artikel

Ett livsviktigt beslut!

Debattartikel från Karin Rågsjö och Lotta Back om beslutet att upphäva den kommunala vetorätten för sprututbytesprogram.

Onsdag den 11 januari togs ett livsviktigt beslut i Sveriges riksdag.

Då tryckte vi på JA för att ta bort vetorätten för kommuner när det gäller sprututbyte för de som kämpar med ett beroende av narkotika. Kommunerna har kunnat säga nej till sprututbyte trots att landstinget vill driva det. Nu är det slut med det. Dessutom sänks åldern för att få byta sprutor till 18 år. Brukare ska kunna erbjudas ett liv utan hiv och hepatit. En jämlik hälsa ska gälla alla.

Vänsterpartiet har varit starkt pådrivande i frågan om sprututbyte. Vi har drivit frågan länge och det känns bra att äntligen vara framme vid ett viktigt delmål. Det är ett misslyckande att beslutet behövt vänta så länge. Hur många har fått hiv på vägen? Hepatit C?! Hur många har dött i onödan? Vi menar att de som fortsatt basunera ut att sprututbyte betydde fler missbrukare, som inte såg beroende som människor utan som ”knarkare”, bär ett tungt ansvar.

Det finns en respektlöshet hos de som fortsätter att ignorera den forskning och erfarenhet som finns om värdet av sprututbyte. Ofta har debatten vulgariserats och sprututbyte målats ut som ingången till legalisering av narkotika, ett vilseförande argument som använts sedan lagen om sprututbyte kom 2006. Myter om att fler skulle missbruka i och med sprututbyte har spridits fritt i 20 år.

I dag har vi en vård och behandling som inte når fram och där det fattas ett förtroende för vad socialtjänst och vård har att erbjuda. Det är inte rimligt att injicerande ska fortsätta förvägras smittskydd. Att 800 personer varje år har infekterats av hepatit C är inte humant och krockar med kravet på jämlik hälsa.

Vi måste vända den negativa utvecklingen vi ser på hela missbruksområdet i Sverige. Och vi kan börja med att ändra lagstiftningen för sprututbyte. Allt färre injicerar narkotika i Sverige men dödligheten hos gruppen som injicerar har fördubblats på femton år. Ignoransen för att missbrukare dör och far illa är fortfarande hög bland politiker i Sverige. Stigmatiseringen av gruppen som injicerar droger är i det närmaste total. För oss i Vänsterpartiet innebär nollvisionen att noll personer som injicerar droger ska dö på grund av sitt missbruk.

Vänsterpartiet anser att det behövs en politik med udden mot stigmatiseringen av brukare. En politik som inte handlar om legalisering men vänder sig mot diskriminering. En politik som vänder den utveckling vi har i Sverige på narkotikaområdet.

Att säga ja till sprututbyte är en viktig del av den vändningen.

Lotta Back, gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Karin Rågsjö, sjukvårdspolitisk talesperson Vänsterpartiet

Kopiera länk