artikel

Pressmeddelande. Distriktsårskonferens

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland

Vänsterpartiet Sörmland har hållit sin distriktsårskonferens med 42 ombud som representerade samtliga partiföreningar i distriktet.

Inbjuden mötesordförande var Deniz Tutuncu som i sitt hälsningsanförande från partistyrelsen talade om vinster i välfärden, förberedelser inför valet och att Vänsterpartiet ska bygga en rörelse för rättvisa.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och utöver övriga sedvanliga årsmötesförhandlingar valdes Patrik Renfors, Oxelösund, om som distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland. Övriga styrelseledamöter som valdes var.

Inger Andersson, Flen (omval)
Helena Dahlström, Nyköping (omval)
Maud Ekman, Eskilstuna (omval)
Tommy Fogelberg, Trosa (omval)
Roja Mahmoudhi, Eskilstuna (omval)
Tomas Selig, Katrineholm (omval)
Mariela Pérez, Oxelösund (nyval)
David Aronsson, Strängnäs (nyval)

Till revisorer valdes
Ingela Wahlstam (nyval), Oxelösund
Hadar Nordblom (omval), Nyköping

Distriktsårskonferensen antog en ny verksamhetsplan med fokus på valrörelsen 2018 och Peter Hjukström, ordförande för Vänsterpartiet i Strängnäs informerade om det kommande kyrkovalet och VISK, Vänstern i Svenska Kyrkan.

Kontakt
Patrik Renfors 070-537 91 99
Distriktsordförande

Tony Rosendahl 070-259 26 38
Ombudsman

Kopiera länk