspriskommitténs sammankallande Patrik Renfors på [email protected]

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

 

Kan vi göra det själva?

filmvisning

Filmen ”Kan vi göra det själva?” har det senaste året visats och diskuterats på alltifrån gymnasieskolor och konferenser till filmfestivaler och i Riksdagen. Från Luleå i norr till Malmö i söder, samt i Tyskland, Danmark och USA har filmens skapare mött ett stort intresse för ekonomisk demokrati.

Vänsterpartiet Katrineholm visar filmen i samarbete med ABF den 13 november klockan 17:00 i ABF:s lokaler.

Patrik Witkowsky, filmens regissör, kommer vara på plats för att diskutera filmen och ekonomisk demokrati med oss.

Fritt inträde.

Observera: om du vill få (gratis) förtäring under kvällen, anmäl dig till [email protected]

Dela gärna evenemangets Facebook-sida på https://www.facebook.com/events/371539123184084/

Pressmeddelande från Vänsterpartiets landstingsgrupp. Budget

Kullbergska sjukhusetLotta-Back2

Nu kan vi inte vänta längre!

Landstinget Sörmlands situation med överbeläggningar och skriande behov i välfärden kräver reformer. Och reformer kostar.

Vänsterpartiet arbetar i opposition i Landstinget och vi för vår egen politik. Vi har alltid ekonomisk bäring på våra förslag.

Våra tankar inför budget 2017 har en del gemensamt med fyrpartikoalitionens förslag utifrån det vi fått kännedom om genom vårt så kallade budgetsamarbete.

En väl fungerande och allsidig sjukvård är anpassad efter de lokala förhållandena i länets olika delar.

Vänsterpartiet värnar personalen och ser behov av ett modernt sätt att tänka när det gäller arbetstider. Sex timmars arbetsdag eller motsvarande arbetstidsförkortning är rätt väg för att vi som landsting ska nyttja våra resurser på bästa möjliga sätt och vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi ser reformutrymmen inom den föreslagna budgetramen för 2017.  Vi vill införa en ”stanna-kvar-bonus” där den personal som varit anställd längst får en bonus på 15 000 kr. Bonusen ska fördelas så att personalen som får bonus första året får sin nästa bonus efter fem år. Vi tror att detta kan vara en bra satsning för att få personalen att stanna kvar i landstinget.

Vi anser att utan skattehöjning blir verkliga reformer omöjliga. Vänsterpartiet blundar inte, till skillnad mot fyrpartikoalitionen, för att en skattehöjning krävas inom mandatperioden. Den behövs nu. Vi kan inte vänta längre. I jämförelse med omkringliggande län så är Landstinget Sörmlands skattenivå låg. Det totala skatteläget för invånarna i Sörmland är även det jämförelsevist lågt. Att i detta läge inte höja skatten är oansvarigt med tanke på de reformer som är nödvändiga för att arbeta med sörmlänningars hälsa och bättra personalens arbetssituation.

Skattehöjningen ska främst gå till personalinsatser så som utökade utbildningsinsatser samt övriga personalinsatser som landstinget tar fram i samarbete med fackförbunden. Läs mer

Föreläsning för Vänsterpartiets medlemmar!

14642115_1204447062948421_3439397539764972678_n

Tobias Smedberg – Kommunikation för ökat förtroende – hur då?

Välkomna till ett samtal om hur vi i media, i sociala medier och i mötet med medborgare ska kunna utveckla vår kommunikation. Samtalet leds av Tobias Smedberg, fritidspolitiker i Uppsala och grundare till den värderingsdrivna pr-byrån Agenda PR. Tobias delar med sig av erfarenheter och visar exempel från andra organisationer. Vi diskuterar tillsammans hur vi i Eskilstuna och i länet ska utveckla vår kommunikation.

När:18/10
Tid: 18.00
Plats: Partilokalen, Gillbergavägen 4, 3 tr

Fika bjudes!

 

Tio årliga miljarder till välfärden

Tio årliga miljarder till välfärden, CSN-lån för körkort och höjt underhållsstöd. Det är några av de reformer för ett jämlikare samhälle som Vänsterpartiet har fått igenom i budgeten som nu presenteras. Det stora greppet om ojämlikheten återstår dock fortfarande.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet:Ulla Andersson

– Nu har vi en budget med många byggstenar för ett jämlikare samhälle. Ensamstående föräldrar, låginkomsttagare och alla som någon gång använder välfärden är vinnare. Nu satsar vi på de grupper som lämnades efter under den borgerliga regeringens tid.

– Reformerna som Vänsterpartiet har fått igenom i förhandlingarna gör stor skillnad för de människor som berörs. Men regeringen Reinfeldt riggade skatterna för att gynna de rika så det skulle behövas ett större grepp om ojämlikheten. Tyvärr har vi inte fått med oss regeringen på att införa en förmögenhetsskatt, säger Ulla Andersson.

Budgetpropositionen innehåller reformer från Vänsterpartiet på cirka 12 miljarder kronor per år de närmsta åren. I fokus har reformer för välfärd och ekonomisk jämlikhet stått, något som också är feministiska reformer. Kvinnor är överrepresenterade bland låginkomsttagare och män bland höginkomsttagare.

– När vi förbättrar villkoren för låginkomsttagare så innebär det också att Sverige blir mer jämställt. Våra reformer lyfter kvinnors ekonomiska situation och ger dem mer makt över sina egna liv, säger Ulla Andersson.

Några av de reformer som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetpropositionen:

• 10 miljarder per år till kommuner och landsting för bättre välfärd

• CSN-lån för körkortsutbildning

• Utökad rätt till deltidsstämpling i a-kassan

• Höjt underhållsstöd för äldre barn

• Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet

• Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer

• Höjd garantiersättning och bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

• Fördubblat allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år

• Intensifierat arbete mot skatteflykt

• Begränsad uppräkning av skiktgränsen så att fler höginkomsttagare betalar statlig inkomstskatt

Fler förslag som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetpropositionen (pdf)

Ship to Gaza besöker Eskilstuna. Välkomna!

image

Kom och träffa oss på Smörtorget i Eskilstuna fredag och lördag 5-6 augusti!
Utställning och bokbord
Fredag 16.00-18.00
Lördag 13.00-17.00
Tal om läget i Gaza och vår kampanj:
Fredag 16.30, 17.30
Lördag 13.30, 14.30, 15,30, 16.30

Mer information hittar du på www.shiptogaza.se
och Ship to Gaza-Sweden på Facebook

Vänsterpartiet i Eskilstuna medverkar och stöder evenemanget

Kortare arbetstid ger en win-win situation

Vänsterpartiets gruppledare i landstinget, Lotta Back, skriver i en debattartikel i de sörmländska tidningarna om fördelarna med förkortad arbetstid.Lotta Back

1975 la Vänsterpartiet sin första motion om sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka i riksdagen. Vårt fortsatta arbete för förkortad arbetstid, med sex timmars arbetstid som mål är välkänt. I Vänsterpartiets Sverige fördelas arbetet åt fler och på ett rättvisare och mer jämställt sätt.

I vårt budgetsamarbete med den styrande koalitionen var vi i höstas tydliga med att sänkt arbetstid inom vissa enheter var den mest prioriterade frågan för vårt parti. Detta är inte en unik lösning på sjukvårdskrisen. Vi ser detta som en del i arbetet med att finna vägar för att kunna rekrytera mer personal. För mer personal behövs, det kan inte undgått någon inom den politiska kåren i Landstinget Sörmland.

I tider när arbetslösheten är rekordstor samtidigt som övertidsuttaget slår rekord och stressen manövrerar ut framförallt kvinnor i sjukskrivningar eller depressioner, då är arbetstidsförkortning en ypperlig insats. De som har krävande arbeten och själva gått ner i arbetstid drabbas i form av mindre ekonomiskt utrymme och sämre pension. Hela samhället vinner på att vi inte slits ut av våra arbeten, livsvillkoren och hälsan förbättras.

Den 31 maj besökte vi avdelning 23 vid Södertälje sjukhus. Där arbetar personalen idag med förkortad arbetstid. Ett projekt som inleddes i början av året. Arbetstidsförkortningen på avdelning 23 är inte ett isolerat arbetstidsförkortningsprojekt, ett annat exempel är Ortopeden i Mölndal.

Genom kortad arbetstid kan personal träffa familj och vänner mer, få mer tid till fritidsaktiviteter och därigenom må bättre. Lokaler och inventarier kan nyttjas mer effektivt. Patienterna får träffa piggare personal och kan få tillgång till en mer jämlik vård på fler tider. Förkortad arbetstid skapar ett win-win tillstånd som vi är i behov av i Landstinget Sörmland.

På Södertälje sjukhus avdelning 23 arbetar heltidsarbetande sköterskor ca 32 timmar i veckan. Projektet utvärderas kontinuerligt och den första rapporten talar om goda resultat både vad gäller själva verksamheten och personalens mående och inställning till arbetsförändringen. Projektet har fått mycket uppmärksamhet och flera landsting är intresserade att ta efter.

Att se hur arbetstidsförkortning fungerar i verkligheten har gett oss vatten på vår kvarn. Vi ser nu möjligheter för landstinget Sörmland att ta efter, att låta personal få drägligare arbetsdagar och patienter få möjlighet till en säkrare, fokuserad och angenämare vård.

Lotta Back, gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

 

Nöjd med kongressen.

Sörmlandsdelegationen

Vänsterpartiets 41.a kongress är nu avslutad. Det var en flitig Sörmlands delegation som deltog aktivt i debatterna och fick utdelning för flera motioner som har Sörmlands anknytning. Delegationsledaren Maria Forsberg, ordförande för Vänsterpartiet Eskilstuna är nöjd med kongressen och berömmer ombuden från Sörmland för sina insatser från talarstolen. Och hon är framförallt nöjd med det nya klimatpolitiska programmet. -Vi kommer att ha den vassaste politiken på miljöområdet nu med det nya eko- eko programmet som antogs av kongressen.

Följande motioner har skrivits eller delskrivits  av vänsterpartister från Sörmland.

A53. Motion om paragraf 39 i LAS ansågs besvarad av kongressen.

A116. Motion om kurdernas kamp. Attsatserna 1-3 ansågs besvarade av kongressen.

C27. Motion om att förbättra internkommunikationen. Avslogs av kongressen.

C37. Motion om en central löneadministration bifölls av kongressen.

E22. Motion om strukturellt huvudansvar vid klimatomställning. Avslogs av kongressen.

E24. Motion om kommuners och regioners betydelse för klimatomställning. Avslogs av kongressen.

E84. Motion om skarpare skrivning av krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar bifölls av kongressen.

Den som vill läsa motionerna och svaren från PS i sin  helhet kan göra så genom att klicka på följande länk.

http://www.vansterpartiet.se/kongress2016/handlingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland. Kongress 5 – 8 maj

 Maria ForsbergPatrik Renfors Oxelösund första maj 2016tommyfogelberg15-200x300Therese NahlbomIngela WalstamJawad Zanganeh

 Den 5-8 maj håller Vänsterpartiet sin 41:A kongress på Conventum i Örebro. Från Vänsterpartiet Sörmland deltar 6 ombud. På kongressen avhandlas förslag till nytt partiprogram, ett nytt klimatpolitiskt program och förslag till stadgeändringar samt val av partiordförande och partistyrelse. Ombuden har att ta ställning till 657 motioner som har inkommit till årets kongress.

http://www.vansterpartiet.se/kongress2016

Vänsterpartiet Sörmland skickar följande ombud. Läs mer

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv