• Jonas Sjöstedt

Okategoriserade

Ett livsviktigt beslut!

Foto: TT

Foto: TT

Debattartikel från Karin Rågsjö och Lotta Back om beslutet att upphäva den kommunala vetorätten för sprututbytesprogram.

Onsdag den 11 januari togs ett livsviktigt beslut i Sveriges riksdag.

Då tryckte vi på JA för att ta bort vetorätten för kommuner när det gäller sprututbyte för de som kämpar med ett beroende av narkotika. Kommunerna har kunnat säga nej till sprututbyte trots att landstinget vill driva det. Nu är det slut med det. Dessutom sänks åldern för att få byta sprutor till 18 år. Brukare ska kunna erbjudas ett liv utan hiv och hepatit. En jämlik hälsa ska gälla alla.

Vänsterpartiet har varit starkt pådrivande i frågan om sprututbyte. Vi har drivit frågan länge och det känns bra att äntligen vara framme vid ett viktigt delmål. Det är ett misslyckande att beslutet behövt vänta så länge. Hur många har fått hiv på vägen? Hepatit C?! Hur många har dött i onödan? Vi menar att de som fortsatt basunera ut att sprututbyte betydde fler missbrukare, som inte såg beroende som människor utan som ”knarkare”, bär ett tungt ansvar.

Det finns en respektlöshet hos de som fortsätter att ignorera den forskning och erfarenhet som finns om värdet av sprututbyte. Ofta har debatten vulgariserats och sprututbyte målats ut som ingången till legalisering av narkotika, ett vilseförande argument som använts sedan lagen om sprututbyte kom 2006. Myter om att fler skulle missbruka i och med sprututbyte har spridits fritt i 20 år.

I dag har vi en vård och behandling som inte når fram och där det fattas ett förtroende för vad socialtjänst och vård har att erbjuda. Det är inte rimligt att injicerande ska fortsätta förvägras smittskydd. Att 800 personer varje år har infekterats av hepatit C är inte humant och krockar med kravet på jämlik hälsa.

Vi måste vända den negativa utvecklingen vi ser på hela missbruksområdet i Sverige. Och vi kan börja med att ändra lagstiftningen för sprututbyte. Allt färre injicerar narkotika i Sverige men dödligheten hos gruppen som injicerar har fördubblats på femton år. Ignoransen för att missbrukare dör och far illa är fortfarande hög bland politiker i Sverige. Stigmatiseringen av gruppen som injicerar droger är i det närmaste total. För oss i Vänsterpartiet innebär nollvisionen att noll personer som injicerar droger ska dö på grund av sitt missbruk.

Vänsterpartiet anser att det behövs en politik med udden mot stigmatiseringen av brukare. En politik som inte handlar om legalisering men vänder sig mot diskriminering. En politik som vänder den utveckling vi har i Sverige på narkotikaområdet.

Att säga ja till sprututbyte är en viktig del av den vändningen.

Lotta Back, gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Karin Rågsjö, sjukvårdspolitisk talesperson Vänsterpartiet

Många vänsterreformer

Debattartikel av Lotta Back, gruppledare i landstinget för Vänsterpartiet Sörmland.

Vi är nu mer än halvvägs in i mandatperioden. De stora behoven i välfärden kräver reformer. Vänsterpartiet arbetar i opposition i Landstinget Sörmland. Vi är glada att den styrande fyrpartikoalitionen inser betydelsen av vår politik och tagit fasta på flera av våra förslag och realiserat dem genom vårt budgetsamarbete.

Vänsterpartiet har föreslagit införandet av en ”stanna-kvar-bonus” där den vårdpersonal som varit anställd längst får en bonus, exempelvis 15 000 kr vart femte år. Nu genomförs en utredning av konsekvenser av en särskild bonusmodell som syftar till att skapa incitament för långsiktig yrkesrelation mellan landstinget och personalen, det vill säga en stanna-kvar-bonus – tack vare Vänsterpartiet. Vår personalpolitik finns där för personalen.

Vi lämnade in en motion 2015 som innehöll ett antal att-satser för att förbättra naprapat- och kiropraktorsbesöken i Sörmland. Nu startar en utredning angående förutsättningarna att ytterligare förbättra tillgänglighet och behandlingskvalitet avseende upphandlad kiropraktik och naprapati – tack vare Vänsterpartiet. Vår sjukvårdspolitik finns där för en smidig vård.

Vänsterpartiet har under många år kämpat för att avgiftsfria resor till och från vården ska erbjudas via kollektivtrafik. Även kring konsekvenser av avgiftsfria sjukresor med Sörmlandstrafiken realiseras nu en utredning – tack vare Vänsterpartiet. Vår klimatpolitik finns där för en renare miljö.

Vänsterpartiet kan också med glädje berätta att Landstinget Sörmland nu kommer att digitalisera barnavårdscentralernas journaler vilket till stor del är – tack vare Vänsterpartiet. Vår sjukvårdspolitik finns där för din och dina barns säkerhet.

Tidigare under mandatperioden har vi bland annat fått igenom förslag om en kompetenshöjning inom psykiatrin på vårdcentralerna, vi har initierat samtalsgrupper för personalen och vi var del i att ta bort kostnaden för besök på vårdcentralerna. Allt detta – tack vare Vänsterpartiet. Vår politik finns där för bättre mående i Sörmland.

Via vårt samarbete med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom att kommuner och landsting får ett tillskott på 10 miljarder, de så kallade välfärdsmiljarderna.

Vi ser fram emot utredningarnas resultat och hoppas på genomslag för flera av våra idéer så att de kan implementeras i verksamheterna.

Vår politik och de förslag vi fått gehör för är viktiga för att behålla personal, få ett klimatsmart resande och en smidig och säker vård. Vänsterpartiets reformer finns där för dig.

Lotta Back

Gruppledare för Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Kallelse till Distriktsårskonferens lördag 25 mars 2017

Kallelse till Distriktsårskonferens lördag 25 mars 2017

Datum: 25/3 – 2017

Plats: Stadshuset i Eskilstuna

Tid: 9.00 – 17.00 (Kaffe från 8.30)

På dagordningen:

  • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
  • Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
  • Revisorernas berättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  • Val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer, valberedning och integrationspriskommitté
  • Landstingsfullmäktigegruppens rapport
  • Verksamhetsplan
  • Inkomna motioner
  • Utdelning av integrationspris

Motioner skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast den 11 februari Antal ombud per förening meddelas efter årsskiftet. Dagordning och arbetsordning skickas ut senare. Anmälan av ombud sker till ombudsmannen på [email protected] Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Maria Forsberg på [email protected].se

Glöm inte att nominera till integrationspriset! Nomineringar skickas till integrationspriskommitténs sammankallande Patrik Renfors på [email protected]

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

 

Kan vi göra det själva?

filmvisning

Filmen ”Kan vi göra det själva?” har det senaste året visats och diskuterats på alltifrån gymnasieskolor och konferenser till filmfestivaler och i Riksdagen. Från Luleå i norr till Malmö i söder, samt i Tyskland, Danmark och USA har filmens skapare mött ett stort intresse för ekonomisk demokrati.

Vänsterpartiet Katrineholm visar filmen i samarbete med ABF den 13 november klockan 17:00 i ABF:s lokaler.

Patrik Witkowsky, filmens regissör, kommer vara på plats för att diskutera filmen och ekonomisk demokrati med oss.

Fritt inträde.

Observera: om du vill få (gratis) förtäring under kvällen, anmäl dig till [email protected]

Dela gärna evenemangets Facebook-sida på https://www.facebook.com/events/371539123184084/

Pressmeddelande från Vänsterpartiets landstingsgrupp. Budget

Kullbergska sjukhusetLotta-Back2

Nu kan vi inte vänta längre!

Landstinget Sörmlands situation med överbeläggningar och skriande behov i välfärden kräver reformer. Och reformer kostar.

Vänsterpartiet arbetar i opposition i Landstinget och vi för vår egen politik. Vi har alltid ekonomisk bäring på våra förslag.

Våra tankar inför budget 2017 har en del gemensamt med fyrpartikoalitionens förslag utifrån det vi fått kännedom om genom vårt så kallade budgetsamarbete.

En väl fungerande och allsidig sjukvård är anpassad efter de lokala förhållandena i länets olika delar.

Vänsterpartiet värnar personalen och ser behov av ett modernt sätt att tänka när det gäller arbetstider. Sex timmars arbetsdag eller motsvarande arbetstidsförkortning är rätt väg för att vi som landsting ska nyttja våra resurser på bästa möjliga sätt och vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi ser reformutrymmen inom den föreslagna budgetramen för 2017.  Vi vill införa en ”stanna-kvar-bonus” där den personal som varit anställd längst får en bonus på 15 000 kr. Bonusen ska fördelas så att personalen som får bonus första året får sin nästa bonus efter fem år. Vi tror att detta kan vara en bra satsning för att få personalen att stanna kvar i landstinget.

Vi anser att utan skattehöjning blir verkliga reformer omöjliga. Vänsterpartiet blundar inte, till skillnad mot fyrpartikoalitionen, för att en skattehöjning krävas inom mandatperioden. Den behövs nu. Vi kan inte vänta längre. I jämförelse med omkringliggande län så är Landstinget Sörmlands skattenivå låg. Det totala skatteläget för invånarna i Sörmland är även det jämförelsevist lågt. Att i detta läge inte höja skatten är oansvarigt med tanke på de reformer som är nödvändiga för att arbeta med sörmlänningars hälsa och bättra personalens arbetssituation.

Skattehöjningen ska främst gå till personalinsatser så som utökade utbildningsinsatser samt övriga personalinsatser som landstinget tar fram i samarbete med fackförbunden. Läs mer

Föreläsning för Vänsterpartiets medlemmar!

14642115_1204447062948421_3439397539764972678_n

Tobias Smedberg – Kommunikation för ökat förtroende – hur då?

Välkomna till ett samtal om hur vi i media, i sociala medier och i mötet med medborgare ska kunna utveckla vår kommunikation. Samtalet leds av Tobias Smedberg, fritidspolitiker i Uppsala och grundare till den värderingsdrivna pr-byrån Agenda PR. Tobias delar med sig av erfarenheter och visar exempel från andra organisationer. Vi diskuterar tillsammans hur vi i Eskilstuna och i länet ska utveckla vår kommunikation.

När:18/10
Tid: 18.00
Plats: Partilokalen, Gillbergavägen 4, 3 tr

Fika bjudes!

 

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv