• Jonas Sjöstedt

Miljö och energi

Vänsterpartiets budgetförslag för Landstinget Sörmland

Kullbergska sjukhuset

Kulbergska sjukhuset

Här är några exempel på våra ekonomiska satsningar.

Satsningar på barn och unga:

  • Utökad specialistvård för barn och unga
  • Ökad bemanning på ungdomsmottagningarna
  • Fler familjecentraler
  • Avgiftsreducering för TBE-vaccinering av barn

Barnen är vår framtid. Barn är en extra utsatt grupp. Vi vill göra särskilda satsningar för att förebygga, stärka och vårda.

Personal:

  • Arbetsgivaren löneersätter karensdagen för personal på vårdcentraler och akut.

En frisk personal ger friskare patienter. Vår personal utsätts för smitta dagligen och ska inte drabbas ekonomiskt av den vård och omsorg de ger våra medborgare.

Primärvård:

  • Vi ger utrymme för specialistfotvård för patienter med diabetes på vårdcentralerna

Vänsterpartiet vill placera vårdcentralen mitt i byn och anser att vissa former av specialistvård kan ges närmre patienterna. I ett första steg vill vi ge möjlighet till specialistfotvård på vårdcentralerna.

Cancervård:

  • Avgiftsfri mammografi
  • Kontaktsköterskor till prostatacancerpatienter

Cancer drabbar oss alla på olika sätt. Vi vill se en jämlik cancervård med patienten i fokus.

Miljö:

  • Fria sjukresor med kollektivtrafik

Våra medborgare ska kunna ta sig till vården med kollektivtrafik utan kostnad.

Budgetförslag_-vänsterparitet_-2014_2016_original

 

 

Besök på elkullen i Katrineholm

Elkullen i Katrineholm drivs av företaget Egenel som är lite grann av en experimentverkstad där man provar olika sätt att producera egen el med olika modeller av vindkraftverk och solceller. Vänsterpartiets klimatpolitisketalesperson Jens Holm samt riksdagsledamoten Kent Persson, med ansvar för energipolitiska frågor, var på studiebesök. I höst kommer riksdagsgruppen att lägga en klimatmotion om 100% förnybar energi

http://egenel.etc.se/

Här är lite bilder från besöket:

Ovan: Jens Holm och Kent Persson

Varmvattenberedare

Olika modeller av vindsnurror

Garagelänga under uppbyggnad för elbilar

Garagelängan

Läs mer om studiebesöket på följande länk.

http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.1541515

Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson, Jens Holm, besöker Katrineholm

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland/Katrineholm

Jens Holm
Foto: Jann Lipka

 

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen utgör ett av de största hoten idag för jordens befolkning. Under hösten kommer Vänsterpartiets riksdagsgrupp att lägga fram en klimatmotion om 100 % förnybar energi inför Sveriges riksdag.

Inför denna motion kommer Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson, Jens Holm, samt riksdagsledamoten Kent Persson, att göra ett studiebesök på ”elkullen” i Katrineholm. Kullen är, enligt Jens Holm, ett intressant exempel på hur man kan producera egen el. Jens Holm kommer i samband med besöket att berätta närmare om hur kommuner som Katrineholm, genom Vänsterpartiets förslag, kan få stöd för klimatomställningsåtgärder som till exempel produktion av egen el.

Välkomna att träffa Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson!

Datum: Onsdag 5 september

Tid: 10:30 (cirka)

Plats: Egen El kullen
Bievägen 29
64196 Katrineholm

Kontakt:
Jens Holm, riksdagsledamot (V)
tel: 0708-250 889
www.jensholm.se
twitter: holmjens

Tony Rosendahl, Ombudsman Vänsterpartiet Sörmland
/Ordförande Vänsterpartiet Katrineholm
070-259 26 38
[email protected]

 

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv